4. Повноваження Конституційного Суду України. Межі повноважень

№№ 28-у/18, 50-у/18, 35-у(II)/18, 45-у(II)/18, 6-уп/20

Проте вирішення питань щодо застосування судами України будь-яких актів законодавства України, положень Конвенції, рішень Європейського суду з прав людини, як взагалі, так і щодо їх пріоритетності, не належить до повноважень Конституційного Суду України.
      …
      Велика палата Конституційного Суду України зазначає, що у положенні частини першої статті 9 Конституції України не йдеться про застосування міжнародних договорів, а лише визначається, що вони є частиною національного законодавства України за умови, що згоду на їх обов’язковість надано Верховною Радою України.

(абзаци п’ятий, сьомий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Великої палати суддів Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лутковської Валерії Володимирівни щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 9 Конституції України від 31 травня 2018 року № 28-у/2018

 

Суб’єкт права на конституційне подання, не навівши доводів щодо порушення конституційної процедури розгляду, ухвалення або набрання чинності Постановою, фактично ставить питання про законність дій єдиного органу законодавчої влади в Україні при її прийнятті. Однак вирішення цього питання не належить до повноважень Конституційного Суду України.

(речення друге, третє абзацу п’ятого підпункту 2.3 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Великої палати суддів Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини сьомої статті 208 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України", Постанови Верховної Ради України "Про призначення Денісової Л.Л. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини" від 29 серпня 2018 року № 50-у/2018

 

Крім того, автор клопотання вказує на недосконалість законодавства у сфері правового регулювання реєстрації місця перебування особи. Проте питання удосконалення законодавства не підвідомче Конституційному Суду України.

(абзац п’ятий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Бриндака Петра Антоновича щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу десятого статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" від 26 вересня 2018 року № 35-у(II)/2018

 

Автор клопотання фактично оскаржує дії (бездіяльність) суб’єкта призначення суддів – Президента України, проте вирішення цього питання не належить до повноважень Конституційного Суду України.

(речення друге абзацу четвертого пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Федоренка Михайла Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 29 розділу XIІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів", абзаців третього, четвертого пункту 13 розділу III "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Вищу раду правосуддя" від 10 жовтня 2018 року № 45-у(II)/2018

 

<…> Конституційний Суд України вирішував питання про відповідність Конституції України правових актів Верховної Ради України незалежно від того, чи постанова парламенту є актом нормативним (таким, що встановлює, змінює або скасовує норми загального характеру та що його застосовують неодноразово) чи індивідуальним (таким, що породжує права і обов’язки тільки в того суб’єкта або у визначеного ним певного кола суб’єктів, якому/яким цей акт адресовано).
(абзац третій підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Великої палати Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України „Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“ від 2 липня 2020 року № 6-уп/2020

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2023 Constitutional Court of Ukraine