Про видання

Версія для друку

ВІСНИК КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

«Вісник Конституційного Суду України» згідно з частиною першою статті 47 Закону України «Про Конституційний Суд України» є офіційним виданням Конституційного Суду України. Видання засноване з метою всебічного висвітлення діяльності Конституційного Суду України та актуальних питань конституційної юстиції і конституційного права України.

У журналі друкують рішення, висновки та ухвали Конституційного Суду України, а також окремі думки суддів стосовно цих актів; інформацію про зовнішні зв’язки Конституційного Суду України; матеріали науково-практичних конференцій, огляди круглих столів, міжнародних семінарів, проведених Конституційним Судом України; аналітичну та звітну інформацію. Крім того, у виданні публікують наукові статті, аналітичні огляди, що висвітлюють актуальні питання конституційної юстиції і конституційного права України, інших держав.  

Журнал розраховано на працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, суддів, вчених-правознавців, юристів-практиків, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, громадян.

До відома авторів: наукова стаття повинна бути актуальною, мати доктринальний характер із чітко окресленою проблематикою, містити наукові положення, розроблені особисто автором, висновки про наукове та практичне значення наукової розробки. До статей додають: коротку анотацію та ключові слова українською й англійською мовами, а також довідку про автора із зазначенням прізвища, імені та по батькові, наукового ступеня, вченого звання, місця роботи і посади, контактних телефонів, електронної пошти. Обсяг наукової статті —                      12–15 сторінок друкованого тексту через півтора інтервалу (розмір шрифту − 14). Нумерація виносок — посторінкова.

Редакція залишає за собою право направляти наукові статті на рецензування, редагувати та скорочувати їх зміст, за погодженням із автором видання змінювати назву статті.

За зміст матеріалів, достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несуть автори. У разі передруку публікацій іншими виданнями посилання на «Вісник Конституційного Суду України» обов’язкове.

 

Матеріали для публікації просимо надсилати електронною поштою на адресу редакції «Вісника Конституційного Суду України»: court@ccu.gov.ua.

Тел. редакції: (044) 238-11-54.

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України