3.2.2. Обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні

№№ 17-з/97, 20-з/97, 54-з/97, 55-з/97,4-уп/99, 66-у/2002, 11-у/03, 25-у/04, 31-у/04, 72-у/04, 14-у/05, 33-у/09

Не може бути прийнято посилання заявника на обмеження його прав, оскільки зміна встановленого законом розміру плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємництва не є обмеженням конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність і права на працю.

(абзац третій пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Постнікова Сергія Михайловича щодо тлумачення пункту 4 Постанови ВР України "Про введення в дію Закону України "Про державний бюджет України на 1995 рік" та частини 15 статті 8 Закону "Про підприємництво" від 5 червня 1997 року
17-з/97

 

Оскільки Болонова Г.І. не зверталась з приводу своєї справи до судів загальної юрисдикції та інших органів державної влади, то це позбавляє можливості дійти висновку щодо наявності або відсутності неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади, як це передбачено статтею 94 Закону України "Про Конституційний Суд України".

(абзац перший пункту 6 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Болонової Ганни Іванівни щодо офіційного тлумачення пункту 12 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 17 червня 1997 року
20-з/97

 

Неоднозначність застосування цієї норми заявник стверджує в загальних рисах, не наводячи конкретних фактів. Тому за відсутності даних про неоднозначність застосування вказаної вище норми, та про порушення конституційних прав суб'єкта звернення конституційне провадження не може бути відкрито.

(речення друге, третє пункту 6 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Української асоціації споживачів щодо офіційного тлумачення пункту 3 статті 21 Закону України "Про підприємства в Україні" (в редакції від 12 листопада 1996 року) від 6 листопада 1997 року
№ 54-з/97

 

Автор конституційних звернень не навів фактів і не долучив документів, які підтверджували б неоднозначність такого застосування зазначених ним норм Конституції України та Закону України "Про Конституційний Суд України" органами державної влади.
      Та обставина, що ці норми, на його думку, сформульовані нечітко, не є підставою для їх офіційного тлумачення.

(абзаци другий, третій пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Подбреського Бориса Володимировича щодо офіційного тлумачення абз. 7 преамбули, ст. 1, ч. 4 ст. 20, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 79, ч.2 ст. 103, ч.3 ст. 127 Конституції України та ч.1 статті 16, ч.1 статті 42 Закону України "Про Конституційний Суд України" від 6 листопада 1997 року
55-з/97

 

З прийняттям цих актів набули чіткішого змісту норми, які просять витлумачити суб'єкти права на конституційні подання і конституційні звернення.
     (речення друге абзацу першого пункту 3 мотивувальної частини)

Виходячи з викладеного Конституційний Суд України дійшов висновку, що провадження у справі не може бути завершене прийняттям рішення по суті і підлягає припиненню з підстав, передбачених пунктом 2 статті 45, статтями 93, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", § 51 Регламенту Конституційного Суду України.
      Разом з тим суб'єкти права на конституційні подання і конституційні звернення не позбавлені можливості звернутися до Конституційного Суду України з клопотанням щодо офіційного тлумачення положень зазначених законодавчих актів з урахуванням нової практики їх застосування та дотримання вимог статей 39, 42, 93, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України".
     (абзац перший, другий пункту 5 мотивувальної частини)

Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних інвесторів щодо офіційного тлумачення положень статті 58 Конституції України та окремих положень Закону України "Про іноземні інвестиції", Декрету КМ та Закону України "Про режим іноземного інвестування", Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", що стосуються спеціального податкового, митного та іншого режиму іноземного інвестування від 04 листопада 1999 року № 4-уп/99

 

Однак Кемінь Ю.Д. не навів фактів неоднозначного застосування судами України та іншими органами державної влади зазначених положень статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру", а фактично просить надати роз'яснення порядку їх застосування безпосередньо щодо його особи та висловлює незгоду з відповідями Генеральної прокуратури України на його заяви, тобто порушує питання, вирішення яких не належить до повноважень Конституційного Суду України.

(абзац третій пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кеміня Юрія Дмитровича щодо офіційного тлумачення положень частин п'ятнадцятої, вісімнадцятої статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" від 28 грудня 2002 року
№ 66-у/2002

 

Клопотання про офіційне тлумачення положень розділу XII-2 ГПК України, який містить вісім статей, також не може бути задоволене, оскільки відповідно до пункту 3 частини другої статті 42 Закону України "Про Конституційний Суд України" суб'єкт права на конституційне звернення повинен зазначити конкретні статті (окремі положення) Конституції України або Закону України, тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України.

