3.3.3. Обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень)

№№ 17-у(II)/18, 18-у(II)/18, 33-у(I)/18, 6-уп(І)/20, 3-уп(І)/2023, 72-у(I)/2023

 

Автор клопотання фактично не погоджується з рішенням Верховного Суду України, вказуючи на незаконну відмову в допуску його справи до провадження. Проте незгода з судовими рішеннями також не є підставою для відкриття конституційного провадження у справі.

(абзац третій підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Бєляка Івана Олександровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 353, 355, 356, 360 Цивільного процесуального кодексу України в редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 3 жовтня 2017 року № 2147-VІІІ від 06 червня 2018 року № 17-у(II)/2018

 

Суб’єкт права на конституційну скаргу фактично не погоджується з рішенням Верховного Суду України та вказує на незаконну відмову в допуску його до правосуддя. Проте незгода з судовими рішеннями також не є підставою для відкриття конституційного провадження у справі.

(абзац третій підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Первутинського Ігоря Володимировича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої, третьої, четвертої, п'ятої статті 238 Кодексу адміністративного судочинства України в редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 3 жовтня 2017 року № 2147-VІІІ від 06 червня 2018 року № 18-у(II)/2018

 

Автор клопотання у конституційній скарзі цитує приписи статті 8, частини другої статті 19, частини першої статті 28, частини другої статті 58 Основного Закону України без зазначення того, яке з гарантованих цими нормами прав людини зазнало порушення внаслідок застосування Закону, що не є обґрунтуванням його неконституційності у розумінні пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою публічного акціонерного товариства "Східно-промисловий комерційний банк" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 7 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку" від 16 липня 2015 року № 629-VIII від 19 вересня 2018 року № 33-у(I)/2018

 

Оскільки частина друга статті 129 Конституції України визначає основні засади судочинства, а не встановлює конкретні права громадян, то вона не може бути самостійним аргументом для обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень).
(абзац другий пункту 6 мотивувальної частини)
     Ухвала Першого сенату Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Поклонської Наталі Володимирівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 4 § 2 „Прикінцеві положення“ розділу 4 Закону України „Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів“ від 3 жовтня 2017 року № 2147–VIII від 8 квітня 2020 року № 6-уп(І)/2020

 

У своїй конституційній скарзі Діденко О.П. цитує рішення Конституційного Суду України, окремі норми Конституції України, законів України, наводить практику Європейського суду з прав людини. Однак цитування приписів Основного Закону України, юридичних позицій Конституційного Суду України без наведення аргументів щодо невідповідності Конституції України оспорюваних приписів закону України не є обґрунтуванням тверджень щодо їх неконституційності (ухвали Великої палати Конституційного Суду України від 24 травня 2018 року № 23-у/2018, від 31 травня 2018 року № 27-у/2018, від 7 червня 2018 року № 34-у/2018).

(Абзац шостий пункту 3 мотивувальної частини).

Ухвала Першого сенату Конституційного Суду України від 22 березня 2023 року
№ 3-уп(І)/2023 про закриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Діденко Ольги Петрівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 142 Закону України
„Про судоустрій і статус суддів“ від 2 червня 2016 року № 1402–VIII

 

 
 
Зі змісту конституційної скарги вбачається, що автор клопотання не навів аргументів щодо невідповідності Конституції України другого речення частини першої статті 115 Кодексу, а лише висловив незгоду із судовими рішеннями в його справі, що не можна вважати належним обґрунтуванням тверджень щодо невідповідності Конституції України оспорюваного припису Кодексу в розумінні пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“.
(Абзац третій пункту 3 мотивувальної частини).
 
Ухвала Конституційного Суду України від 1 листопада 2023 року № 72-у(I)/2023 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Дребітка Євгенія Вікторовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) другого речення частини першої статті 115 Кримінального процесуального кодексу України.
Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України