Лемак Василь Васильович

Версія для друку

 

ЛЕМАК Василь Васильович
суддя Конституційного Суду України

 

 

 

 

 

Народився 15 лютого 1970 року у селі Вільхівка Іршавського району Закарпатської області. У 1993 році закінчив історичний факультет Ужгородського державного університету, в 1997 році – юридичний  факультет цього ж університету.

З 1993 року по 2004 рік працював на посадах юрисконсульта, асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Ужгородського національного університету, в 1998 - 2004 роках одночасно – заступник  декана юридичного факультету, у 2004 - 2018 роках – завідувач  кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету.  З 2012 року по серпень 2013 року – виконував обов’язки першого проректора цього ж університету.

27 лютого 2018 року Указом Президента України за результатами конкурсу призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 2 березня 2018 року.

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України.

Напрями наукових досліджень – теорія права, проблеми конституціоналізму та правової реформи в Україні та державах Центральної Європи. Автор та співавтор понад 180 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: «Конституція України: Науково-практичний коментар» (2011), «The legal system of Ukraine past, present, and future: in 5 vol.» vol. 1 (2013), «Ukrainian Legal Doctrine: in 5 vol.» vol. 1 (2015), "Державно-правова реформа в Чехословаччині в умовах в умовах постсоціалістичної модернізації й поділу федерації" (2002),  «Правова система України: історія, стан і перспективи: в 5 т.» т. 1 (2008,), "Lustration legislation and practice: the experience of Czech Republic" (Yearbook of Ukrainian law. Coll.of scientific papers, 2015, №7); "Технологія конституційної реформи: основні вимоги європейського досвіду для України" (Право України, 2016, №6); "Конституційна скарга: досвід держав Центральної Європи і можливі уроки для України" (Публічне право, 2016, № 4); "Конституційна скарга в Україні: проблеми механізму впровадження" (Вісник Національної академії правових наук України, 2017, № 2); „Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 1: Історія держави і права України; Т. 2: Філософія права; Т. 3: Загальна теорія права“ (2016 - 2017).

Брав участь у підготовці низки проектів законів України, зокрема у складі робочої групи Ради з питань судової реформи України був розробником проекту закону „Про Конституційний Суд України“ (2016).

Вчений секретар Західного регіонального наукового центру НАПрН України. Член спеціалізованих вчених рад Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Львівського національного університету імені Івана Франка. Член редакційних колегій наукових видань „Вісник Національної академії правових наук України“, „Публічне право“, „Філософія права та загальна теорія права“.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України