Основні посадові обов'язки головного спеціаліста Сектору з питань запобігання і виявлення корупції

Версія для друку

ОСНОВНІ ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА
СЕКТОРУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ:

 

1) розроблення, організація, здійснення та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Конституційного Суду України, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення Голові Конституційного Суду України або керівнику Секретаріату Конституційного Суду України відповідних пропозиції;

3) забезпечення розробки антикорупційної програми Конституційного Суду України, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання;

4) здійснення підготовки звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надання пропозицій щодо внесення змін до антикорупційної програми за результатами такого періодичного перегляду;

5) надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції, у тому числі в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення про суттєві зміни у майновому стані;

6) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Голови Конституційного Суду України, керівника Секретаріату Конституційного Суду України та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

7) перевірка факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Конституційному Суді України, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до частини другої статті 49 Закону України „Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

8) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлення про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції";

9) забезпечення захисту працівників Конституційного Суду України, які повідомили про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції", від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

10) розроблення проектів актів з питань, що належать до компетенції головного спеціаліста;

11) організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України „Про запобігання корупції", отриманім та розгляд повідомленої через такі канали інформації;

12) співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України „Про запобігання корупції";

13) надання працівникам Конституційного Суду України методичної та консультативної допомоги щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції" та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань;

14) перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції", отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом України „Про запобігання корупції";

15) інформування Голови Конституційного Суду України, керівника Секретаріату Конституційного Суду України, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України „Про запобігання корупції" працівниками Конституційного Суду України;

16) у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником Конституційного Суду України корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, здійснення моніторингу офіційного вебпорталу „Судова влада України", Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

17) повідомлення у письмовій формі Голові Конституційного Суду України, керівнику Секретаріату Конституційного Суду України про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону України „Про запобігання корупції" працівниками Конституційного Суду України з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п'ятої статті 65 Закону України „Про запобігання корупції";

18) інформування Національного агентства у разі ненаправлення відповідальним структурним підрозділом Секретаріату Конституційного Суду України завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

19) організація роботи та участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з -метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України „Про запобігання корупції" в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;

20) облік працівників Конституційного Суду України, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;

21) візування проектів розпоряджень з основної діяльності адміністративно- господарських питань, а також проектів розпоряджень з кадрових питань залежно від їх видів;

22) подання щопівроку до 10 лютого та до 10 серпня звітного року інформації щодо діяльності головного спеціаліста та щодо головного спеціаліста до Національного агентства;

23) здійснення заходів з організації щодо подання відповідно до статті 20 Закону України „Про запобігання корупції" до Національного агентства інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, щороку до 15 лютого року, наступного за звітним;

24) підписання та направлення повідомлення до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону України „Про запобігання корупції" працівниками Конституційного Суду України. 

 

 Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції - МОСКАЛЕЦЬ Наталіна Валеріївна

 

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2022 Конституційний Суд України