Конституція України

№№ 44-з/97, 49-у/98, 1-уп/98, 8-уп/98, 10-у/99, 36-у/99, 46-у/2000, 6-у/08, 47-у/08, 44-у/11

Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя – це самостійна галузь державної діяльності, яку суди здійснюють шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях в особливій, встановленій законом процесуальній формі цивільних, кримінальних та інших справ.
     (абзац перший пункту 3 мотивувальної частини)

Тому Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України як недержавний орган не здійснює функції правосуддя в контексті статті 124 Конституції України.
     (речення третє абзацу другого пункту 3 мотивувальної частини)

Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням державного зовнішньоекономічного підприємства "Славутич-Сталь" щодо тлумачення статті 124 Конституції України і Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" від 14 жовтня 1997 року № 44-з/97

 

Відповідно до статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. У зв'язку з цим суд не може відмовити в правосудді у зв'язку з відсутністю чи суперечністю тих норм закону, які мають регулювати зазначені правовідносини.

(абзац перший пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Вищого арбітражного суду України щодо офіційного тлумачення статей 118, 120, 140-146 та пункту 10 Перехідних положень Конституції України, статей 12, 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 11 листопада 1998 року 49-у/98

 

У Конституції України немає будь-яких положень, які б надавали повноваження щодо призначення перших заступників, заступників міністрів та заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади конкретному державному органу або посадовій особі. Отже, зазначене питання не дістало врегулювання в Конституції України. Однозначне його вирішення не може бути виведене із загальних засад і смислу (духу) Конституції України, та за своїм характером і рівнем це питання не належить до числа конституційних.
      У зв'язку з відсутністю в Конституції України відповідних положень щодо призначення названих посадових осіб пряме застосування конституційних норм, як це передбачає частина третя статті 8 Конституції України, неможливе.

(абзаци третій, четвертий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) указів Президента України про призначення перших заступників, заступників міністрів та заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади України, виданих протягом липня-грудня 1996 року та січня 1997 року від 10 березня 1998 року 1-уп/98

 

Відповідно до пункту 28 статті 85 Конституції України призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим віднесено виключно до повноважень Верховної Ради України. Ця конституційна норма не визначає усіх підстав призначення позачергових виборів.

(абзац третій пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про проведення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим" від 9 липня 1998 року № 8-уп/98

 

В розділі II Конституції України, присвяченому правам, свободам та обов'язкам людини і громадянина, у статті 41 зазначено, що "право приватної власності є непорушним", а "конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду". Тобто встановлено чіткий безальтернативний імператив, за яким примусова зміна майнового становища будь-якого власника, в тому числі шляхом конфіскації, яка виокремлена з інших юридичних процедур, може бути здійснена лише за рішенням суду.

(абзац другий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частини шостої статті 41 Конституції України та деяких норм Кодексу України про адміністративні правопорушення і Митного кодексу України від 20 квітня 1999 року №10-у/99

 

У Конституції України термін "виконавчий орган ради", дійсно, використовується в одному випадку в однині, а в іншому - в множині. При вирішенні питання про те, скільки ж виконавчих органів може утворювати сільська, селищна, міська рада та який з цих органів очолює сільський, селищний, міський голова, ключове значення має частина третя статті 141 Конституції України, відповідно до якої статус виконавчих органів ради та їхні повноваження визначаються законом.

(абзац перший підпункту 4.3 пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 140-143 Конституції України від 13 липня 1999 року №36-у/99

 

До того ж необхідно зазначити, що ні Конституція України, ні відповідні закони про Автономну Республіку Крим не визначають, якою має бути процедура затвердження Конституції АРК і яким за формою правовим актом  законом України чи постановою Верховної Ради України. Конституція України встановлює лише те, що Конституція АРК приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим та затверджується Верховною Радою України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України (частина перша статті 135).

(речення друге, третє абзацу третього пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Конституції Автономної Республіки Крим від 22 червня 2000 року № 46-у/2000

 

Положення закону про внесення змін до Конституції України після набрання ним чинності стають невід’ємною складовою Конституції України – окремими її положеннями, а сам закон вичерпує свою функцію.

(абзац четвертий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 102 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до Конституції України“, Закону України „Про внесення зміни до розділу IV „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про Конституційний Суд України“ від 05 лютого 2008 року № 6-у/2008

 

Що стосується роз’яснення словосполучення „і на основі узгодження політичних позицій“, то воно не підлягає офіційному роз’ясненню, оскільки це питання є внутріпартійним і повинно вирішуватися відповідно до статутних документів політичних партій (виборчих блоків політичних партій).

(абзац третій пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, десятої статті 83 Конституції України від 30 вересня 2008 року № 47-у/2008

 

Таким чином, закони про Державний бюджет України мають визначений Конституцією України строк дії, і після закінчення бюджетного року їх норми втрачають чинність. Правову позицію щодо цього Конституційний Суд України сформулював в ухвалах від 29 квітня 1998 року № 22-у/98, від 13 квітня 2000 року № 31-у/2000, від 27 грудня 2001 року № 39-у/2001, від 21 березня 2002 року № 11-у/2002, від 18 березня 2010 року № 21-уп/2010.

(речення друге, третє абзацу другого підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Жиліної Ольги Федорівни щодо офіційного тлумачення положень статті 22 Конституції України, статті 15, пункту 3 розділу VIII „Прикінцеві положення“ Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми“, статті 43 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням“, пункту 23 розділу II „Внесення змін до деяких законодавчих актів України“ Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України“, статті 46 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік“, статті 45 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік“ від 27 вересня 2011 року № 44-у/2011

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine