5.6.5.9.2. Види

№№ …, 11/19

Конституційний Суд України зазначає, що положення розділу XII „Конституційний Суд України“ Конституції України, які мають системний і взаємопов’язаний характер, не конкретизують форм (видів) актів для вирішення усіх питань, які належать до виключних повноважень Конституційного Суду України.
     Нормами статті 151 Конституції України, яка міститься у цьому розділі, а також положеннями статті 159 Конституції України визначено лише випадки, коли Конституційний Суд України ухвалює рішення у формі висновку (надає висновок).
     Водночас Конституція України не вказує, у яких випадках при реалізації його інших виключних конституційних повноважень Конституційний Суд України ухвалює „рішення“. Це дозволяє констатувати, що термін „рішення“, який застосовується у статті 1512 Конституції України, є загальним (родовим) поняттям, яке охоплює всі інші акти, окрім таких, як „висновки“, що їх ухвалює Конституційний Суд України з питань його виключних конституційних повноважень.

(абзаци п’ятий – сьомий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Рішення Конституційного Суду України (Велика палата) у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 151-2 Конституції України від 2 грудня 2019 року № 11-р/2019

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine