4. Повноваження Конституційного Суду України. Межі повноважень

№№ 199-2(І)/18, 201-1(ІІ)/18, 310-2(ІІ)/18, 44-1(ІІ)/19, 58-1(І)/19, 192-2(І)/19, 159-3(ІІ)/20, 35-2(ІІ)/21

Суб’єкт права на конституційне подання, не навівши доводів щодо порушення конституційної процедури розгляду, ухвалення або набрання чинності Постановою, фактично ставить питання про законність дій єдиного органу законодавчої влади в Україні при її прийнятті. Однак вирішення цього питання не належить до повноважень Конституційного Суду України.

(речення друге, третє абзацу п’ятого підпункту 2.3 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини сьомої статті 208 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України", Постанови Верховної Ради України "Про призначення Денісової Л.Л. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини" від 26 червня 2018 року № 199-2(І)/2018

 

Однак питання застосування судами норм законів щодо конкретних правовідносин непідвідомчі Конституційному Суду України.

(речення друге абзацу третього підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою громадянки Жулаєвої Олени Михайлівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, підпункту 3 пункту 11 розділу І Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII зі змінами від 26 червня 2018 року № 201-1(ІІ)/2018

 

Автор клопотання фактично оскаржує дії (бездіяльність) суб’єкта призначення суддів – Президента України, проте вирішення цього питання не належить до повноважень Конституційного Суду України.

(речення друге абзацу четвертого пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Федоренка Михайла Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 29 розділу XIІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів", абзаців третього, четвертого пункту 13 розділу III "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Вищу раду правосуддя" від 02 жовтня 2018 року № 310-2(ІІ)/2018

 

 

Однак з цих питань Конституційний Суд України вже сформував низку юридичних позицій, відповідно до яких: вирішення питань застосування судами законів України не належить до компетенції Конституційного Суду України (Ухвала від 31 березня 2010 року № 15-у/2010); до повноважень Конституційного Суду України не належить офіційне тлумачення законів України (Ухвала від 6 грудня 2016 року № 79-у/2016); незгода з судовими рішеннями не є підставою для відкриття конституційного провадження у справі (ухвали Другого сенату Конституційного Суду України від 6 червня 2018 року №17-у(II)/2018, від 6 червня 2018 року № 18-у(II)/2018).

(абзац шостий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ігоніна Володимира Костянтиновича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту "в" частини четвертої статті 83 Земельного кодексу України від 26 лютого 2019 року № 44-1(ІІ)/2019

 

Аргументуючи свою позицію, автор клопотання також зазначає про невідповідність оспорюваних положень Закону, Кодексу окремим міжнародним актам, проте Конституційний Суд України не перевіряє закони України на відповідність міжнародним актам.

(абзац шостий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Гриців Наталії Михайлівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців четвертого, п'ятого підпункту 4 пункту 72 розділу І, пункту 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році", а також підпункту "ґ" підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України від 6 березня 2019 року № 58-1(І)/2019

 

Проте розгляд питань про відповідність положень одних законів положенням інших законів не належить до повноважень Конституційного Суду України (Ухвала Конституційного Суду України від 30 листопада 2006 року № 16-у/2006).

(речення п’яте абзацу четвертого пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Резиденція" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 135, 137 Житлового кодексу Української РСР від 9 липня 2019 року № 192-2(І)/2019

 

<…> заповнення прогалин у законодавстві не належить до повноважень Конституційного Суду України (стаття 7 Закону України „Про Конституційний Суд України“).

(абзац четвертий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Третя колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Колодій Любові Іванівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, третьої статті 3 Закону України „Про місцеві вибори“, частини другої статті 8 Закону України „Про Державний реєстр виборців“ від 22 липня 2020 року № 159-3(ІІ)/2020

 

Аналіз змісту конституційної скарги дає змогу дійти висновку про оцінку суб’єктом права на конституційну скаргу підходу законодавця у визначенні меж юрисдикції адміністративних судів; співвідношення адміністративної юрисдикції та юрисдикції Конституційного Суду України стосовно розгляду правових актів Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України.
      Однак з урахуванням того, що саме на рівні Конституції України встановлено і повноваження Конституційного Суду України (статті 150, 151), і загальні підстави для подання конституційної скарги (стаття 1511), Конституційний Суд України неповноважний давати оцінку наведеного регулювання.

(абзаци перший, другий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Плескача В’ячеслава Юрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 1 частини другої статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України від 2 березня 2021 року № 35-2(ІІ)/2021

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine