Керівництво Секретаріату КСУ

Версія для друку

КЕРІВНИЦТВО СЕКРЕТАРІАТУ КСУ

Керівник Секретаріату КСУ:

1) організовує роботу Секретаріату КСУ з організаційного, аналітичного, юридичного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Суду, спрямовує її на ефективне здійснення Судом визначених Законом та Регламентом повноважень і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Секретаріат КСУ завдань і функцій;

2) здійснює повноваження керівника державної служби в Суді;

3) розподіляє обов' язки між першим заступником і заступниками керівника Секретаріату та контролює їх виконання;

4) координує та контролює роботу структурних підрозділів Секретаріату, забезпечує їх взаємодію;

5) забезпечує підготовку проєктів нормативно-правових актів щодо функціонування Секретаріату, затвердження яких віднесено до компетенції Суду;

6) затверджує положення про структурні підрозділи Секретаріату та посадові інструкції працівників Секретаріату;

7) вносить пропозиції щодо структури і штатного розпису Секретаріату для затвердження їх Судом;

8) контролює планування та проведення мобілізаційної роботи в Суді;

9) забезпечує відповідно до своїх повноважень охорону державної таємниці та поводження з інформацією з обмеженим доступом у Секретаріаті згідно з вимогами законодавства;

10) забезпечує підготовку проєкту щорічної інформаційної доповіді Суду та подає його на розгляд Голови Суду;

11) бере участь у розробленні пропозицій щодо стратегічних та пріоритетних завдань інституційного розвитку та функціонування Суду, перспективних і поточних планів фінансового, матеріально-технічного, інформаційно-технічного, господарського забезпечення Суду та Секретаріату та подає їх на розгляд Голови Суду;

12) організовує роботу та забезпечує підготовку проєкту бюджетного запиту та проєкту кошторису Суду та подає на розгляд Голови Суду;

13) видає обов'язкові для виконання розпорядження з питань діяльності Секретаріату;

14) затверджує зразки та описи печаток і штампів Суду та Секретаріату, забезпечує загальний контроль за їх зберіганням і належним використанням;

15) контролює діяльність державної організації "Автобаза Конституційного Суду України";

16) здійснює інші повноваження, визначені законодавством та розпорядженнями Голови Суду.

Перший заступник, заступники керівника Секретаріату здійснюють повноваження відповідно до встановленого керівником Секретаріату розподілу обов'язків.

 

Керівник Секретаріату КСУ -                                                   БЕСЧАСТНИЙ Віктор Миколайович

Перший заступник керівника Секретаріату КСУ -     БІРЮК Лариса Іванівна

Заступник керівника Секретаріату КСУ -                         АЛЬОШИН Валерій Борисович

Заступник керівника Секретаріату КСУ -                        
 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України