3.3.3.2. Незгода з існуючим законодавчим регулюванням

247-3(І)/18, 253-2(І)/18, 278-1(ІІ)/18, 280-1(І)/18, 282-2(І)/18, 303-1(ІІ)/18, 391-2(ІІ)/18, 5-2(І)/19, 26-3(І)/19, 27-3(ІІ)/19, 63-2(І)/19, 94-1(І)/19, 113-3(І)/19, 115-3(І)/19, 133-1(І)/19, 138-3(І)/19, 147-3(II)/19, 161-3(II)/19, 162-3(І)/19

Аналізуючи зазначене обґрунтування, Конституційний Суд України вважає, що автор клопотання, по суті, висловлює незгоду щодо існуючого законодавчого регулювання питання закріплення за Комісією повноважень стосовно прийняття нею окремих актів. Однак така незгода у розумінні пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“ не є обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень).

(абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Іваненко Юлії Геннадіївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в цілому та його частин другої, четвертої статті 79, абзацу четвертого частини першої, абзацу другого частини другої статті 85, пунктів 6, 7 частини першої статті 93 від 30 серпня 2018 року № 247-3(І)/2018

 

У конституційній скарзі також не наведено аргументів, які підтверджували би порушення права автора клопотання на подання конституційної скарги у зв’язку з неухваленням в установлений строк Регламенту Конституційного Суду України. Відсутність положень щодо порядку попередньої перевірки конституційних скарг у Регламенті Конституційного Суду України, затвердженому Рішенням Конституційного Суду України від 5 березня 1997 року № 2-з зі змінами, чинному на момент звернення Холодова Т.Т. з конституційною скаргою від 8 листопада 2017 року (вх. № 18/4807), не може бути аргументом для визнання оспорюваних положень Закону неконституційними, оскільки вимоги щодо форми конституційної скарги передбачені саме в Законі, а не в Регламенті Конституційного Суду України.

(речення перше, друге абзацу сьомого пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Холодова Тимофія Тимофійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 57 Закону України "Про Конституційний Суд України", окремого положення пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України від 04 вересня 2018 року № 253-2(І)/2018

 

Тобто суб’єкт права на конституційну скаргу висловлює незгоду зі змінами у законодавчому регулюванні підстав подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів. Проте це не можна вважати належним обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності положень статті 320 Кодексу в розумінні вимог пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

(абзац п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
     Перша колегія суддів Другого сенату про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою приватного підприємства "Виробничо-дистрибьюторська компанія "Дім Вина "СКАЛА" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 320 Господарського процесуального кодексу України від 13 вересня 2018 року № 278-1(ІІ)/2018

 

Водночас Перша колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України вважає за необхідне зазначити, що зміна механізму нарахування/перерахування певних видів соціальних виплат не є звуженням змісту та обсягу гарантованого Конституцією України права на соціальний захист.

(абзац другий підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження в справі за конституційною скаргою громадянки України Бойко Олександри Яківни щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів абзаців першого, другого частини четвертої статті 42, абзацу першого пункту 4-3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 13 вересня 2018 року № 280-1(І)/2018

 

Фактично автор клопотання не погоджується з чинним законодавчим регулюванням покладення обов’язку доказування на одну зі сторін у судовому процесі під час розгляду справ судами різних юрисдикцій. Однак порівняння змісту окремих положень Господарського процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України не може вважатися належним обґрунтуванням тверджень щодо невідповідності Конституції України оспорюваних положень Закону.

(абзац сьомий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини четвертої статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 13 вересня 2018 року № 282-2(І)/2018

 

Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України вказує, що самі по собі законодавчі зміни щодо механізму обчислення та нарахування пенсії не можуть розглядатися у контексті звуження сутнісного змісту права на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, визначеного статтею 48 Конституції України.

(абзац п’ятий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Онищука Юрія Петровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 57 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 25 вересня 2018 року № 303-1(ІІ)/2018

 

Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України зазначає, що неоднозначність судової практики щодо застосування тих чи інших норм законів не свідчить про їх неконституційність, а усунення такої неоднозначності не належить до повноважень Конституційного Суду України, визначених у статті 150 Конституції України, статті 7 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

(абзац дев’ятий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Онищука Юрія Петровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 57 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 25 вересня 2018 року № 303-1(ІІ)/2018

 

Конституційний Суд України зазначає, що зміна порядку пенсійного забезпечення не означає його автоматичної втрати, оскільки перерахунок призначеної пенсії лише на підставі зміни розміру заробітної плати працівника на посаді, яку в минулому обіймав пенсіонер, не є частиною права на соціальний захист, передбаченого статтею 46 Конституції України.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ярощука Григорія Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 5 розділу ІІІ „Прикінцеві положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення“ від 2 березня 2015 року № 213–VIII, частини двадцятої статті 86 Закону України „Про прокуратуру“ від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII від 19 грудня 2018 року № 391-2(ІІ)/2018

 

Товариство фактично висловлює незгоду із законодавчим регулюванням нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, а також незгоду з прийнятою у його справі постановою Київського апеляційного господарського суду від 18 вересня 2018 року. Однак така незгода не є обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності оспорюваного положення Кодексу.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "СІ-Н-АЙ" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини шостої статті 232 Господарського кодексу України від 16 січня 2019 року № 5-2(І)/2019

 

З аналізу конституційної скарги вбачається, що Грицевич С.В., стверджуючи про невідповідність Конституції України (неконституційність) оспорюваних положень Кодексу, фактично висловлює незгоду із законодавчим регулюванням права на касаційне оскарження судового рішення, що не може вважатися належним обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності оспорюваних положень Кодексу.

(абзац третій пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Грицевича Сергія Валентиновича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1 частини шостої статті 12, пункту 2 частини п'ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України від 13 лютого 2019 року № 26-3(І)/2019

 

З аналізу конституційної скарги вбачається, що автор клопотання не навів обґрунтування неконституційності оспорюваних положень Кодексу та Закону, а фактично висловив незгоду з існуючим законодавчим урегулюванням адміністративно-процесуальних відносин та пенсійного забезпечення військовослужбовців – учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, і судовими рішеннями у своїй справі, обмежившись цитуванням окремих норм Конституції України і законів України. Однак таке посилання без наведення аргументів щодо невідповідності Основному Закону України оспорюваних положень Кодексу і Закону не є обґрунтуванням їх неконституційності.

(абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Бадуліна Миколи Степановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 3 частини шостої статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України, частини третьої статті 59 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 14 лютого 2019 року № 27-3(ІІ)/2019

 

Суб’єкт права на конституційну скаргу фактично висловлює незгоду із законодавчим регулюванням порядку відчуження майна державних підприємств, яке є державною власністю, а також із прийнятими у його справі судовими рішеннями. Однак така незгода не є обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності оспорюваного положення Закону.

(абзац четвертий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Скоробогатька Олега Леонідовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпункту "и" пункту 18 частини другої статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" від 11 березня 2019 року № 63-2(І)/2019

 

Аргументуючи свою позицію, автор клопотання також висловлює незгоду із законодавчими змінами щодо виплати вихідної допомоги суддям у зв’язку з відставкою та застосуванням оспорюваних положень Закону№ 1166 судами. Однак це до повноважень Конституційного Суду України не належить.

(абзац шостий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ващенка Сергія Євгенійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 1 пункту 28 розділу ІІ, пункту 2 розділу ІV "Прикінцеві положення" Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" від 9 квітня 2019 року № 94-1(І)/2019

 

Аргументація автора клопотання зводиться до висловлення незгоди із законодавчим регулюванням питання обмеження максимального розміру пенсії, що не можна вважати належним обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності оспорюваних положень Закону.

(абзац шостий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Гордєєва Валентина Володимировича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу другого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" від 23 квітня 2019 року № 113-3(І)/2019

 

З аналізу конституційної скарги та долучених до неї матеріалів випливає, що автор клопотання висловлює незгоду із законодавчим регулюванням строку подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, а також із застосуванням оспорюваних положень Кодексу, що не є обґрунтуванням тверджень щодо їх неконституційності.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Бурки Валерія Володимировича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, третьої статті 424 Цивільного процесуального кодексу України від 23 квітня 2019 року № 115-3(І)/2019

 

<…>. Незгода зі зміною підходів до врегулювання порядку перерахунку пенсій не може вважатися належним обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності оспорюваних положень Закону № 76.

(речення друге абзацу шостого пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Іванова Віктора Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзаців шостого, сьомого пункту 3, абзаців шостого, сьомого підпункту 2 пункту 42 розділу І Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VІІІ від 21 травня 2019 року № 133-1(І)/2019

 

З аналізу конституційної скарги вбачається, що Шимоняк І.В., стверджуючи про невідповідність Конституції України (неконституційність) оспорюваних положень Закону, фактично висловлює незгоду із законодавчим регулюванням порядку реєстрації кандидата на пост Президента України, що не може вважатися належним обґрунтуванням тверджень щодо їх неконституційності.

(абзац третій пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Шимоняка Ігоря Володимировича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 51 Закону України "Про вибори Президента України" від 22 травня 2019 року № 138-3(І)/2019

 

Аналіз змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів дає підстави для висновку, що Юрченко Ю.І. фактично висловлює незгоду із законодавчим урегулюванням порядку реєстрації кандидатів на пост Президента України за умови внесення ними грошової застави. Однак така незгода не може вважатися належним обґрунтуванням неконституційності оспорюваних положень статті 49, пункту 4 частини першої статті 51 Закону в розумінні вимог пункту 6 частини другої статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

(абзац третій пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Юрченка Юрія Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 49, пункту 4 частини першої статті 51 Закону України „Про вибори Президента України“ від 28 травня 2019 року № 147-3(II)/2019

 

Зі змісту конституційної скарги випливає, що автор клопотання не навів обґрунтування неконституційності оспорюваних положень Кодексу. Фактично він висловив незгоду з існуючим законодавчим регулюванням та судовим рішенням, прийнятим у його справі, обмежившись цитуванням окремих норм Конституції України. Однак таке посилання без наведення аргументів щодо невідповідності оспорюваних положень Кодексу Основному Закону України не є обґрунтуванням їх неконституційності.

(абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Гайдука Сергія Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту „в“ пункту 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України від 12 червня 2019 року № 161-3(II)/2019

 

Аргументація автора клопотання зводиться до висловлення незгоди із законодавчим регулюванням питання касаційного оскарження судових рішень у малозначних справах та ухвалених у її справі судових рішень, що не можна вважати належним обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності оспорюваних положень Кодексу.

(абзац четвертий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Косіциної Людмили Володимирівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1 частини шостої, частини дев'ятої статті 19, частини четвертої статті 263, пункту 2 частини третьої статті 389, пункту 1 частини другої статті 394 Цивільного процесуального кодексу України від 12 червня 2019 року № 162-3(І)/2019

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine