Віктор Городовенко. Законодавче упущення (legislative omission) у практиці Конституційного Суду України (2023)

Версія для друку

Віктор Городовенко.  Законодавче упущення (legislative omission) у практиці Конституційного Суду України. Візії майбутнього: конституційний вимір повоєнного відновлення України та європейської інтеграції : збірник матеріалів і тез ІІ Маріупольського конституційного форуму  (м. Київ, 06 жовтня 2023 р.). Київ : ВАІТЕ, 2023. С. 75-78.

Анотація

Автор зазначає, що законодавче упущення (legislative omission) натепер є популярною концепцією, яку використовують конституційні суди європейських країн у їх боротьбі з юридичними прогалинами (legal gap), що порушують Конституцію. Наголошується, що системні законодавчі упущення руйнують «правову безпеку» в цілому. На думку автора, це явище не просто загрожує порушенню конституційних приписів, воно знецінює конституційний правопорядок в очах суспільства, оскільки підриває довіру людини до цих приписів через її невпевненість у їх дії та застосуванні щодо неї, нівелює довіру до законодавця, яка є першоджерелом усебічної захищеності прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави загалом за допомогою законів, які він ухвалює. Резюмуючи, автор стверджує, що оцінення Конституційним Судом України законодавчих упущень на конституційність, спрямоване на захист конституційних цінностей у всіх їх аспектах та корельоване зі сприйняттям у національній правовій системі тенденції посиленого захисту конституційних прав і свобод людини та непорушності конституційних імперативів, є важливою умовою забезпечення «конституційної» та «правової» безпеки. [ТЕКСТ]

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України