Бухгалтерська служба КСУ

Версія для друку

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ КСУ:

1) забезпечення здійснення Судом повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за закріпленою бюджетною програмою за КВК 080 "Конституційний Суд України";

2) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Суду та складання звітності;

3) проведення розрахунків, організація формування пропозицій до Бюджетної декларації та щорічного розроблення планових показників до проєкту Державного бюджету України на відповідний рік виходячи з рівня витрат, які забезпечували б повне, незалежне здійснення правосуддя Судом згідно із законодавством У країни;

4) здійснення підготовчої роботи та подання проєкту бюджету Суду на розгляд керівництву Суду, Міністерству фінансів України, профільним комітетам Верховної Ради України;

5) формування таких бюджетних документів, як бюджетний запит, паспорт бюджетної програми, кошторис видатків та помісячний план асигнувань Суду на відповідний рік, з метою забезпечення установи фінансовими ресурсами для досягнення стратегічних цілей, виконання завдань та результативних показників головного розпорядника, визначених паспортом бюджетної програми за КВК 080 "Конституційний Суд України";

6) забезпечення обґрунтованості видатків Суду згідно принципів ефективності, результативності та пріоритетності витрат;

7) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та в повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

8) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених норматиюв і кошторисів;

9) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 

Керівник Бухгалтерської служби КСУ - ОСНИЦЬКА Наталія Анатоліївна

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України