Соціальний захист

№№ 280-1(І)/18, 294-1(І)/18, 303-1(ІІ)/18, 391-2(ІІ)/18, 225-1(І)/19

Водночас Перша колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України вважає за необхідне зазначити, що зміна механізму нарахування/перерахування певних видів соціальних виплат не є звуженням змісту та обсягу гарантованого Конституцією України права на соціальний захист.

(абзац другий підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження в справі за конституційною скаргою громадянки України Бойко Олександри Яківни щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів абзаців першого, другого частини четвертої статті 42, абзацу першого пункту 4-3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 13 вересня 2018 року № 280-1(І)/2018

 

Запровадження нового порядку регулювання пенсійного забезпечення державних службовців призвело до зміни підстав для перерахунку раніше призначених пенсій, а не до скасування чи обмеження права громадян на соціальний захист.

(речення перше абзацу четвертого підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Герасімчук Наталії Іванівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року № 1058-IV та частини другої статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України у редакції до внесення змін Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII від 19 вересня 2018 року № 294-1(І)/2018

 

Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України вказує, що самі по собі законодавчі зміни щодо механізму обчислення та нарахування пенсії не можуть розглядатися у контексті звуження сутнісного змісту права на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, визначеного статтею 48 Конституції України.

(абзац п’ятий підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Онищука Юрія Петровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 57 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 25 вересня 2018 року № 303-1(ІІ)/2018

 

Конституційний Суд України зазначає, що зміна порядку пенсійного забезпечення не означає його автоматичної втрати, оскільки перерахунок призначеної пенсії лише на підставі зміни розміру заробітної плати працівника на посаді, яку в минулому обіймав пенсіонер, не є частиною права на соціальний захист, передбаченого статтею 46 Конституції України.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
     Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ярощука Григорія Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 5 розділу ІІІ „Прикінцеві положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення“ від 2 березня 2015 року № 213–VIII, частини двадцятої статті 86 Закону України „Про прокуратуру“ від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII від 19 грудня 2018 року № 391-2(ІІ)/2018

 

<…> відсутність у Заявника на момент звернення до територіального органу Пенсійного фонду України потрібного стажу роботи для призначення йому пенсії за вислугу років не призвела до порушення самої сутності гарантованого статтею 46 Конституції України права Заявника на соціальний захист та, відповідно, не мала наслідком звуження змісту та обсягу цього права.

(речення друге підпункту 4.2 пункту 4 мотивувальної частини)
     Ухвала Першої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Геруса Михайла Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів статті 86 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII від 3 вересня 2019 року № 225-1(І)/2019

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine