1. Право на конституційне подання/звернення

№№ 4-зп/97, 9-y/14, 10-y/14

Припинення провадження у справі не перешкоджає відкриттю нового провадження щодо розгляду того ж питання за зверненням до Конституційного Суду України суб’єкта права на конституційне подання, що відповідатиме вимогам, передбаченим Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України".

(пункт 2 резолютивної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій" від 24 грудня 1997 року № 4-зп/1997

 

За усталеною практикою Конституційного Суду України конституційне звернення може бути внесене особою, яка є суб’єктом відповідних правовідносин та має підстави стверджувати про порушення або можливість порушення її конституційних прав і свобод внаслідок неоднозначного застосування норм Конституції або законів України судами України, іншими органами державної влади.
      Аналіз конституційного звернення та долучених до нього матеріалів свідчить, що жоден із актів Вищого адміністративного суду України, на які посилається автор клопотання, не приймався щодо нього особисто та не стосувався безпосередньо його конституційних прав і свобод.

(абзаци третій, четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Новицького Григорія Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 58 Конституції України, частини другої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України від 28 січня 2014 року № 9-у/2014

 

Аналіз матеріалів справи дає підстави для висновку, що судові рішення, на які посилається суб’єкт права на конституційне звернення, ухвалювалися у справах конкретних громадян та суб’єктів господарської діяльності і не стосуються конституційних прав і свобод Адвокатського об’єднання.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням адвокатського об’єднання „Центр правової допомоги“ щодо офіційного тлумачення положень статті 5 Закону України „Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності“, статті 12 Господарського процесуального кодексу України, статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України від 28 січня 2014 року № 10-у/2014

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine