3.3.3.3. Незгода із правозастосуванням (судовим рішенням)

186-2(ІІ)/18, 210-2(І)/18, 303-1(ІІ)/18, 331-2(ІІ)/18, 370-3(І)/18, 6-2(І)19, 7-1(ІІ)/19, 17-3(І)/19, 29-1(І)/19, 46-3(І)/19, 57-1(І)/19, 81-3(І)/19, 87-3(II)/19, 114-3(І)/19, 132-1(І)/19, 137-3(І)/19, 139-3(І)/19, 167-2(І)/19, 192-2(І)/19, 196-3(І)/19

Суб’єкт права на конституційну скаргу не зазначив, яке з гарантованих Конституцією України прав людини, на його думку, зазнало порушення внаслідок застосування положень частин першої – четвертої статті 99, частини першої статті 100 Кодексу. Михальчук Б.А. також висловив незгоду з судовими рішеннями, прийнятими у його справі, а це не може вважатися аргументами на підтвердження неконституційності нормативно-правових актів чи їх окремих положень.

(абзац четвертий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Михальчука Богдана Анатолійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої – четвертої статті 99, частини першої статті 100 Кодексу адміністративного судочинства України в редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 3 жовтня 2017 року № 2147-VІІІ від 31 травня 2018 року № 186-2(ІІ)/2018

 

Твердження суб’єкта права на конституційну скаргу про невідповідність частини четвертої статті 96 Закону № 2453 у редакції Закону № 192 частині першій статті 58 Конституції України базуються на аналізі постанови Великої Палати Верховного Суду від 29 березня 2018 року, оцінці судового рішення та висловленні незгоди з результатами застосування Великою Палатою Верховного Суду оспорюваних положень Закону № 2453 у редакції Закону № 192 у його справі, що не є обґрунтуванням тверджень щодо їх неконституційності в розумінні пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

(абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Синецької Людмили Андріївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини четвертої статті 96 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 року № 2453-VI у редакції Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" від 12 лютого 2015 року № 192-VIII від 09 липня 2018 року № 210-2(І)/2018

 

Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України зазначає, що неоднозначність судової практики щодо застосування тих чи інших норм законів не свідчить про їх неконституційність, а усунення такої неоднозначності не належить до повноважень Конституційного Суду України, визначених у статті 150 Конституції України, статті 7 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

(абзац дев’ятий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Онищука Юрія Петровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 57 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 25 вересня 2018 року № 303-1(ІІ)/2018

 

Бистрицька Л.М., аргументуючи твердження стосовно неконституційності оспорюваних положень Закону, висловлює незгоду щодо їх застосування в рішеннях у її справі у редакції, яка була чинною на момент виникнення відповідних правовідносин, а не в редакції, чинній на момент звернення з позовом, що не може вважатися обґрунтуванням таких тверджень.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Бистрицької Лариси Михайлівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 9, частин п'ятої, восьмої, дев'ятої статті 22 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" в первинній редакції від 11 жовтня 2018 року № 331-2(ІІ)/2018

 

Аргументація автора клопотання зводиться до висловлення незгоди із застосуванням оспорюваної норми Закону в остаточному судовому рішенні у його справі, що не можна вважати належним обґрунтуванням її неконституційності.

(абзац п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Бондар Вікторії Вікторівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 20 Закону України „Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“ від 29 листопада 2018 року № 370-3(І)/2018

 

<…> Однак цитування без аргументації невідповідності Конституції України оспорюваних положень закону не є обґрунтуванням тверджень щодо їх неконституційності (ухвали Великої палати Конституційного Суду України від 24 травня 2018 року № 23-у/2018, від 24 травня 2018 року № 24-у/2018, від 31 травня 2018 року № 27-у/2018, від 7 червня 2018 року № 34-у/2018).
     На підтвердження невідповідності Конституції України оспорюваних положень Кодексу суб’єкт права на конституційну скаргу аналізує судові рішення у своїй справі, посилається на неоднакову судову практику, висловлює незгоду з результатами застосування оспорюваних положень Кодексу Верховним Судом, а також зазначає, що Верховний Суд в ухвалі від 23 липня 2018 року „підмінив підстави касаційної скарги, а саме виняткове значення, зі статті 310 на статтю 311 КАС України“. Таким чином, автор клопотання фактично не погоджується з рішенням Верховного Суду, однак така незгода не може вважатися обґрунтуванням тверджень щодо їх неконституційності (ухвали Другого сенату Конституційного Суду України від 6 червня 2018 року № 17-у(ІІ)/2018, від 6 червня 2018 року № 18-у(ІІ)/2018).

(абзаци четвертий, п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Гуріненка Миколи Оксентійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 328, 333 Кодексу адміністративного судочинства України від 16 січня 2019 року № 6-2(І)/2019

 

Таким чином, у конституційній скарзі Сухарський Д.Б. фактично висловлює незгоду з остаточним судовим рішенням, ухваленим у його справі, однак за юридичною позицією Конституційного Суду України незгода з судовими рішеннями не є підставою для відкриття конституційного провадження у справі (ухвали Другого сенату Конституційного Суду України від 6 червня 2018 року № 17-у(ІІ)/2018 та № 18-у(ІІ)/2018).

(абзац сьомий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Сухарського Даніеля Болеславовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої, другої статті 303 Кримінального процесуального кодексу України від 17 січня 2019 року № 7-1(ІІ)/2019

 

По суті, автор клопотання ставить під сумнів правильність застосування в остаточному судовому рішенні у його справі оспорюваних положень Кодексу та висловлює незгоду з підходом слідчого судді до вирішення питання про продовження стосовно нього строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, що не можна вважати належним обґрунтуванням неконституційності закону України (його окремих положень).

