4.1.3. Незгода з рішенням, оскарження

№№ 8-з/97, 24-у/2001, 31-у/2001, 40-у/2001, 6-у/2002, 67-у/2002, 70-у/2002, 10-у/03, 13-у/04, 30-y/04, 27-у/07, 59-у/07, 66-у/07, 55-y/11

Суб'єкт конституційного подання фактично оскаржує обґрунтованість судових рішень у справах, що набрали законної сили, а це не належить до повноважень Конституційного Суду України (стаття 14 Закону України "Про Конституційний Суд України").

(абзац другий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Кіровоградської міської ради щодо офіційного тлумачення частини 7 статті 44 Закону України "Про статус суддів" від 5 червня 1997 року 8-з/97

 

Викладене дає підстави стверджувати, що автор подання клопоче про офіційне тлумачення зазначених норм не у зв'язку з практичною необхідністю у з'ясуванні або роз'ясненні, офіційній інтерпретації положень законодавчих актів, а тому що не погоджується з судовим рішенням. Проте дослідження фактичних обставин справи, питання законності судових рішень не належить до компетенції Конституційного Суду України (стаття 14 Закону України "Про Конституційний Суд України").

(абзац шостий пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Фастівської районної ради Київської області щодо офіційного тлумачення положень статті 67 Конституції України, статті 13 Закону України "Про державну службу", статей 6, 9 Закону України "Про боротьбу з корупцією" від 16 травня 2001 року № 24-у/2001

 

Фактично автор звернення оспорює законність рішення Вищого арбітражного суду України. Перевірка правильності застосування судами норм закону є компетенцією судів загальної юрисдикції і відповідно до статті 14 Закону України "Про Конституційний Суд України" не належить до повноважень Конституційного Суду України.

(речення п’яте, шосте абзацу першого пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням спільного українсько-венесуельського підприємства "Фокус" щодо офіційного тлумачення положень статті 58, пункту22 статті 92 Конституції України, статей 2, 38, 303 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 155-7 Кримінального кодексу України, статей 11, 348 Цивільного процесуального кодексу України, статей 5, 19, 22 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" від 12 липня 2001 року № 31-у/2001

 

Викладене дає підстави стверджувати, що суб'єкт права на конституційне звернення просить дати офіційне тлумачення Конституції України і законів України не у зв'язку з їх неоднозначним застосуванням, а тому що він не погоджується з судовими рішеннями. Дослідження фактичних обставин справи та питання законності актів органів державної влади не є компетенцією Конституційного Суду України (стаття 14 Закону України "Про Конституційний Суд України").

(абзац п’ятий пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Крюкова Леоніда Петровича щодо офіційного тлумачення положень статті 124 Конституції України, статей 113, 115, 119, 227 Цивільного кодексу Української РСР, статті 152 Житлового кодексу Української РСР, статті 45 Закону України "Про нотаріат", пунктів 13, 57, 58, 59, 60 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами Української РСР від 27 грудня 2001 року № 40-у/2001

 

Однак перевірка правильності оцінки судами загальної юрисдикції обставин конкретної справи, законності прийнятих рішень не належить до компетенції Конституційного Суду України.

(речення друге пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Сторожука Анатолія Васильовича щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 55, статті 56 Конституції України, статті 440-1 Цивільного кодексу Української РСР, частини першої статті 43, пункту 3 статті 232 Кодексу законів про працю України від 14 березня 2002 року № 6-у/2002

 

Громадянин Гарбарчук В.Л. вважає, що існує суперечність між статтями 21, 40 Закону, та піддає сумніву судові рішення у зв'язку з начебто особистою зацікавленістю та упередженістю деяких суддів, що розглядали його скарги. Однак Конституційний Суд України не вповноважений усувати колізії чинного законодавства, а також перевіряти питання лояльності, суддівської етики та інші подібні фактичні обставини прийняття рішень.

