4. Межі повноважень Конституційного Суду України, підвідомчість порушених питань

№№ 11-з/97, 52-з/97, 41-у/98, 1-у/99, 2-у/99, 9-у/99, 39-у/99, 1-уп/2000, 65-у/2000, 66-у/2000, 1-у/2001, 44-у/2001, 49-у/2001, 5-у/2002, 21-у/2002, 52-у/2002, 56-у/2002, 62-у/2002, 2-уп/2002, 30-y/03, 6-у/04, 15-у/04, 18-у/04, 19-у/04, 41-у/04, 72-y/04, 2-y/05, 19-у/05, 29-y/05, 16-у/06, 26-y/06, 63-у/08, 18-y/09, 51-уп/09, 49-у/10, 67-y/10, 61-y/11, 65-y/11, 67-y/11, 17-y/13, 47-у/2014, 37-у/15, 50-у/15, 12-y/17

По-друге, оскільки Конституція України не визначає процесуально-контрольні функції Президента, тлумачення його повноважень в сфері цивільно-майнових відносин не може вважатися як таке, що випливає з компетенції Конституційного Суду України.

(абзац восьмий мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Романчука Миколи Павловича щодо офіційного тлумачення положення статті 102 Конституції України від 8 травня 1997 року
11-з/97

 

Перевірка можливих порушень норм Арбітражного процесуального кодексу України, допущених Головою Вищого арбітражного суду, недотримання встановленого порядку поновлення строку позовної давності та інших фактичних обставин справи, про що клопочуть автори конституційного звернення, до компетенції Конституційного Суду України не належить.

(абзац другий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням греко-католицької релігійної громади "Преображенська" м.Ужгорода щодо офіційного тлумачення статті 98, ч.4 статті 104 та статей 112-114 Арбітражного процесуального кодексу України, ч.5 статті 1 та ч.2 статті 17 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", пункту 6 Постанови Верховної Ради України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 21 жовтня 1997 року
№ 52-з/97

 

Таким чином, за конституційним принципом поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову встановлення Конституційним Судом України засад організації державної служби було б, по суті, втручанням Конституційного Суду України в діяльність як Верховної Ради України, так і органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати правову регламентацію проблем державної служби. Впорядкування конкретних державно-службових відносин, усунення суперечностей та заповнення прогалин у чинному законодавстві до компетенції Конституційного Суду України не віднесено.

(абзац шостий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу" від 10 липня 1998 року
№ 41-у/98

 

Відкриття конституційного провадження у справі для підтвердження конституційності закону чи іншого правового акта ні Конституцією України, ні Законом України "Про Конституційний Суд України" не передбачено. Отже, поставлене поданні Президента України питання не підвідомче Конституційному Суду України.

(речення друге абзацу четвертого пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо конституційності Постанови Кабінету України «Про заходи щодо раціонального використання адміністративних будинків та інших об’єктів, призначених для забезпечення діяльності державних органів України» від 09 лютого 1999 року
№ 1-у/99

 

Наведене ж у конституційному зверненні "наявне неоднозначне застосування положень Цивільного кодексу Української РСР, Закону України "Про заставу" органами державної влади, як-от: Президентом України, Державною податковою адміністрацією України, Національним банком України" в дійсності є правотворчою діяльністю цих органів.
      Суб'єкт права на конституційне звернення вважає, що існуючі протиріччя між згаданими положеннями статей Цивільного кодексу Української РСР, Закону України "Про заставу", Закону України "Про бюджетну систему України" та положеннями Указу Президента України від 4 березня 1998 року №167/98 можуть бути усунені Конституційним Судом України шляхом офіційного тлумачення цих положень. Однак відповідно до статті 150 Конституції України тлумачення указів Президента України не належить до повноважень Конституційного Суду України.

(речення третє абзацу першого, абзац другий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням закритого акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» щодо офіційного тлумачення положень статей 197, 201 Цивільного кодексу Української РСР статті Закону України «Про заставу» від 20 квітня 1999 року
№ 2-у/99

 

Відповідно до змісту конституційних положень про Конституційний Суд України та Закону України "Про Конституційний Суд України" вирішення питання законності чи конституційності дій та актів пленуму і президії Вищого арбітражного суду України, внесення змін до окремих нормативних актів, заповнення прогалин у законодавстві не належать до компетенції Конституційного Суду України.

(абзац перший пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення статті 32 Закону України «Про об’єднання громадян» від 20 квітня 1999 року
№9-у/99

 

По суті, суб'єкт права на конституційне звернення порушує питання про визнання незаконними рішень арбітражних судів щодо конкретної справи, що виходить за межі повноважень Конституційного Суду України.

(абзац третій пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського" щодо офіційного тлумачення розділу XIII Арбітражного процесуального кодексу України від 13 липня 1999 року
№ 39-у/99

 

Відповідно до пункту 2 статті 150 Конституції України до повноважень Конституційного Суду України належить офіційне тлумачення Конституції України та законів України, тобто з’ясування або роз’яснення, офіційна інтерпретація відповідних нормативних положень.

(абзац третій мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Служби безпеки України та конституційним зверненням громадянина Савіська Тараса Трохимовича щодо офіційного тлумачення терміна „пенсіонери Служби безпеки України“, який вживається у статті 29 Закону України „Про Службу безпеки України“ від 27 квітня 2000 року
№ 1-уп/2000

 

Відповідно до Конституції України (стаття 147) та Закону України „Про Конституційний Суд України“ (пункт 1 статті 13) Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України лише законів та підзаконних актів.

(речення друге абзацу другого пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту і Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов’язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України“ від 26 грудня 2000 року
№ 65-у/2000

 

Відповідно до статті 150 Конституції України до повноважень Конституційного Суду України належить вирішення питань щодо конституційності лише чинних законів та інших правових актів Верховної Ради України.

(речення перше абзацу одинадцятого пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України „Про результати розслідування обставин передачі пакета акцій Національної акціонерної страхової компанії „Оранта“, який є у державній власності, до статутного фонду акціонерної компанії „Держінвест України“ від 27 грудня 2000 року
№ 66-у/2000

 

Постанова "Про прийняття в першому читанні проекту Земельного кодексу України" є актом Верховної Ради України регламентного характеру. Вона фіксує лише певний етап розгляду законопроекту. За результатами другого читання законопроекту Верховна Рада України може прийняти рішення про його відхилення (пункт 1 частини першої статті 6.6.9 Регламенту Верховної Ради України) або про повернення на доопрацювання з наступним поданням його на повторне друге читання (пункт 2 частини першої статті 6.6.9 Регламенту Верховної Ради України) і, таким чином, усунути допущені порушення Регламенту, якщо вони мали місце.
      Конституційний Суд України відповідно до своїх повноважень не може втручатись у законодавчий процес. Зазначена Постанова не належить до тих правових актів Верховної Ради України, які відповідно до статті 150 Конституції України є предметом (об'єктом) розгляду в Конституційному Суді України.

(абзаци третій, четвертий пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 104 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про прийняття в першому читанні проекту Земельного кодексу України" від 28 лютого 2001 року
№ 1-у/2001

 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 150 Конституції України та до пункту 4 статті 13 Закону України "Про Конституційний Суд України" Конституційний Суд України дає офіційне тлумачення тільки Конституції України та законів України. Цей перелік є вичерпним. Названа постанова належить не до законів України, а до підзаконних нормативно-правових актів України, які не є предметом офіційного тлумачення Конституційним Судом України.
      Отже, конституційне провадження у справі з цього питання не може бути відкрите за непідвідомчістю Конституційному Суду України питань, порушених у зверненні.

(абзаци п’ятий, шостий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Приходька Василя Трохимовича щодо офіційного тлумачення положень статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" в редакції від 26 листопада 1993 року від 27 грудня 2001 року
№ 44-у/2001

 

Пункт 2 Постанови стосовно пропозиції Прем'єр-міністрові України внести подання Президентові України про звільнення з посади голови Київської обласної державної адміністрації Засухи А.А. не має правових наслідків, у зв'язку з цим відповідно до пункту 1 частини першої статті 150 Конституції України це питання не може бути предметом розгляду Конституційного Суду України.

