Сергій Головатий. Вимірювати, здавалося б, незміренне (2021)

Версія для друку

Сергій Головатий. Вимірювати, здавалося б, незміренне. Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України (Rule of law Checklist at national level: case of Ukraine) / за заг. ред. М. Козюбри; Рада Європи, Центр дослідження проблем верховенства права та його втілення в національну практику України Національного університету «Києво-Могилянська академія». Київ, 2021.  С. 5-24.

Анотація:

Автор докладно аналізує принцип "the rule of law" як один із засадничих принципів англійської конституції в контексті доктрини конституційного права Алберта Дайсі. Окрему увагу приділено власній інтерпретації цього принципу та проблемі його перекладу українською мовою, зокрема запровадженню в Україні на початку 1990-х років словосполуки «верховенство права». Надається історичний екскурс щодо затвердження офіційного перекладу поняття "the rule of law" на рівні міжнародних інституцій, насамперед Венеційською Комісією. Наголошується, що саме український новотвір правовладдя є тою термінологічною одиницею, що (як відповідник) найточніше відтворює сутність англійського поняття "the rule of law". Обґрунтовується, що наразі правовладдя утверджене як європейська цінність, політичний ідеал та юридична концепція в кожній національній юридичній системі за сучасного європейського правопорядку. [ТЕКСТ]

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2023 Конституційний Суд України