Склад Науково-консультативної ради Конституційного Суду України

Версія для друку

Склад

Науково-консультативної ради Конституційного Суду України

 1. Голова Ради – Барабаш Юрій Григорович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, професор кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 2. Заступник Голови Ради – Різник Сергій Васильович – доктор юридичних наук, професор,  проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 3. Вчений секретар Ради – Вавженчук Сергій Ярославович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адвокат (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 4. Афанасьєва Мар'яна Володимирівна – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права Національного університету „Одеська юридична академія“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 5. Баймуратов Михайло Олександрович – доктор юридичних наук, професор, академік Української академії наук, головний науковий співробітник відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 6. Батанов Олександр Васильович – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 7. Битяк Юрій Прокопович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, перший проректор  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 8. Бобкова Антоніна Григорівна – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, голова Донецького регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, член президії Національної академії правових наук України, заслужений юрист України (Постанова Конституційного Суду України від 28 жовтня 2020 року № 31-п/2020);
 9. Бориславська Олена Марківна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 10. Буткевич Володимир Григорович – доктор юридичних наук, професор, суддя Європейського суду з прав людини у відставці (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 11. Васильєва Валентина Антонівна – доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, професор кафедри цивільного права (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 12. Васильченко Оксана Петрівна – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 13. Вовк Дмитро Олександрович - кандидат юридичних наук, доцент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, керівник Центру дослідження верховенства права і релігії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 15 липня 2020 року № 23-п/2020);
 14. Волошин Юрій Олексійович – доктор юридичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 15. Воронов Марк Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 16. Гвоздик Павло Олександрович – доктор юридичних наук, професор кафедри права Львівського інституту Приватного акціонерного товариства „Вищий навчальний заклад „Міжрегіональної Академії управління персоналом“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 17. Гетьман Анатолій Павлович –доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, головний учений секретар Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 18. Голубєва Неллі Юріївна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу Національного університету „Одеська юридична академія“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 19. Гринюк Роман Федорович – доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса, професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 20. Гриняк Андрій Богданович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, в.о. заступника директора Київського регіонального центру Національної академії правових наук України з наукової роботи (Постанова Конституційного Суду України від 12 лютого 2020 року № 9-п/2020);
 21. Гуторова Наталія Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України,  професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 22. Довгерт Анатолій Степанович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 23. Домбровський Іван Петрович – суддя Конституційного Суду України у відставці, голова Асоціації суддів Конституційного Суду України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 24. Дроздов Олександр Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент, перший проректор Вищої школи адвокатури, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 25. Журавель Володимир Андрійович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, перший віце-президент Національної академії правових наук України, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 26. Калиновський Богдан Валерійович – доктор юридичних наук, доцент, підполковник поліції, завідувач кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 27. Кампо Володимир Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент, суддя Конституційного Суду України у відставці (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 28. Ковальчук Віталій Богданович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету „Львівська політехніка“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 29. Козюбра Микола Івановичдоктор юридичних наукпрофесор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, викладач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права факультету правничих наук Національного університету „Києво-Могилянська академія“, суддя Конституційного Суду України у відставці (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 30. Колодій Анатолій Миколайович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, академік Академії наук вищої школи України, директор навчально-наукового інституту „Юридичний інститут ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана“, професор кафедри конституційного та муніципального права (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 31. Комаров Вячеслав Васильович – кандидат юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 32. Костицький Михайло Васильович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, суддя  Конституційного Суду України у відставці, професор кафедри філософії і права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 33. Коструба Анатолій Володимирович – доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 34. Кресін Олексій Веніамінович – доктор юридичних наук, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, завідувач Центру порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 35. Крусян Анжеліка Романівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету „Одеська юридична академія“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 36. Кузнєцова Наталія Семенівна – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, віце-президент Національної академії правових наук України – керівник Київського регіонального центру (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 37. Кулинич Павло Федотович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач сектору проблем аграрного та земельного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 38. Кучерявенко Микола Петрович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, перший віце-президент Національної академії правових наук України, кандидат економічних наук, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, професор кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 39. Летнянчин Любомир Іванович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 40. Лилак Дмитро Дмитрович – кандидат юридичних наук, суддя Конституційного Суду України у відставці (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 41. Лотюк Ольга Степанівна – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 42. Лук'янов Дмитро Васильович – доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент Національної академії правових наук України, начальник управління планування та координації правових досліджень Національної академії правових наук України, завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 43. Луцик Василь Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 44. Марцеляк Олег Володимирович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 45. Мелешевич Андрій Анатолійович – доктор філософії в галузі політології, доцент, (Ph.D., США), професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету „Києво-Могилянська Академія“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 46. Мішина Наталія Вікторівна – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права Національного університету „Одеська юридична академія“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 47. Москвич Лідія Миколаївна  – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 48. Нестеренко Оксана В'ячеславівна – кандидат юридичних наук, керівник Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції в Україні Національного університету „Києво-Могилянська академія“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 49. Оніщенко Наталя Миколаївна –доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України. Керівник центру правових досліджень гендерної політики при Інституті держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 50. Петришин Олександр Віталійович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Президент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 51. Погорецький Микола Анатолійович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 52. Погребняк Станіслав Петрович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 53. Процевський Віктор Олександрович – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 54. Рябченко Олена Петрівна –доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, професор, полковник податкової міліції, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 55. Савенко Микола Дмитрович – кандидат юридичних наук, доцент, Суддя Конституційного Суду України у відставці (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 56. Святоцький Олександр Дмитрович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Генеральний директор юридичного журналу „Право України“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 57. Серьогін Віталій Олександрович – доктор юридичних наук, професор, заступник декана з наукової роботи юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 58. Серьогіна Світлана Григорівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 59. Скрипнюк Олександр Васильович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заступник директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 60. Сірий Микола Іванович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 61. Слінько Тетяна Миколаївна – доктор юридичних наук, доктор філософії, доцент, завідувач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 62. Сокуренко Валерій Васильович –доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, генерал поліції третього рангу, начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 63. Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 28 січня 2020 року № 6-п/2020);
 64. Тацій Василь Якович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, Герой України, почесний президент Національної академії правових наук України, радник президії Національної академії правових наук України, радник Ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 65. Терлецький Дмитро Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного права Національного юридичного університету „Одеська юридична академія“ (Постанова Конституційного Суду України від 12 лютого 2020 року № 9-п/2020);
 66. Тихий Володимир Павлович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Суддя Конституційного Суду України у відставці, радник президії Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 67. Томкіна Олена Олексіївна – кандидат юридичних наук, головний науковий співробітник Відділу апарату президії Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 68. Турченко Ольга Григорівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 69. Турянський Юрій Іванович – доктор економічних наук, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри економіки Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 70. Устименко Володимир Анатолійович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, директор Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.Мамутова Національної академії наук України, заступник академіка-секретаря відділення економіки Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 23 липня 2020 року № 26-п/2020);
 71. Хавронюк Микола Іванович – доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету „Києво-Могилянська академія“, директор з наукового розвитку і член правління Центру політико-правових реформ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 72. Хилюк Світлана Володимирівна – кандидат юридичних наук, керівник Магістерської програми з прав людини Українського католицького університету (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 73. Христова Ганна Олександрівна – кандидат юридичних наук, керівник Проекту Ради Європи „Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні“ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 74. Чернявський Сергій Сергійович – доктор юридичних наук, професор, полковник поліції, проректор Національної академії внутрішніх справ (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 75. Шакун Василь Іванович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, віце-президент Академії наук вищої освіти України, академік Академії наук вищої освіти України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 76. Шевченко Анатолій Євгенійович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії права та держави Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 77. Шемшученко Юрій Сергійович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, Почесний ректор Київського університету права Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 78. Шишкін Віктор Іванович – кандидат юридичних наук, доцент, Суддя Конституційного Суду України у відставці (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 79. Щербанюк Оксана Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри процесуального права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 80. Яковлєв Андрій Анатолійович – кандидат юридичних наук, проректор Національної академії прокуратури України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 81. Янчук Артем Олександрович – доктор юридичних наук, професор, радник Першого заступника Голови Верховної Ради України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 82. Яроцький Віталій Леонідович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019).
Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2021 Конституційний Суд України