(абзац п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Мокроусова Олександра Валерійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини третьої статті 219 Кримінального процесуального кодексу України від 30 січня 2019 року № 17-3(І)/2019

 

Стверджуючи про неконституційність припису пункту 13 частини першої статті 17 Закону № 1698–VII, Заявник фактично висловлює незгоду з рішеннями суду апеляційної інстанції та Верховного Суду, проте незгода Заявника із судовими рішеннями у його справі не є обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності цих положень. <…>

(речення перше підпункту 4.3 пункту 4 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження в справі за конституційною скаргою публічного акціонерного товариства "Укрнафта" щодо відповідності Конституції України (конституційності) припису пункту 13 частини першої статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" від 14 лютого 2019 року № 29-1(І)/2019

 

Однак розбіжності у праворозумінні чи незгода суб’єкта права на конституційну скаргу з остаточним судовим рішенням у його справі в контексті пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“ не є обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності оспорюваного закону України (його окремих положень).

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Хліпальської Віри Василівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини шостої статті 246, частини першої статті 248, частин другої, третьої, п'ятої статті 328, частини першої статті 382 Кодексу адміністративного судочинства України від 26 лютого 2019 року № 46-3(І)/2019

 

Проте незгода особи з судовими рішеннями не може вважатися належним обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності зазначеного припису Закону № 796–XIІ у розумінні вимог пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

(речення друге абзацу другого пункту 4 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження в справі за конституційною скаргою громадянина України Сороки Олександра Олександровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) припису частини третьої статті 59 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ від 6 березня 2019 року № 57-1(І)/2019

 

Аргументація автора клопотання зводиться до висловлення незгоди із невиконанням прокурором судових рішень про повернення його тимчасово вилученого майна, що не можна вважати належним обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності оспорюваної норми Кодексу.

(абзац п'ятий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Чорного Андрія Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України від 27 березня 2019 року № 81-3(І)/2019

 

Автор клопотання фактично висловлює незгоду із судовими рішеннями у своїй справі, що не є обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності оспорюваних положень Кодексу в розумінні пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

(речення друге абзацу третього пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії Другого сенату Конституційного Суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю „ФИМ“ щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 293, статті 294 Кодексу адміністративного судочинства України від 1 квітня 2019 року № 87-3(II)/2019

 

Аргументація автора клопотання зводиться до висловлення незгоди з остаточним судовим рішенням у його справі <…>, що не можна вважати належним обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності оспорюваних положень Кодексу.

(абзац п'ятий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Петроградова Костянтина Вікторовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 частини п'ятої статті 328, пункту 1 частини першої статті 333 Кодексу адміністративного судочинства України від 23 квітня 2019 року № 114-3(І)/2019

(абзац п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Лук'янченка Володимира Веніаминовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 309 Кримінального процесуального кодексу України від 22 травня 2019 року № 139-3(І)/2019

(абзац п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Мартиненка Сергія Віталійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 2 частини п'ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України від 16 липня 2019 року № 196-3(І)/2019

 

З аналізу конституційної скарги вбачається, що Кулак К.В. лише висловив незгоду із судовими рішеннями, ухваленими у його справах. Проте незгода автора клопотання із судовими рішеннями у конкретній справі не є підставою для перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень).

(абзац п'ятий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кулака Костянтина Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини десятої статті 78 Закону України "Про прокуратуру" від 21 травня 2019 року № 132-1(І)/2019

 

Із аналізу конституційної скарги випливає, що автор клопотання висловлює незгоду із застосуванням Верховним Судом положення пункту 1 частини першої статті 5 Закону, однак така незгода не може вважатися обґрунтуванням тверджень щодо невідповідності цього положення частині другій статті 55 Конституції України.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Олійника Вячеслава Вікторовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 1 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" від 22 травня 2019 рроку № 137-3(І)/2019

 

Вказуючи на неконституційність оспорюваних положень Кодексу, суб’єкт права на конституційну скаргу аналізує судові рішення у власній справі, посилається на неоднакову практику застосування Верховним Судом у складі Касаційного адміністративного суду одних і тих самих норм матеріального та процесуального права в аналогічних правовідносинах, висловлює незгоду з результатами застосування Великою Палатою Верховного Суду оспорюваних положень Кодексу у його справі. Таким чином, автор клопотання фактично не погоджується з рішенням Верховного Суду. Однак незгода з судовими рішеннями не може вважатися обґрунтуванням неконституційності оспорюваних положень Кодексу (ухвали Другого сенату Конституційного Суду України від 6 червня 2018 року № 17-у(ІІ)/2018, від 6 червня 2018 року № 18-у(ІІ)/2018).

(абзац шостий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Лобова Олексія Олександровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частин першої – п'ятої статті 346, частин першої – третьої статті 347, статей 361, 362 Кодексу адміністративного судочинства України від 13 червня 2019 року № 167-2(І)/2019

 

Однак незгода з судовими рішеннями не може вважатися обґрунтуванням неконституційності оспорюваних положень Кодексу (ухвали Другого сенату Конституційного Суду України від 6 червня 2018 року № 17-у(ІІ)/2018, від 6 червня 2018 року № 18-у(ІІ)/2018).

(речення третє абзацу четвертого пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Резиденція" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 135, 137 Житлового кодексу Української РСР від 9 липня 2019 року № 192-2(І)/2019

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine