4.3. Консультації з питань правозастосування

№№ 15-уп(II)/19
Правозастосовна діяльність полягає в індивідуалізації правових норм щодо конкретних суб’єктів і конкретних випадків, тобто в установленні фактичних обставин справи і підборі правових норм, які відповідають цим обставинам; пошук та аналіз таких норм з метою їх застосування до конкретного випадку є складовою правозастосування; надання консультацій чи роз’яснень з цього приводу не належить до повноважень Конституційного Суду України.
(абзац дев’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другого сенату Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою громадянина Тарпана Руслана Серафимовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 303, частини третьої статті 307, статті 309, частини четвертої статті 399 Кримінального процесуального кодексу України від 15 липня 2019 року 15-уп(II)/2019

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine