Склад Науково-консультативної ради Конституційного Суду України

Версія для друку

Склад

Науково-консультативної ради Конституційного Суду України

 1. Голова Ради – Барабаш Юрій Григорович – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, професор кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 2. Заступник Голови Ради – Різник Сергій Васильович – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор  (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 3. Вчений секретар Ради – Вавженчук Сергій Ярославович –професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор, адвокат (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 4. Афанасьєва Мар’яна Володимирівна – професор кафедри конституційного права Національного університету „Одеська юридична академія“, доктор юридичних наук (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 5. Баймуратов Михайло Олександрович – професор кафедри політології та правових наук Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 6. Батанов Олександр Васильович – провідний науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 7. Битяк Юрій Прокопович – професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 8. Бобкова Антоніна Григорівна – голова Донецького регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, член президії Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України (Постанова Конституційного Суду України від 28 жовтня 2020 року № 31-п/2020);
 9. Бориславська Олена Марківна – професор кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 10. Буткевич Володимир Григорович – суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 11. Васильєва Валентина Антонівна – директор Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, професор кафедри цивільного права, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 12. Васильченко Оксана Петрівна – завідувач кафедри конституційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 13. Вовк Дмитро Олександрович – керівник Центру дослідження верховенства права і релігії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доцент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (Постанова Конституційного Суду України від 15 липня 2020 року № 23-п/2020);
 14. Волошин Юрій Олексійович – декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 15. Воронов Марк Миколайович – завідувач кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат юридичних наук, доцент (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 16. Гвоздик Павло Олександрович – професор кафедри права Львівського інституту Приватного акціонерного товариства „Вищий навчальний заклад „Міжрегіональної Академії управління персоналом“, доктор юридичних наук (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 17. Гетьман Анатолій Павлович – Ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 18. Голубєва Неллі Юріївна – завідувач кафедри цивільного процесу Національного університету „Одеська юридична академія“, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 19. Гринюк Роман Федорович – ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса, професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 20. Гриняк Андрій Богданович – заступник директора Київського регіонального центру Національної академії правових наук України з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 12 лютого 2020 року № 9-п/2020);
 21. Гуторова Наталія Олександрівна – професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 22. Довгерт Анатолій Степанович – професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 23. Домбровський Іван Петрович – голова Асоціації суддів Конституційного Суду України, суддя Конституційного Суду України у відставці (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 24. Дроздов Олександр Михайлович – Віце-президент Спілки адвокатів України, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, заслужений юрист України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 25. Журавель Володимир Андрійович – Перший віце-президент Національної академії правових наук України, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 26. Калиновський Богдан Валерійович – завідувач кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 27. Кампо Володимир Михайлович – суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, доцент (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 28. Ковальчук Віталій Богданович – завідувач кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету „Львівська політехніка“, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 29. Козюбра Микола Іванович – викладач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права факультету правничих наук Національного університету „Києво-Могилянська академія“, суддя Конституційного Суду України у відставці, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 30. Колодій Анатолій Миколайович – директор навчально-наукового інституту „Юридичний інститут ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана“, професор кафедри конституційного та муніципального права, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, академік Академії наук вищої школи України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 31. Комаров Вячеслав Васильович – професор кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 32. Костицький Михайло Васильович – професор кафедри філософії і права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, суддя  Конституційного Суду України у відставці, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Академії педагогічних наук України (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 33. Коструба Анатолій Володимирович – професор кафедри цивільного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 34. Кресін Олексій Веніамінович – завідувач Центру порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, доктор юридичних наук, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 35. Крусян Анжеліка Романівна – провідний науковий співробітник відділу конституційного права і місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 36. Кузнєцова Наталія Семенівна – віцепрезидент Національної академії правових наук, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 37. Кулинич Павло Федотович – завідувач сектору проблем аграрного та земельного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 38. Кучерявенко Микола Петрович – перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, професор кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, кандидат економічних наук, академік Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 39. Летнянчин Любомир Іванович – доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 40. Лилак Дмитро Дмитрович – суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 41. Лотюк Ольга Степанівна – професор кафедри конституційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 42. Лук’янов Дмитро Васильович – начальник управління планування та координації правових досліджень Національної академії правових наук України, завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 43. Луцик Василь Васильович – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 44. Марцеляк Олег Володимирович – професор кафедри конституційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 45. Мішина Наталія Вікторівна – професор кафедри конституційного права Національного університету „Одеська юридична академія“, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 46. Москвич Лідія Миколаївна – завідувач кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 47. Нестеренко Оксана В’ячеславівна – керівник Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції в Україні Національного університету „Києво-Могилянська академія“, кандидат юридичних наук (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 48. Оніщенко Наталія Миколаївна – заступник директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України. Керівник центру правових досліджень гендерної політики при Інституті держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 49. Петришин Олександр Віталійович – Президент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 50. Погорецький Микола Анатолійович – професор кафедри правосуддя Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 51. Погребняк Станіслав Петрович – професор кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 52. Рябченко Олена Петрівна – професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України, доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, професор, полковник податкової міліції (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 53. Савенко Микола Дмитрович – Суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, доцент (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 54. Святоцький Олександр Дмитрович – Генеральний директор юридичного журналу „Право України“, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 55. Серьогін Віталій Олександрович – заступник декана з наукової роботи юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 56. Серьогіна Світлана Григорівна – директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 57. Скрипнюк Олександр Васильович – директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 58. Сірий Микола Іванович – старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, кандидат юридичних наук (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 59. Слінько Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, доктор філософії, доцент (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 60. Сокуренко Валерій Васильович – Ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, генерал поліції третього рангу (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 61. Сопілко Ірина Миколаївна – декан  Юридичного факультету Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України (Постанова Конституційного Суду України від 16 червня 2022 року № 14-п/2022);
 62. Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна – професор кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 28 січня 2020 року № 6-п/2020);
 63. Тацій Василь Якович – почесний президент Національної академії правових наук України, радник президії Національної академії правових наук України, радник Ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, Герой України (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 64. Терлецький Дмитро Сергійович – завідувач кафедри конституційного права Національного юридичного університету „Одеська юридична академія“, кандидат юридичних наук, доцент (Постанова Конституційного Суду України від 12 лютого 2020 року № 9-п/2020);
 65. Тихий Володимир Павлович – радник президії Національної академії правових наук України, Суддя Конституційного Суду України у відставці, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 66. Томкіна Олена Олексіївна – головний науковий співробітник Відділу апарату президії Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 67. Турченко Ольга Григорівна – завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат юридичних наук, доцент (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 68. Турянський Юрій Іванович – професор кафедри економіки Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор економічних наук, доктор юридичних наук, доцент (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 69. Устименко Володимир Анатолійович – директор Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.Мамутова Національної академії наук України, заступник академіка-секретаря відділення економіки Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії наук України (Постанова Конституційного Суду України від 23 липня 2020 року № 26-п/2020);
 70. Хавронюк Микола Іванович – директор з наукового розвитку і член правління Центру політико-правових реформ, професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету „Києво-Могилянська академія“, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 71. Хилюк Світлана Володимирівна – керівник Магістерської програми з прав людини Українського католицького університету, кандидат юридичних наук (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 72. Христова Ганна Олександрівна – керівник Проекту Ради Європи „Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні“, кандидат юридичних наук (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 73. Чернявський Сергій Сергійович – проректор Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, полковник поліції (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 74. Шакун Василь Іванович – професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, віце-президент Академії наук вищої освіти України, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, академік Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 75. Шевченко Анатолій Євгенійович – завідувач кафедри теорії права та держави Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 76. Шемшученко Юрій Сергійович – радник при дирекції Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор, почесний ректор Київського університету права Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 77. Шишкін Віктор Іванович – Суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, доцент (Постанова Конституційного Суду України від 6 червня 2019 року № 23-п/2019);
 78. Щербанюк Оксана Володимирівна – завідувач кафедри процесуального права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 79. Яковлєв Андрій Анатолійович – заступник директора Тренінгового центру прокурорів України, доктор юридичних наук (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 80. Янчук Артем Олександрович – радник Голови Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019);
 81. Яроцький Віталій Леонідович – завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України (Постанова Конституційного Суду України від 9 квітня 2019 року № 12-п/2019).

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2022 Конституційний Суд України