3.3.3.1. Цитування положень (посилання) без аргументації

172-3(ІІ)/18, 186-2(ІІ)/19, 281-1(І)/18, 295-2(І)/18, 6-2(І)/19, 19-2(І)/19, 21-1(ІІ)/19, 22-3(ІІ)/19, 43-1(І)/19, 100-2(І)/19, 104-2(І)/19, 119-2(І)/19

Посилання Платова С.М. на відповідні статті правозахисних міжнародних актів та позиції Європейського суду з прав людини також не є аргументами щодо неконституційності оспорюваного положення, оскільки з їх аналізу не випливає, що для забезпечення ефективного поновлення в правах та права доступу до суду обов’язковою є наявність за законом можливості касаційного оскарження судового рішення у всіх категоріях справ про адміністративні правопорушення. Згідно з пунктом 8 частини другої статті 129 Конституції України однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення. Таким чином, на конституційному рівні встановлено обов’язковість апеляційного перегляду справи, а випадки необхідності у касаційному оскарженні судового рішення визначаються законом.

(речення друге–четверте абзацу третього пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Платова Сергія Михайловича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини десятої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 22 травня 2018 року № 172-3(ІІ)/2018

 

Викладення тільки змісту положень законів України, цитування приписів Конституції України, а також юридичних позицій Конституційного Суду України, рішень Європейського суду з прав людини без аргументації невідповідності Конституції України оспорюваних положень закону не є обґрунтуванням їх неконституційності у розумінні пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“.
     Суб’єкт права на конституційну скаргу не зазначив, яке з гарантованих Конституцією України прав людини, на його думку, зазнало порушення внаслідок застосування положень частин першої – четвертої статті 99, частини першої статті 100 Кодексу. Михальчук Б.А. також висловив незгоду з судовими рішеннями, прийнятими у його справі, а це не може вважатися аргументами на підтвердження неконституційності нормативно-правових актів чи їх окремих положень.

(речення друге абзацу третього, абзац четвертий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Михальчука Богдана Анатолійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої – четвертої статті 99, частини першої статті 100 Кодексу адміністративного судочинства України в редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 3 жовтня 2017 року № 2147-VІІІ від 31 травня 2018 року № 186-2(ІІ)/2018

 

Однак довільна інтерпретація положень Конституції України, законів України та рішень судів не є обґрунтуванням неконституційності частини першої статті 59 Закону № 2210.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою публічного акціонерного товариства "Тольяттіазот" щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 13 вересня 2018 року № 281-1(І)/2018

 

У конституційній скарзі міститься посилання на положення статті 8, частини третьої статті 13, пункту 1 частини другої статті 129 Конституції України, але не вказано, яке саме конституційне право було порушено внаслідок застосування оспорюваних положень Закону. Оскільки зазначені конституційні положення встановлюють гарантії реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також основні засади судочинства, вони не можуть бути самостійним аргументом для обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень).

(абзац четвертий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Дирекція адміністративних будівель" щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 частини першої статті 8 Закону України "Про судовий збір" від 20 вересня 2018 року № 295-2(І)/2018

 

<…> Однак цитування без аргументації невідповідності Конституції України оспорюваних положень закону не є обґрунтуванням тверджень щодо їх неконституційності (ухвали Великої палати Конституційного Суду України від 24 травня 2018 року № 23-у/2018, від 24 травня 2018 року № 24-у/2018, від 31 травня 2018 року № 27-у/2018, від 7 червня 2018 року № 34-у/2018).
     На підтвердження невідповідності Конституції України оспорюваних положень Кодексу суб’єкт права на конституційну скаргу аналізує судові рішення у своїй справі, посилається на неоднакову судову практику, висловлює незгоду з результатами застосування оспорюваних положень Кодексу Верховним Судом, а також зазначає, що Верховний Суд в ухвалі від 23 липня 2018 року „підмінив підстави касаційної скарги, а саме виняткове значення, зі статті 310 на статтю 311 КАС України“. Таким чином, автор клопотання фактично не погоджується з рішенням Верховного Суду, однак така незгода не може вважатися обґрунтуванням тверджень щодо їх неконституційності (ухвали Другого сенату Конституційного Суду України від 6 червня 2018 року № 17-у(ІІ)/2018, від 6 червня 2018 року № 18-у(ІІ)/2018).

