Правосуддя

№№ 8-з/97, 11-у/03, 49-у/10, 61-y/11

Положення абзацу першого частини сьомої статті 44 Закону України "Про статус суддів" про забезпечення суддів житлом є однією з гарантій незалежності суддів і відповідає конституційній нормі щодо забезпечення державою фінансування та належних умов для функціонування судів і діяльності суддів (стаття 130 Конституції України).

(абзац третій пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Кіровоградської міської ради щодо офіційного тлумачення частини 7 статті 44 Закону України "Про статус суддів" від 5 червня 1997 року № 8-з/97

 

Процедура звернення до Конституційного Суду України, провадження у справах, прийняття рішень і дачі висновків Конституційним Судом України визначена Законом України "Про Конституційний Суд України" (розділ II "Конституційне провадження", розділ ііі "Особливості конституційного провадження"). Вона є виключною щодо порядку здійснення конституційного судочинства і спеціальною – такою, яка не збігається з процедурами цивільного, господарського, адміністративного, кримінального судочинства в судах загальної юрисдикції, встановленими відповідними процесуальними законами.
      Стаття 43 Закону України "Про Конституційний Суд України" визначила суб'єктами права на конституційне звернення щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України громадян України, іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб.

(речення перше, друге абзацу першого, абзац другий пункту 6 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням уповноваженого за дорученням відкритого акціонерного товариства "Чернівецький хлібокомбінат" Рафальського Радислава Івановича про офіційне тлумачення положень статей розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України та їх відповідність Конституції України, а також про відповідність частини другої статті 111-7 цього Кодексу положенням Закону України "Про судоустрій України" від 13 лютого 2003 року №11-у/2003

 

Отже, обов’язковість виконання рішень Конституційного Суду України поширюється і на суди загальної юрисдикції.
      Оскільки роз’яснення Пленуму Верховного Суду України не узгоджується з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України щодо застосування положення пункту 18 частини першої статті 293 ЦПК України, Конституційний Суд України вважає за необхідне рекомендувати Верховному Суду України привести постанову Пленуму Верховного Суду України у відповідність з Рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 293 ЦПК України у взаємозв’язку зі статтею 129 Конституції України (про апеляційне оскарження ухвал суду) від 27 січня 2010 року № 3-рп/2010.

(речення третє абзацу другого, абзац третій підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті нового провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку зі статтею 129 Конституції України від 20 липня 2010 року № 49-у/2010

 

Згідно зі статтею 68 Закону України „Про Конституційний Суд України“ Конституційний Суд України відкриває нове провадження у справі при виявленні нових обставин по справі, які не були предметом його розгляду, але які існували на час розгляду і прийняття рішення або дачі висновку в справі. Отже, новими обставинами, що можуть бути підставою для відкриття нового провадження, визначено ті, які існували на час провадження у справі, але не були предметом судового розгляду.
      Постанову Пленуму, яку автор клопотання вважає новою обставиною у даній справі, не можна вважати такою обставиною, оскільки її прийнято після ухвалення Рішення.

(абзаци другий, третій пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті нового провадження за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю „Тестбуд“ у справі щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів „а“, „б“, „в“, „г“ статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України від 06 грудня 2011 року № 61-у/2011

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України