(пункт 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за письмовим клопотанням громадянина Гарбарчука Валерія Леонтійовича щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 21, пункту 3 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 40 Закону України "Про виконавче провадження" від 28 грудня 2002 року № 67-у/2002

 

Фактично автор звернення оспорює законність рішень районного суду та Першотравневої районної ради м. Чернівці. Перевірка правильності оцінки судами загальної юрисдикції обставин конкретної справи, законності їх рішень не належить до повноважень Конституційного Суду України.

(абзац четвертий пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Русс Марії Мирославівни щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 41 Конституції України, частини п'ятої статті 120 Земельного кодексу України від 28 грудня 2002 року № 70-у/2002

 

По суті, у зверненні йдеться про особисту незгоду Лук'янченка В.В. та захисника підсудного з тлумаченням зазначеного положення. Кримінально-процесуального кодексу України Хмельницьким міським судом та діями посадових осіб прокуратури. Але це не може бути підставою для відкриття конституційного провадження, оскільки таке питання виходить за межі повноважень Конституційного Суду України, передбачених у статтях 150, 151 Конституції України.

(речення перше–третє абзацу другого пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Лук'янченка Володимира Веніаміновича щодо офіційного тлумачення пункту 6 статті 32 Кримінально-процесуального кодексу України від 13 лютого 2003 року № 10-у/2003

 

Фактично Ненько А.В. висловлює незгоду з рішеннями судів загальної юрисдикції у справі громадянина Сіліна Д.Л. А перевірка рішень судів загальної юрисдикції не належить до повноважень Конституційного Суду України.

(речення третє абзацу третього пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням уповноваженого за дорученням Ненька Андрія Васильовича в інтересах громадянина Сіліна Дмитра Львовича про офіційне тлумачення частини першої статті 58 Конституції України і Закону України „Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України“ стосовно дії в часі положення, що передбачає заміну смертної кари довічним позбавленням волі від 19 лютого 2004 року № 13-у/2004

 

По суті, ТОВ „Екологія-3“ висловлює незгоду з рішеннями судів загальної юрисдикції і, вважаючи їх незаконними, порушує питання про перевірку відповідності Конституції України ухвал Вищого господарського суду України та Верховного Суду України, що згідно зі статтею 14 Закону України „Про Конституційний Суд України“ не належить до повноважень Конституційного Суду України.

(абзац п’ятий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю „Екологія-3“ про офіційне тлумачення положень статей 55, 56, 147, 152 Конституції України, статті 11111 Господарського процесуального кодексу України, статей 440, 441, 442 Цивільного кодексу Української РСР та щодо відповідності Конституції України (конституційності) ухвал Вищого господарського суду України і Верховного Суду України від 8 квітня 2004 року № 30-у/2004

 

Фактично у конституційному зверненні йдеться не про необхідність офіційного тлумачення вказаного положення Кодексу, а про незгоду автора клопотання з рішеннями судів загальної юрисдикції стосовно розгляду справи за його участю, що не є підставою для конституційного звернення.

(абзац четвертий пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Бикова Олександра Дмитровича щодо офіційного тлумачення положення частини четвертої статті 120 Земельного кодексу України від 06 червня 2007 року №27-у/2007

 

Незгода з рішеннями судів загальної юрисдикції не є підставою для конституційного звернення.

(абзац третій підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційними зверненнями громадянина Гирі Ігоря Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень частини пʼятої статті 124, пункту 7 частини третьої статті 129 Конституції України, частини першої статті 38, частини першої статті 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частини першої статті 13, частин першої, четвертої статті 328 Цивільного процесуального кодексу України, частини другої статті 1, частин другої, третьої статті 6, частини першої статті 10, частини першої статті 11, частини третьої статті 13 Закону України „Про судоустрій України“ від 30 жовтня 2007 року № 59-у/2007

 

Однак незгода з рішенням суду загальної юрисдикції у конкретній справі не є підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України.

(абзац сьомий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кмітто Сергія Олександровича щодо офіційного тлумачення положень статті 399 Кримінально-процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями статті 125 Конституції України, частини третьої статті 2 Кримінального кодексу України від 03 листопада 2011 року № 55-y/2011

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України