(абзаци четвертий, п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Гуріненка Миколи Оксентійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 328, 333 Кодексу адміністративного судочинства України від 16 січня 2019 року № 6-2(І)/2019

 

Конституційний Суд України неодноразово зазначав, що цитування приписів Конституції України, наведення змісту положень законів, посилання на рішення Конституційного Суду України без аргументації невідповідності Конституції України оспорюваних положень закону не є обґрунтуванням тверджень щодо їх неконституційності (ухвали Великої палати Конституційного Суду України від 24 травня 2018 року № 23-у/2018, від 24 травня 2018 року № 24-у/2018, від 31 травня 2018 року № 27-у/2018, від 7 червня 2018 року № 34-у/2018).

(речення друге абзацу третього пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Сандуляк Алли Василівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 15 Цивільного кодексу України від 31 січня 2019 року № 19-2(І)/2019

 

Так, цитування приписів Конституції України та міжнародних актів, наведення положень законів України, посилання на юридичні позиції Конституційного Суду України, практику Європейського суду з прав людини без аргументації невідповідності Конституції України оспорюваних положень закону України не можуть вважатися обґрунтуванням тверджень щодо їх неконституційності.
     Також у конституційній скарзі Токар О.В. фактично висловлює незгоду з постановою апеляційного суду Сумської області від 28 вересня 2018 року. Однак незгода з судовим рішенням у конкретній справі не є підставою для перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень).

(речення третє абзацу третього, абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою громадянки Токар Ольги Володимирівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини десятої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 31 січня 2019 року № 21-1(ІІ)/2019

 

Автор клопотання, стверджуючи про невідповідність оспорюваних положень Кодексу частині другій статті 55 Конституції України, обмежується цитуванням норм Конституції України, Кодексу, посиланням на практику Європейського суду з прав людини та фактично висловлює незгоду із судовим рішенням стосовно нього, а також законодавчим обмеженням можливості оскарження в касаційному порядку такого рішення, що не є обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності оспорюваних положень Кодексу в розумінні вимог пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

(абзац п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Медяник Світлани Павлівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини шостої статті 217, частини четвертої статті 424 Кримінального процесуального кодексу України від 05 лютого 2019 року № 22-3(ІІ)/2019

 

Конституційний Суд України неодноразово наголошував, що цитування приписів Конституції України, наведення змісту положень законів та юридичних позицій Конституційного Суду України без аргументації невідповідності Конституції України оспорюваних положень закону не є обґрунтуванням тверджень щодо їх неконституційності (ухвали Великої палати Конституційного Суду України від 24 травня 2018 року № 23-у/2018, від 24 травня 2018 року № 24-у/2018, від 31 травня 2018 року № 27-у/2018, від 7 червня 2018 року № 34-у/2018).

(абзац п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ягоферова Анатолія Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини дванадцятої статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" та абзацу першого пункту 13 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 26 лютого 2019 року № 43-1(І)/2019

 

Вказуючи на неконституційність оспорюваних положень <…> Закону, суб’єкт права на конституційну скаргу обмежився цитуванням окремих положень Конституції України, міжнародних актів, юридичних позицій Конституційного Суду України, рішень Європейського суду з прав людини. Однак цитування приписів Конституції України, положень законів України, наведення змісту міжнародних актів, рішень Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини без наведення аргументів щодо невідповідності Конституції України оспорюваних положень закону України не є обґрунтуванням тверджень щодо їх неконституційності (Ухвала Конституційного Суду України від 21 грудня 2017 року № 13-у/2017, ухвали Великої палати Конституційного Суду України від 24 травня 2018 року № 23-у/2018, від 24 травня 2018 року № 24-у/2018, від 31 травня 2018 року № 27-у/2018, від 7 червня 2018 року№ 34-у/2018).

(абзац п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою приватного акціонерного товариства "F & С REALTY" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу шостого частини другої статті 134 Земельного кодексу України в редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів" від 18 лютого 2016 року № 1012-VIII, пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів" від 18 лютого 2016 року № 1012-VIII від 10 квітня 2019 року № 100-2(І)/2019

(речення друге абзацу третього пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кійка Ігоря Дмитровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 3, пункту 2 частини п'ятої статті 328, пункту 1 частини першої статті 333 Кодексу адміністративного судочинства України від 17 квітня 2019 року № 104-2(І)/2019

(речення друге абзацу п’ятого пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Нечипоренко Тетяни Василівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 частини першої статті 97 Закону України "Про Національну поліцію" від 24 квітня 2019 року № 119-2(І)/2019

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine