Грищук Оксана Вікторівна

Версія для друку

ГРИЩУК Оксана Вікторівна
    суддя Конституційного Суду України

 

 

 

 

 

 

Народилася 12 жовтня 1977 року у місті Львів.

У 1999 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему „Право людини на компенсацію моральної шкоди: загальнотеоретичні аспекти“; у 2008 році – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого  на тему „Людська гідність у праві: філософські аспекти“.

З 2001 року – асистент, з 2007 року – доцент кафедри теорії та історії держави і права, а з 2011 року – професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2003 року за сумісництвом працювала у Львівській лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.
З 2020 року – тренер-викладач у Національній школі суддів України.

26 листопада 2021 року Указом Президента України за результатами конкурсу призначена суддею Конституційного Суду України. Присягу склала 19 травня 2022 року.

Доктор юридичних наук, професор.

Член редколегій журналів „Вісник Львівського університету. Серія юридична“, „Український часопис конституційного права“, „Слово Національної школи суддів України“, „Право України“.

Має понад 150 публікацій, у тому числі 14 монографій.

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України