(підпункт 4.1 пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 2, 3 Постанови Верховної Ради України "Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань вивчення соціально - політичної ситуації, що склалася у місті Василькові Київської області у зв'язку з проведенням у травні 2000 року позачергових виборів міського голови, та забезпечення конституційних прав громадян місцевими органами державної влади" від 27 грудня 2001 року
№ 49-у/2001

 

Проблеми заповнення прогалин у законодавстві, з'ясування або роз'яснення, офіційна інтерпретація актів міністерств і відомств України, як і питання щодо законності актів державної влади та органів місцевого самоврядування, до компетенції Конституційного Суду України не належать.

(речення друге пункту 5 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадян Торопенко Людмили Василівни, Бондаренка Володимира Зіновійовича, Охріменко Катерини Іванівни щодо офіційного тлумачення окремих положень статті 37 Закону України "Про державну службу" від 14 березня 2002 року
№ 5-у/2002

 

Згідно зі статтею 13 Закону України "Про Конституційний Суд України" до повноважень Конституційного Суду України не належить вирішення питань про відповідність законів міжнародним договорам, а також усунення прогалин у чинному законодавстві.

(речення друге абзацу третього пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням компанії "НОУ-ХАУ 1" щодо офіційного тлумачення статей 248-1 - 248-9 (за винятком статті 248-3) Цивільного процесуального кодексу України та статті 1 Закону України "Про господарські суди" від 26 березня 2002 року
№ 21-у/2002

 

У матеріалах, надісланих Погасієм І.П. і долучених додатково до справи документах, зокрема, листах-відповідях на запит судді-доповідача Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, відсутні факти неоднозначного застосування судами України, іншими органами державної влади положень статей зазначених законів України, а перевірка правильності оцінки судами загальної юрисдикції обставин конкретної справи, законності прийнятих ними рішень та питання щодо законності актів органів державної влади й місцевого самоврядування не належать до компетенції Конституційного Суду України (стаття 14 Закону України "Про Конституційний Суд України").

(абзац другий пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Погасія Ігоря Петровича щодо офіційного тлумачення положень статей 1, 2 та пункту 2 статті 6 Закону України "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України", пункту 12 частини другої статті 15 Закону України "Про систему оподаткування", а також пункту 3 частини третьої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 1 жовтня 2002 року
№ 52-у/2002

 

До повноважень Конституційного Суду України не віднесено також розгляд питань щодо відповідності законів та інших нормативних актів міжнародним договорам України, на які посилаються народні депутати України на підтвердження своїх сумнівів.

(абзац п’ятий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 7 частини першої статті 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 31 жовтня 2002 року
№ 56-у/2002

 

Що стосується конституційного провадження про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 8, частини другої статті 55, частини першої статті 64 Конституції України, частини четвертої статті 12 Закону України "Про прокуратуру" і понять "акти", "рішення", "дії", "бездіяльність", які застосовані в частині другій статті 55 Конституції України, статтях 110, 234, 236 КПК України, статті 248-3 ЦПК України, частині четвертій статті 12 Закону України "Про прокуратуру", то воно не може бути відкрите, оскільки стаття 83 Закону України "Про Конституційний Суд України" передбачає зупинення провадження у справі лише в разі виникнення у процесі загального судочинства спору щодо конституційності норми закону, яка застосовується судом. Зупинення провадження у справі у процесі загального судочинства і порушення питання щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України законом не передбачено, оскільки це було б відмовою в правосудді.

(абзац перший пункту 5 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 110, частини п'ятої статті 234, частини другої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України та офіційного тлумачення положень частини третьої статті 8, частини другої статті 55, частини першої статті 64 Конституції України, частини четвертої статті 12 Закону України "Про прокуратуру" і понять "акти", "рішення", дії", бездіяльність", які застосовані в частині другій статті 55 Конституції України, статтях 110, 234, 236 Кримінально-процесуального кодексу України, статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України, частині четвертій статті 12 Закону України "Про прокуратуру" від 5 грудня 2002 року
№ 62-у/2002

 

У ході розпочатої виборчої кампанії вже виникли й розвиваються конкретні правовідносини, в межах яких здійснюється реалізація виборчих прав громадян. У разі прийняття Конституційним Судом України рішення, в цих правовідносинах можуть виникнути зміни, які призведуть до порушення норм Конституції України щодо виборчого процесу. Тому ухвалення в такій політичній ситуації рішення знаходиться за межами юрисдикції Конституційного Суду України.
      З наведеного вище стає очевидним, що хоч яким би було рішення Конституційного Суду України щодо конституційності оспорюваних положень Закону, його прийняття в процесі виборчої кампанії може вплинути на виборчий процес, позначитися на волевиявленні виборців і тим самим вплинути на самі результати виборів. А це за обставин, не передбачених Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України", фактично перетворило б Конституційний Суд України на учасника виборчого процесу, що суперечить його конституційним повноваженням і принципам діяльності.

(абзаци четвертий, п’ятий пункту 5 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини першої статті 38 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (справа щодо участі політичних партій у виборах) від 7 березня 2002 року
№ 2-уп/2002

 

Порушені в конституційному зверненні питання, відповіді на які мають бути надані, на прохання Жукова П.Б., у рішенні Конституційного Суду України, не можуть бути з'ясовані при тлумаченні положень статті 2 ЦПК, тому що регламентуються іншими нормами матеріального і процесуального права.

(абзац третій пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Жукова Павла Борисовича про офіційне тлумачення положень статті 2 Цивільного процесуального кодексу України від 28 травня 2003 року
№ 30-у/2003

 

Порушені у конституційному поданні питання щодо економічної та соціальної оцінки Указу Президента України (обчислення пенсій особам, які перебувають у трудових відносинах з суб’єктами малого підприємництва із спрощеною системою оподаткування) непідвідомчі Конституційному Суду України.
      Вирішення питання щодо законності статті 6 оспорюваного Указу Президента України відповідно до статті 14 Закону України „Про Конституційний Суд України“ не належить до повноважень Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні.

(абзаци третій, четвертий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва“ від 16 січня 2004 року
№ 6-у/2004

 

Але вирішення питань про відповідність законів України, зокрема оспорюваного Закону про ратифікацію, іншим законам та Регламенту Верховної Ради України до повноважень Конституційного Суду України не належить (стаття 150 Конституції України, стаття 14 Закону України „Про Конституційний Суд України“).

(абзац п’ятий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин“ від 19 лютого 2004 року
№15-у/2004

 

Конституційний Суд України виходить з того, що оцінка роботи Тимчасової спеціальної комісії не належить до повноважень органу конституційної юрисдикції.
     (абзац третій підпункту 3.3 пункту 3 мотивувальної частини)

Конституційний Суд України не має повноважень розглядати можливі порушення Регламенту Верховної Ради України.
     (абзац третій підпункту 3.5 пункту 3 мотивувальної частини)

Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України „Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України(реєстр. № 4105)“ від 25 лютого 2004 року № 18-у/2004

 

Конституційний Суд України вважає, що немає підстав для відкриття провадження у справі в тій частині подання, де йдеться, на думку народних депутатів України, про порушення положень Регламенту Верховної Ради України щодо порядку роботи парламенту, зокрема відкриття пленарних засідань Верховної Ради України та їх проведення, форми і порядку голосування. Вирішення цих питань не належить до повноважень Конституційного Суду України.

(абзац другий пункту 5 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 64 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу другого пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 11 липня 2003 року Та Постанови Верховної Ради України від 24 грудня 2003 року від 25 лютого 2004 року
№ 19-у/2004

 

Відповідно до статті 14 Закону України „Про Конституційний Суд України“ питання законності, як і питання застосування того чи іншого закону в конкретній справі, не належать до повноважень Конституційного Суду України.

