7.2. Засади місцевого самоврядування

№№ 9/05

Особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті, Києві визначені в Законі України ”Про столицю України – місто-герой Київ“ і полягають в тому, що місцеве самоврядування в місті Києві здійснюється територіальною громадою міста безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради, які утворюють відповідно власні виконавчі органи (частина перша статті 8, стаття 10).
     При цьому міська та районні в місті Києві ради на підставі цього закону вирішують питання щодо формування власних виконавчих органів на базі відповідних державних адміністрацій, які паралельно виконують функції виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві (пункт 2 розділу VII ”Прикінцеві положення “

(абзац перший, другий пункту 5 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 61 народного депутата України про офіційне тлумачення положень пункту 10 частини першої статті 106, частин першої, другої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частини другої статті 140 Конституції України, частини четвертої статті 1, частини другої статті 8, частини четвертої статті 9 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, пункту 2 розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України “Про столицю України – місто-герой Київ” (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в районах міста Києва) від 13 жовтня 2005 року № 9-рп/2005

 

Враховуючи наведене, Конституційний Суд України дійшов висновку, що районну в місті Києві державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана головою районної в місті Києві ради, яка Президентом України призначається головою районної в місті Києві державної адміністрації.

(абзац третій пункту 6 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 61 народного депутата України про офіційне тлумачення положень пункту 10 частини першої статті 106, частин першої, другої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частини другої статті 140 Конституції України, частини четвертої статті 1, частини другої статті 8, частини четвертої статті 9 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, пункту 2 розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України “Про столицю України – місто-герой Київ” (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в районах міста Києва) від 13 жовтня 2005 року № 9-рп/2005

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України