Конституція України

№№ 172-3(ІІ)/18 , 197-2(ІІ)/18, 199-2(І)/18, 295-2(І)/18, 354-1(ІІ)/18, 33-2(ІІ)/19, 34-2(ІІ)/21

Згідно з пунктом 8 частини другої статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення. Таким чином, на конституційному рівні встановлено обов’язковість апеляційного перегляду справи, а випадки необхідності у касаційному оскарженні судового рішення визначаються законом.

(речення третє, четверте абзацу третього пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Платова Сергія Михайловича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини десятої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 22 травня 2018 року № 172-3(ІІ)/2018

 

Однак чинна редакція пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України гарантує право на апеляційний перегляд справи, а не на апеляційне оскарження судового рішення.

(речення друге абзацу третього підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Розенблата Борислава Соломоновича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України від 26 червня 2018 року № 197-2(ІІ)/2018

 

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить, зокрема, призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Водночас в Основному Законі України не закріплено порядку здійснення такого призначення чи звільнення, а також способу голосування народних депутатів України при розгляді цих питань. Відтак зазначене є предметом нормативного регулювання у законі.

(абзац третій підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини сьомої статті 208 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України", Постанови Верховної Ради України "Про призначення Денісової Л.Л. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини" від 26 червня 2018 року № 199-2(І)/2018

 

У конституційній скарзі міститься посилання на положення статті 8, частини третьої статті 13, пункту 1 частини другої статті 129 Конституції України, але не вказано, яке саме конституційне право було порушено внаслідок застосування оспорюваних положень Закону. Оскільки зазначені конституційні положення встановлюють гарантії реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також основні засади судочинства, вони не можуть бути самостійним аргументом для обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень).

(абзац четвертий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Дирекція адміністративних будівель" щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 частини першої статті 8 Закону України "Про судовий збір" від 20 вересня 2018 року № 295-2(І)/2018

 

Основний Закон України не містить положень, які встановлювали б обов’язковий касаційний перегляд усіх судових рішень. Згідно з пунктом 8 частини другої статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення.
      Таким чином, Основний Закон України відносить касаційне оскарження судового рішення до питань законодавчої доцільності, вирішення яких є виключним повноваженням Верховної Ради України.

(абзаци четвертий, п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Мороз Ніни Пилипівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1 частини шостої, частини дев'ятої статті 19, пункту 2 частини третьої статті 389 Цивільного процесуального кодексу України від 07 листопада 2018 року № 354-1(ІІ)/2018

 

Чинна редакція пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України, згідно з якою однією із основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення, закріплює гарантії права на апеляційний перегляд справи, а також передбачає, що випадки касаційного оскарження судових рішень визначаються в законі. Проте віднесення цього питання на розсуд законодавця не означає можливості свавільного його регулювання, зокрема порушення гарантованих Конституцією України прав людини внаслідок такого регулювання. <…>

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою кредитної спілки "Запоріжжя" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 2 частини першої статті 389 Цивільного процесуального кодексу України від 14 лютого 2019 року № 33-2(ІІ)/2019

 

<…> приписи частин першої, п’ятої, шостої статті 126 Конституції України, на відповідність яким Заявник також просить перевірити оспорюваний припис Закону № 1402, не є такими, що встановлюють гарантовані Конституцією України права людини <…>.

(абзац одинадцятий підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії Другого сенату Конституційного Суду Українипро про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Палія Сергія Анатолійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів другого речення абзацу шостого підпункту „б“ пункту 16 розділу І Закону України „Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)“ від 2 червня 2016 року № 1401–VIII, абзацу другого пункту 20 розділу ХІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України ,,Про судоустрій і статус суддів“ від 2 червня 2016 року № 1402–VIII від 25 лютого 2021 року № 34-2(ІІ)/2021

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України