BBCJ

Версія для друку

26 жовтня 2015 року в м.Вільнюс голови конституційних судів Грузії, Литовської Республіки, Республіки Молдова та України підписали Декларацію про створення Асоціації конституційного правосуддя країн регіонів Балтійського та Чорного морів (далі ˗ Асоціація).

Ініціатива створення Асоціації належала Голові Конституційного Суду Республіки Молдова А.Тенасє. Ідея створення такої асоціації виникла в результаті численних зустрічей та дискусій серед суддів конституційних судів з цих регіонів, у ході яких виявилася подібність характеру проблем, які постають перед органами конституційної юрисдикції. Країни цього регіону мають спільне історичне минуле і, таким чином, стикаються з аналогічними проблемами на шляху до створення демократичних держав на основі верховенства права та поваги прав і свобод людини.

Згідно із Статутом цілями Асоціації є сприяння захисту прав людини та основних свобод, гарантування демократичних принципів та цінностей, забезпечення і реалізація принципів верховенства права, сприяння незалежності конституційних судів у здійсненні конституційного правосуддя, співпраця та обмін досвідом серед членів.

Членом Асоціації може стати лише конституційний суд або еквівалентний йому інститут суверенної держави – члена Європейського Союзу або програми Східного Партнерства країн регіонів Балтійського та Чорного морів, який бажає та спроможний сприяти просуванню принципів, проголошених у Декларації про заснування Асоціації та досягненню цілей Асоціації, і подав відповідну письмову заяву та мотиваційний лист. Членство надається лише одній інституції від держави.

З перших днів функціонування Асоціація прагнула утвердитися як справжній форум регіонального масштабу для регулярного, широкого та багатостороннього обміну ідеями та досвідом, збагачення практики, зближенню позицій, а також підтримки один одного. Впродовж цього часу Асоціація ухвалила низку заяв на підтримку конституційних судів у зв’язку із втручанням в їхню діяльність та тиском, що чинився на них.

Конституційний Суд України головував в Асоціації в 2017 році. У рамках його головування 1-2 червня 2017 року в м.Харків відбувся 2-ий Конгрес Асоціації конституційного правосуддя країн регіонів Балтійського та Чорного морів „Роль конституційних судів у тлумаченні положень національних конституцій в контексті загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та права ЄС, рішень міжнародних судів“.

За підсумками конгресу прийнято резолюцію, яку направлено Всесвітній конференції конституційного правосуддя, Конференції європейських конституційних судів, Європейській Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), Європейському суду з прав людини,  Суду ЄС.

За ініціативою Конституційного Суду України засновано офіційний друкований орган «Часопис Асоціації»; рішення Генеральної асамблеї почали оформлюватися резолюціями.

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України