(абзац шостий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Самоброда Івана Миколайовича про офіційне тлумачення положень статті 46 Конституції України та щодо відповідності Конституції України положень статті 19 Закону України „Про пенсійне забезпечення“ від 28 квітня 2004 року
№ 41-у/2004

 

Проте згідно зі статтею 150 Конституції України, статтею 40 Закону України „Про Конституційний Суд України“ громадяни не є суб’єктами права на конституційне подання з питань відповідності Конституції України (конституційності) законів України та інших нормативно-правових актів, а порушені автором конституційних звернень питання щодо відповідності законів України та інших нормативно-правових актів Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року та щодо конституційності рішення суду загальної юрисдикції не належать до повноважень Конституційного Суду України (статті 147, 150 Конституції України, статті 13, 14 Закону України „Про Конституційний Суд України“).

(абзац другий пункту 5 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційними зверненнями громадянина Новохатнього Олександра Андрійовича про офіційне тлумачення положення статті 124 Конституції України, окремих положень Цивільного процесуального кодексу України 1963 року, Цивільного процесуального кодексу України 2004 року, Цивільного кодексу Української РСР, законів України „Про судоустрій України“, „Про Конституційний Суд України“, „Про охорону праці“, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб“, Указу Президента України „Про умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплати праці працівників органів внутрішніх справ“ від 4 жовтня 1996 року № 926 (зі змінами), а також щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Цивільного процесуального кодексу України 1963 року, Цивільного процесуального кодексу України 2004 року, Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про охорону праці“ від 21 листопада 2002 року, Указу Президента України „Про умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплати праці працівників органів внутрішніх справ“ від 4 жовтня 1996 року № 926 (зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу“ від 11 грудня 1992 року № 695, „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Кабінету Міністрів України“ від 18 лютого 1997 року № 177, „Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України“ від 11 липня 2001 року № 807, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114 від 15 грудня 2004 року
№ 72-у/2004

 

За формою це звернення є рекомендацією, а не дорученням. Порушене у конституційному поданні питання про можливу невідповідність його змісту вимогам закону є непідвідомчим Конституційному Суду України.

(абзац третій підпункту 3.3 пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 65 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Постанови Верховної Ради України від 12 травня 2004 року № 1706-ІV „Про інформацію Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України про хід розслідування обставин, що мали місце під час виборів міського голови м.Мукачевого Закарпатської області“ від 12 січня 2005 року
№ 2-у/2005

 

За формою це звернення є рекомендацією, а не дорученням. Порушене у конституційному поданні питання про можливу невідповідність його змісту вимогам закону є непідвідомчим Конституційному Суду України.

(абзац третій підпункту 3.3 пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 65 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Постанови Верховної Ради України від 12 травня 2004 року № 1706-ІV „Про інформацію Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, Голови Служби безпеки України про хід розслідування обставин, що мали місце під час виборів міського голови м.Мукачевого Закарпатської області“ від 12 січня 2005 року
№ 2-у/2005

 

Однак вирішення питань законності актів Президента України не належить до повноважень Конституційного Суду України.

(речення друге абзацу першого підпункту 4.4 пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України „Про заходи щодо підвищення ефективності зовнішньополітичної діяльності держави“ від 17 травня 2005 року
№ 19-у/2005

 

Перегляд рішень судів загальної юрисдикції, надання роз’яснень щодо застосування законодавства України відповідно до статті 150 Конституції України та статей 13, 14 Закону України „Про Конституційний Суд України“ не належить до повноважень Конституційного Суду України.

(абзац шостий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційними зверненнями громадянки Огурцової Валентини Єгорівни щодо офіційного тлумачення положень статей 8, 22, 55, 56, 64, 124 Конституції України, пункту 1 частини другої статті 136, пункту 1 статті 227 Цивільного процесуального кодексу України від 18 липня 1963 року та статей 5, 6 Закону України „Про судоустрій України“ від 27 вересня 2005 року
№ 29-у/2005

 

Оскільки закони і постанови є різними юридичними формами рішень Верховної Ради України, розгляд питання про офіційне тлумачення постанови Верховної Ради України не належить до повноважень Конституційного Суду України.

