Акти Верховної Ради України

№№ 6-уп/20, 11-уп(ІІ)/20
<…> Конституційний Суд України вирішував питання про відповідність Конституції України правових актів Верховної Ради України незалежно від того, чи постанова парламенту є актом нормативним (таким, що встановлює, змінює або скасовує норми загального характеру та що його застосовують неодноразово) чи індивідуальним (таким, що породжує права і обов’язки тільки в того суб’єкта або у визначеного ним певного кола суб’єктів, якому/яким цей акт адресовано).
(абзац третій підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Великої палати Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України „Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“ від 2 липня 2020 року № 6-уп/2020

 

Пропозиції, рекомендації за своєю юридичною природою не є приписами, які б встановлювали, змінювали або скасовували норми загального характеру та застосовувались би неодноразово, а також не є приписами, що породжують права і обов’язки тільки певного суб’єкта.
(речення друге абзацу першого підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Великої палати Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України „Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“ від 2 липня 2020 року № 6-уп/2020

 

Положення закону, якими до іншого закону вносяться зміни, після набрання ними чинності стають невід’ємною частиною закону, до якого вносяться зміни.
(речення перше абзацу третього підпункту 3.3 пункту 3 мотивувальної частини)
     Ухвала Другого сенату Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ковальова Артема Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 5 розділу III „Прикінцеві положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення“ від 2 березня 2015 року № 213–VIII, пункту 3, підпункту 2 пункту 42 розділу І Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України“ від 28 грудня 2014 року № 76–VIII, частини двадцятої статті 86, підпункту 1 пункту 3 розділу XII „Прикінцеві положення“ Закону України „Про прокуратуру“ від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII, частини двадцять першої статті 50-1 Закону України „Про прокуратуру“ від 5 листопада 1991 року № 1789–ХІІ від 1 липня 2020 року № 11-уп(ІІ)/2020

 

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine