4.1.1. Необхідність дослідження фактичних обставин

№№ 24-з/97, 39-з/97, 4-у/2000, 19-у/2000, 43-у/2000, 62-у/2000, 6-у/05, 20-у/13

Конституційний Суд України, здійснюючи конституційне судочинство, не може встановлювати та досліджувати фактичні обставини в усіх випадках, які належать до компетенції судів загальної юрисдикції або інших органів.

(абзац перший пункту 9 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Барабаша Олександра Леонідовича щодо офіційного тлумачення положень статті 47 Закону України "Про вибори народних депутатів України" від 17 червня 1997 року № 24-з/97

 

Дослідження фактичних обставин конкретної справи до компетенції Конституційного Суду України не належить. Вони є предметом розгляду судів загальної юрисдикції, які, зокрема, вирішують спори щодо користування культовими будівлями і майном.

(абзац перший пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Волинської обласної державної адміністрації щодо офіційного тлумачення частини 3 статті 17 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 14 липня 1997 року № 39-з/97

 

Дослідження ж фактичних обставин справ та питання законності судових рішень виходять за межі повноважень Конституційного Суду України, передбачених статтею 14 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

(речення друге абзацу третього пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням виробничо-комерційного спільного підприємства „РЕУТ“ щодо офіційного тлумачення положень статей 197, 198 Цивільного кодексу Української РСР від 11 січня 2000 року № 4-у/2000

 

До повноважень Конституційного Суду України не належить вирішення питань конкретних спорів, які потребують з’ясування обставин, що стосуються справи.

(речення третє абзацу другого пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Петюха Володимира Никифоровича щодо офіційного тлумачення положень статей 35, 55, 64, 124 Конституції України, статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України, статті 16 Закону України „Про звернення громадян“ від 27 січня 2000 року № 19-у/2000

 

Проте дослідження фактичних обставин справи, питання законності актів органів державної влади не є компетенцією Конституційного Суду України (стаття 14 Закону України „Про Конституційний Суд України“).

(речення друге абзацу четвертого пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Ластовецького Василя Омеляновича щодо офіційного тлумачення положень статті 21, частини другої статті 23 та частини другої статті 39-1 Кодексу законів про працю України від 22 червня 2000 року № 43-у/2000

(речення друге абзацу третього пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням об’єднання співвласників багатоквартирного будинку „Космос“ щодо офіційного тлумачення положень п.2 ст.38 Закону України „Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве самоврядування“, ст.4 Закону України „Про приватизацію невеликих державних підприємств“, ч.3 ст.1 Закону України „Про об'єднання громадян“, п.31 Положення про порядок організації та діяльності об’єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2000 року № 62-у/2000

 

Окрім того, шляхом тлумачення положень пункту 140 Програми, статей 3, 4 Закону неможливо з’ясувати, чи поширюються на ВАТ „Укртелеком“ обмеження в реалізації майна, визначені пунктом 140 Програми. Це питання підлягає вирішенню в господарських судах шляхом з’ясування фактичних обставин справи і дослідження більш широкого кола норм чинного законодавства.

(абзац третій пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України про офіційне тлумачення положень пункту 140 Державної програми приватизації на 2000–2002 роки, статей 3, 4 Закону України „Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства „Укртелеком“ від 13 січня 2005 року №6-у/2005

 

Крім того, як зазначав Конституційний Суд України, встановлення фактичних обставин справи не належить до його повноважень (ухвали від 22 червня 2000 року № 43-у/2000, від 27 грудня 2001 року № 47-у/2001, від 14 березня 2002 року № 1-у/2002).

(абзац п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про звільнення Арбузова С.Г. з посади Голови Національного банку України" від 21 травня 2013 року № 20-у/2013

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine