3.2. Вимоги до конституційного звернення

№№ 4-зп/97, 25-з/97, 26-з/97, 5-у/2000, 39-у/2002, 63-y/04, 31-y/09, 47-у/09, 25-у/11, 26-y/12, 57-y/13, 20-y/15

Припинення провадження у справі не перешкоджає відкриттю нового провадження щодо розгляду того ж питання за зверненням до Конституційного Суду України суб’єкта права на конституційне подання, що відповідатиме вимогам, передбаченим Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України".

(пункт 2 резолютивної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій" від 24 грудня 1997 року 4-зп/97

 

Конституційне звернення про одночасне офіційне тлумачення декількох статей Конституції України є правомірним лише в тому разі, коли ці статті пов'язані між собою і мають спільний предмет правового регулювання.

(абзац перший пункту 5 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням колективного підприємства "Центральний ринок" міста Дніпропетровська щодо тлумачення статей 13, 92, 116, 117 Конституції України, статей 48, 49, 55, 57 Закону України "Про власність", статті 17 Закону України "Про споживчу кооперацію" від 17 червня 1997 року № 25-з/97

(абзац перший пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Дніпропетровської обласної споживчої спілки щодо офіційного тлумачення статей 8, 13, 41, 58, 117 Конституції України і статті 2 Закону України "Про власність" від 17 червня 1997 року № 26-з/97

 

Слід зауважити, що конституційне звернення про одночасне офіційне тлумачення декількох статей Конституції України та закону України правомірне лише в тому разі, коли ці статті нерозривно пов’язані між собою і мають спільний предмет правового регулювання.

(речення перше абзацу п’ятого пункту 4 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадян Огурцової Валентини Єгорівни та Шахматова Петра Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 32, статей 40, 55, 64, 124 Конституції України, статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України від 11 січня 2000 року № 5-у/2000

 

Крім того, суб'єкт права на конституційне звернення просить дати офіційне тлумачення дванадцяти статей Конституції України, що стосуються різних питань і не пов'язані спільним об'єктом регулювання, а тому не можуть бути предметом одного конституційного провадження.

(абзац четвертий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Акулова Григорія Дмитровича щодо офіційного тлумачення положень статей 3, 21, 22, 27, 28, 29, 40, 43, 47, 55, 56, 129 Конституції України від 19 червня 2002 року № 39-у/2002

 

Враховуючи, що питання погашення заборгованості з виплат педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів врегульоване на законодавчому рівні шляхом визнання цих виплат кредиторською заборгованістю Державного бюджету України, необхідність в офіційному тлумаченні положень абзаців восьмого, десятого частини першої статті 57 Закону відпала. Підстав для відкриття конституційного провадження немає.

(абзац четвертий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням управління освіти виконавчого комітету Хмельницької міської ради про офіційне тлумачення положень абзаців восьмого, десятого частини першої статті 57 Закону України „Про освіту“ від 07 жовтня 2004 року № 63-у/2004

 

Крім того, автор клопотання неправильно визначив предмет офіційного тлумачення. У Законі словосполучення „валютна виручка в іноземній валюті“ вживається в іншій редакції: „виручка резидентів в іноземній валюті“. Таким чином, Товариство порушує клопотання про офіційне тлумачення неіснуючого положення Закону.

(абзац п’ятий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю „Інтертранслогістик“ щодо офіційного тлумачення положення „валютна виручка в іноземній валюті“, яке міститься в статті 1 Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті“ від 16 червня 2009 року № 31-у/2009

 

Однак автор клопотання не зазначив конкретно, які саме положення статті 36 Конституції України, статті 45 Цивільного процесуального кодексу України та статті 20 Закону України „Про об’єднання громадян“ мають бути витлумачені Конституційним Судом України. Невизначеність предмета тлумачення унеможливлює здійснення офіційної інтерпретації вказаних статей Конституції та законів України.
      Наведене дає підстави стверджувати, що конституційне звернення не відповідає вимогам пункту 3 частини другої статті 42 Закону України „Про Конституційний Суд України“.

(абзаци третій, четвертий пункту 3 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадської організації „З’єднання борців „За справедливість“ щодо офіційного тлумачення положень статті 36 Конституції України (у контексті преамбули та статей 1, 3, 8, частини другої статті 19, статті 22, частини другої статті 24, частини третьої статті 27, частини п’ятої статті 55, частини першої статті 59, статей 64, 124 Конституції України), статті 45 Цивільного процесуального кодексу України, статті 20 Закону України „Про об’єднання громадян“ від 02 вересня 2009 року № 47-у/2009

 

Конституційний Суд України вже зазначав, що невизначеність предмета тлумачення унеможливлює здійснення офіційної інтерпретації Конституції України та законів України, що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі за таким конституційним зверненням згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України „Про Конституційний Суд України“ (ухвали від 2 вересня 2009 року № 47-у/2009, від 23 грудня 2009 року № 65-у/2009).

(абзац шостий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Заводського районного центру зайнятості щодо офіційного тлумачення положень пункту 4 статті 26 Закону України „Про зайнятість населення“ від 05 липня 2011 року № 25-у/2011

 

Крім того, автор клопотання не конкретизував предмет тлумачення, тобто не вказав у конституційному зверненні, в аспекті яких питань Конституційний Суд України має дати офіційну інтерпретацію положень частини другої статті 625 Кодексу, а обмежився лише їх цитуванням.
      За правовою позицією Конституційного Суду України невизначеність предмета тлумачення унеможливлює здійснення офіційної інтерпретації статей Конституції України та законів України (ухвали Конституційного Суду України від 5 липня 2011 року № 25-у/2011, від 3 листопада 2011 року № 55-у/2011, від 28 березня 2012 року № 10-у/2012).

(абзаци п’ятий, шостий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Земмеля Володимира Михайловича щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 625 Цивільного кодексу України від 09 жовтня 2012 року № 26-у/2012

 

У конституційному зверненні автор клопотання не конкретизував предмета офіційного тлумачення, тобто не вказав, що саме є незрозумілим і потребує роз’яснення у положеннях частини п’ятої статті 24 Закону. Конституційний Суд України неодноразово вказував, що невизначеність предмета тлумачення унеможливлює здійснення офіційної інтерпретації положень Конституції України та законів України (ухвали від 5 липня 2011 року № 25-у/2011, від 3 листопада 2011 року № 55-у/2011, від 18 грудня 2012 року № 35-у/2012, від 20 лютого 2013 року № 6-у/2013).

(абзац третій пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Докука Єгора Сергійовича щодо офіційного тлумачення положень частини п’ятої статті 24 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“ від 26 листопада 2013 року №57-у/2013

 

Аналіз конституційного звернення дає підстави стверджувати, що автор клопотання не зазначив, які саме положення статей 2, 17 Кодексу має витлумачити Конституційний Суд України. Також Товариство, звернувшись із клопотанням щодо офіційного тлумачення положення „рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень“, яке міститься в частині другій статті 2 Кодексу, не вказало, що у названому положенні потребує роз’яснення, а це унеможливлює здійснення його офіційної інтерпретації.

(абзац четвертий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю „Юрполіс Компані“ щодо офіційного тлумачення положень статей 2, 17 Кодексу адміністративного судочинства України, частини четвертої статті 32 Конституції України від 14 травня 2015 №20-у/2015

Developed with the support of OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
© 2024 Constitutional Court of Ukraine