Тупицький О. Сучасні виклики правам і свободам людини: загальноєвропейський та український аспекти (2020)

Версія для друку

Тупицький О.  Сучасні виклики правам і свободам людини: загальноєвропейський та український аспекти. Вісник Конституційного Суду України. 2020. № 5. С. 102-106.

Анотація:

У публікації акцентовано на тому, що протягом історичного розвитку суспільних відносин простежується тенденція розширення каталогу прав і свобод людини, змісту і обсягу вже існуючих прав, змінення їх юридичних стандартів і гарантій. Водночас цей процес передбачувано викликає суперечки, сторонами яких є не тільки юристи-теоретики, а й державні органи й різні соціальні групи, котрі обґрунтовують необхідність правових обмежень. У цьому контексті проаналізовано можливість урахування прецедентів Європейського суду з прав людини при формуванні правових позицій  КСУ, а також виділено основні сучасні виклики правам і свободам людини та їх гарантіям у європейських державах. Серед зазначених викликів насамперед йдеться про тероризм, перманентні економічні кризи та епідемію СOVID-19, внаслідок якої демократичні держави, за рідкісним винятком, законодавчо обмежили в рамках своїх юрисдикцій права на свободу, на особисте життя, право власності і зборів та багато інших прав, гарантованих внутрішніми конституціями та міжнародними договорами. Підкреслено, що демократичні держави і, зокрема, їх конституційні суди здебільшого здатні лише реагувати на такі виклики тією мірою, яка дозволяє підтримувати життєздатність існуючих систем держави і права. У світлі зазначених проблем можна передбачити, що законодавчі обмеження прав і свобод людини лише посилюватимуться. Отже, основними критеріями при вирішенні правових спорів на рівні як національних конституцій, так і міжнародного права повинні стати обґрунтованість і співмірність таких обмежень. [ТЕКСТ]

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2022 Конституційний Суд України