(абзац четвертий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням уповноваженого за дорученням відкритого акціонерного товариства "Чернівецький хлібокомбінат" Рафальського Радислава Івановича про офіційне тлумачення положень статей розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України та їх відповідність Конституції України, а також про відповідність частини другої статті 111-7 цього Кодексу положенням Закону України "Про судоустрій України" від 13 лютого 2003 року
№ 11-у/2003

 

За конституційними зверненнями Конституційний Суд України дає офіційне тлумачення лише тих положень Конституції України та законів України, які застосовані або підлягають застосуванню щодо суб’єкта права на конституційне звернення, і це, на думку зазначеного суб’єкта, призвело або може призвести до порушення його конституційних прав і свобод. Суб’єкт права на конституційне звернення повинен вказати конкретні факти, які б свідчили про все це.

(абзац другий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Власова Петра Володимировича про офіційне тлумачення положень частини першої статті 58 Конституції України від 31 березня 2004 року
№ 25-у/2004

 

У конституційному зверненні не зазначено, яким саме положенням статті 124 Конституції України Конституційному Суду України належить дати офіційне тлумачення, а отже, не встановлено їх зв’язку із застосуванням господарськими судами статті 79 ГПК України.

(абзац третій пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження Бурлаченка Андрія Івановича про офіційне тлумачення положень статті 124 Конституції України від 8 квітня 2004 року
№ 31-у/2004

 

За конституційним зверненням Конституційний Суд України дає офіційне тлумачення лише тих положень Конституції України та законів України, які застосовані або підлягають застосуванню щодо суб’єкта права на конституційне звернення, і таке застосування, на думку зазначеного суб’єкта, призвело або може призвести до порушення його конституційних прав і свобод. Суб’єкт права на конституційне звернення повинен вказати на конкретні факти, які б свідчили про це.

(абзац другий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційними зверненнями громадянина Новохатнього Олександра Андрійовича про офіційне тлумачення положення статті 124 Конституції України, окремих положень Цивільного процесуального кодексу України 1963 року, Цивільного процесуального кодексу України 2004 року, Цивільного кодексу Української РСР, законів України „Про судоустрій України“, „Про Конституційний Суд України“, „Про охорону праці“, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб“, Указу Президента України „Про умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплати праці працівників органів внутрішніх справ“ від 4 жовтня 1996 року № 926 (зі змінами), а також щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Цивільного процесуального кодексу України 1963 року, Цивільного процесуального кодексу України 2004 року, Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про охорону праці“ від 21 листопада 2002 року, Указу Президента України „Про умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплати праці працівників органів внутрішніх справ“ від 4 жовтня 1996 року № 926 (зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу“ від 11 грудня 1992 року № 695, „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Кабінету Міністрів України“ від 18 лютого 1997 року № 177, „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України“ від 11 липня 2001 року № 807, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114 від 15 грудня 2004 року
№ 72-у/2004

 

Крім того, правовідносини з приводу придбання житлового будинку і його наступного дарування регулювалися чинним на той час Цивільним кодексом Української РСР, зокрема статтею 227. Стаття 657 Кодексу хоча і містить значною мірою ідентичні статті 227 Цивільного кодексу Української РСР положення, проте її на час зазначених правовідносин не існувало. У конституційному зверненні жодного факту її застосування судами України чи нотаріусами не наведено, тому і з цих підстав вона не може бути предметом офіційного тлумачення.

(абзац третій пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кошарного Василя Родіоновича щодо офіційного тлумачення положень статті 657 Цивільного кодексу України, частини другої статті 15 Закону України „Про товарну біржу“ та їх відповідності статтям 3, 41 Конституції України від 17 лютого 2005 року
№ 14-у/2005

 

У конституційному зверненні громадянина Колчина Ю.Ф. не дотримано вимог пункту 4 частини другої статті 42 Закону України „Про Конституційний Суд України“. Замість обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні автор клопотання фактично ставить питання про невідповідність Конституції України (неконституційність) пунктів 2, 3, 4, 5, 6 розділу I Закону.

(абзац третій пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Колчина Юрія Федоровича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 2, 3, 4, 5, 6 розділу I Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ від 16 червня 2009 року
№ 33-у/2009

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України