Колісник Віктор Павлович

Версія для друку

 

 

kolisnuk_s2КОЛІСНИК Віктор Павлович
суддя Конституційного Суду України

 

Народився 19 липня 1960 року в с. Підвисоке Борівського району Харківської області.

Після закінчення у 1985 році Харківського юридичного інституту працював стажером-дослідником, старшим лаборантом кафедри цього навчального закладу до 1987 року.

У 1987−1990 роках – аспірант, з 1990 року по 1998 рік – асистент, доцент кафедри державного права Харківського юридичного інституту (нині − кафедра конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого).

З 1998 року до серпня 2001 року – докторант, а з вересня 2001 року – доцент кафедри конституційного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

У період 2001−2004 років − начальник управління планування та координації правових досліджень Академії правових наук України.

З серпня 2004 року по січень 2016 року – професор кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У січні 2016 року Президентом України призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 27 січня 2016 року.

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Напрями наукової діяльності − конституційне право, конституційні засади функціонування органів державної влади, конституційно-правове регулювання міжнаціональних відносин. Опублікував понад 190 наукових праць, серед яких: „Національно-етнічні відносини в Україні: теоретичні засади та конституційно-правові аспекти“ (2003), „Конституційно-правові засади становлення української державності“ (у співавторстві, 2003), „Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства“ (у співавторстві, 2007), том 2 „Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення“ (у співавторстві, 2008) видання „Правова система України: історія, стан та перспективи“, „Конституційне право України“ (у співавторстві, 2002, 2008), „Конституційно-правові засади взаємовідносин органів державної влади в контексті європейської інтеграції“ (у співавторстві, 2010), Науково-практичний коментар Конституції України (у співавторстві, 2011), Научно-практический комментарий Конституции Автономной Республики Крым (у співавторстві, 2012), Науково-практичний коментар Закону України „Про вибори народних депутатів України“ (у співавторстві, 2012), „Демократичні засади організації та функціонування вищих органів державної влади України“ (у співавторстві, 2013), том 2 „Публічно-правова доктрина України“ (у співавторстві, 2013) видання „Правова доктрина України“, Політологічний енциклопедичний словник (у співавторстві, 2015).

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України