(речення третє абзацу першого пункту 7 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 17 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786, та щодо інших питань цього подання від 30 листопада 2006 року
№ 16-у/2006

 

Конституційний Суд України у своїх ухвалах неодноразово наголошував, що питання зʼясування та розʼяснення, офіційна інтерпретація актів міністерств та відомств України, як і питання щодо законності актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до компетенції Конституційного Суду України не належать.

(абзац шостий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Макарука Федора Демʼяновича щодо офіційного тлумачення положення абзацу четвертого пункту 2 статті 9 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ від 14 грудня 2006 року
№ 26-у/2006

 

Що стосується посилання Президента України на невідповідність Постанови частині третій статті 22 Конституції України, то Конституційний Суд України зазначає, що на відповідність цій нормі Основного Закону України можна перевіряти закони, а не акти Кабінету Міністрів України. Зазначене свідчить про непідвідомчість конституційного подання в цій частині Конституційному Суду України.

(абзац п’ятий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання використання радіочастотного ресурсу України“ від 25 грудня 2008 року
№ 63-у/2008

 

Відповідно до статті 150 Конституції України, статті 13 Закону України „Про Конституційний Суд України“ питання щодо законності та конституційності судових рішень не належать до повноважень Конституційного Суду України. До компетенції органу конституційної юрисдикції не віднесені також питання про відповідність законів та рішень судів загальної юрисдикції міжнародним договорам.

(абзац другий підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційними зверненнями громадянки Гуляєвої Олени Вікторівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих рішень судів загальної юрисдикції та положень Кримінально-процесуального кодексу України від 07 квітня 2009 року
№ 18-у/2009

 

Розглядаючи матеріали справи, Конституційний Суд України виходить з того, що роз’яснення рішення, висновку можливе лише щодо положень нормативно-правових актів, які були предметом його розгляду, та лише в аспекті і межах здійсненого тлумачення.

(абзац перший пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у задоволенні клопотання Верховного Суду України щодо роз’яснення підпункту 1.3 пункту 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України „Про статус суддів“ від 22 вересня 2009 року
№ 51-уп/2009

 

Отже, обов’язковість виконання рішень Конституційного Суду України поширюється і на суди загальної юрисдикції.
      Оскільки роз’яснення Пленуму Верховного Суду України не узгоджується з офіційним тлумаченням Конституційного Суду України щодо застосування положення пункту 18 частини першої статті 293 ЦПК України, Конституційний Суд України вважає за необхідне рекомендувати Верховному Суду України привести постанову Пленуму Верховного Суду України у відповідність з Рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 293 ЦПК України у взаємозв’язку зі статтею 129 Конституції України (про апеляційне оскарження ухвал суду) від 27 січня 2010 року № 3-рп/2010.

(речення третє абзацу другого, абзац третій підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті нового провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку зі статтею 129 Конституції України від 20 липня 2010 року
№ 49-у/2010

 

Відповідно до статей 147, 150 Конституції України, статті 13 Закону України „Про Конституційний Суд України“ Конституційний Суд України не наділений повноваженнями щодо офіційного тлумачення міжнародних договорів, у тому числі і в аспекті зв’язку їх окремих положень із приписами законів України. Конституційному Суду України також непідвідомчі питання щодо законності рішень судів загальної юрисдикції.

(абзац третій підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 62 у зв’язку зі статтею 124 Конституції України та положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року у зв’язку з положеннями статті 277 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 10 листопада 2010 року
№ 67-у/2010

 

Згідно зі статтею 68 Закону України „Про Конституційний Суд України“ Конституційний Суд України відкриває нове провадження у справі при виявленні нових обставин по справі, які не були предметом його розгляду, але які існували на час розгляду і прийняття рішення або дачі висновку в справі. Отже, новими обставинами, що можуть бути підставою для відкриття нового провадження, визначено ті, які існували на час провадження у справі, але не були предметом судового розгляду.
      Постанову Пленуму, яку автор клопотання вважає новою обставиною у даній справі, не можна вважати такою обставиною, оскільки її прийнято після ухвалення Рішення.

(абзаци другий, третій пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті нового провадження за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю „Тестбуд“ у справі щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів „а“, „б“, „в“, „г“ статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України від 06 грудня 2011 року
№ 61-у/2011

 

Конституційний Суд України неодноразово наголошував, що неконституційним може бути визнаний лише той правовий акт Верховної Ради України, у процесі прийняття чи схвалення якого або набрання ним чинності було порушено процедурні вимоги, що встановлюються безпосередньо Конституцією України, а не іншими правовими актами, зокрема законом про Регламент Верховної Ради України (абзац другий пункту 2 мотивувальної частини Рішення від 12 липня 2000 року № 9-рп/2000 у справі про ратифікацію Хартії про мови, 1992 р.; абзац п’ятий пункту 3 мотивувальної частини Ухвали від 14 липня 2011 року № 35-у/2011).

(абзац третій пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи“ від 27 грудня 2011 року
№ 65-у/2011

 

Однак до компетенції Конституційного Суду України не віднесено питання контролю відповідності положень нормативно-правових актів України міжнародним договорам, ратифікованим у визначеному законом порядку.

(речення друге абзацу п’ятого пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статей 5, 6, 7, 8, 9, 10 Закону України „Про соціальний діалог в Україні“ від 27 грудня 2011 року
№ 67-у/2011

 

В Ухвалі Конституційного Суду України від 17 лютого 2009 року № 7-у/2009 зазначено, що він не має повноважень щодо перевірки законності, обґрунтованості прийнятих судами загальної юрисдикції рішень і правильності застосування ними норм законодавства.

(абзац дванадцятий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 61 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 76, частин першої, третьої, четвертої статті 79, частин другої, четвертої статті 81, частин другої, п’ятої статті 124, пункту 9 частини третьої статті 129 Конституції України від 24 квітня 2013 року
№ 17-у/2013

 

В Основному Законі України визначено вичерпний перелік питань, підвідомчих Конституційному Суду України, зокрема офіційне тлумачення Конституції України та законів України (статті 147, 150).

(абзац перший підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Лазуренко Тетяни Вікторівни щодо офіційного тлумачення положень пункту 1 частини першої, частини другої статті 40 Кодексу законів про працю України від 03 квітня 2014 року
№ 47-у/2014

 

Вирішення питання щодо дотримання Верховною Радою України норм Регламенту при розгляді та ухваленні Закону відповідно до статей 150, 152 Конституції України не належить до повноважень Конституційного Суду України.

(абзац п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917‒1991 років“ від 07 вересня 2015 року
№ 37-у/2015

 

Конституційний Суд України виходить з того, що Конституція України містить вичерпний перелік повноважень єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні (статті 147, 150 Конституції України); ухвалені Конституційним Судом України рішення є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені (частина друга статті 150 Конституції України). Таким чином, до повноважень Конституційного Суду України не віднесено прийняття актів щодо підтвердження чи скасування власних рішень.

(абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положень статей 43, 69 Закону України „Про Конституційний Суд України“, положення частини першої статті 2 Закону України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини“ у взаємозв’язку з положенням статті 69 Закону України „Про Конституційний Суд України“ від 08 грудня 2015 року
№ 50-у/2015

 

Питання щодо дотримання Верховною Радою України положень Регламенту у процесі розгляду законопроекту та ухвалення Закону за статтями 150, 152 Конституції України, статтею 14 Закону України „Про Конституційний Суд України“ не належить до повноважень Конституційного Суду України (Ухвала Конституційного Суду України від 30 січня 2013 року № 4-у/2013).

(речення друге абзацу першого підпункту 2.1.2 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 76 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про відновлення довіри до судової влади в Україні“ від 06 липня 2017 року
№ 12-у/2017

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine