Положення про оглядові екскурсії

Версія для друку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Голови
Конституційного Суду України
від 19 червня 2018 року
№ 53/1/2018–ОД

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про оглядові екскурсії у Конституційному Суді України

 

1. Оглядові екскурсії у Конституційному Суді України (далі – Суд) для представників підприємств, установ, організацій всіх форм власності, навчальних закладів, громадських об’єднань України, членів офіційних делегацій, представників міжнародних організацій, окремих відвідувачів, у тому числі іноземних громадян (далі – учасників оглядової екскурсії), проводяться з метою інформування української та зарубіжної громадськості про засади діяльності Суду, для підвищення рівня правової культури громадян, їх обізнаності щодо порядку захисту прав і свобод людини і громадянина органом конституційної юрисдикції в Україні.

2. Базова програма оглядової екскурсії (далі – оглядова екскурсія) передбачає ознайомлення з фойє, Бібліотекою, Архівом, залами засідань Великої палати Суду, Сенату Суду, Прес-центром, музейною експозицією.

Під час оглядової екскурсії висвітлюються історія становлення, повноваження, організація діяльності, міжнародні зв’язки Суду, функції Секретаріату Суду.

3. За організацію та проведення оглядової екскурсії відповідає відділ комунікацій Суду та правового моніторингу Управління комунікацій Суду та міжнародного співробітництва Секретаріату Суду (далі – Відділ). Екскурсію проводить працівник Відділу спільно з працівниками Бібліотеки та Архіву.

Залежно від фаху та рівня підготовки учасників оглядової екскурсії до її проведення можуть залучатися судді Суду (за згодою) та/або представники окремих структурних підрозділів Секретаріату Суду.

4. Фотозйомку учасників оглядової екскурсії у приміщенні Суду здійснюють працівники Відділу або відділу захисту інформації в телекомунікаційних системах. Фото в електронному форматі у разі потреби можуть бути надіслані керівникам груп на е-mail.

5. Оглядові екскурсії проводяться в робочі дні у понеділок (з 9.00 до 17.00 години) або п’ятницю (з 9.00 до 16.00 години). В окремих випадках – в інші робочі дні з урахуванням графіку роботи Суду. Тривалість оглядової екскурсії  – 1 година.

6. Кількісний склад однієї групи  - до 24 осіб (якщо кількість осіб перевищує 24, формуються кілька груп).

7. Попередньо визначити бажану дату оглядової екскурсії можна на офіційному веб-сайті Суду у рубриці „Оглядові екскурсії“ – „Календар екскурсій“.

8. Організація оглядової екскурсії відбувається на підставі письмового звернення, поданого на ім’я керівника Секретаріату Суду не пізніше ніж за 10 днів до бажаної дати проведення екскурсії (додаток 1).

Письмове звернення від представників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, громадських об’єднань подається на відповідному фірмовому бланку і має містити:

– назву установи та цільову аудиторію;

– бажані дату і час проведення оглядової екскурсії;

– прізвище, ім’я, по батькові, контактні телефони та адресу електронної пошти відповідальної особи.

До письмового звернення додається список групи із зазначенням прізвищ, імен, по батькові учасників, засвідчений підписом керівника відповідного підприємства, установи, організації, навчального закладу, громадського об’єднання і скріплений печаткою у разі її наявності.

Індивідуальне письмове звернення має містити:

– мету відвідання Суду;

– бажані дату і час проведення оглядової екскурсії;

– прізвище, ім’я, по батькові відвідувача (відвідувачів);

– паспортні дані (або дані свідоцтва про народження);

– місце роботи або навчання відвідувача (відвідувачів);

– контактний телефон, адресу електронної пошти.

Якщо дата та час збігаються з проведенням оглядової екскурсії для груп представників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, громадських об’єднань, окремі відвідувачі приєднуються до такої групи (за попередньою домовленістю з Відділом).

Особи, які мають громадянство іншої держави, складають письмове звернення на ім’я Голови Суду. У письмовому зверненні зазначають мету відвідання, прізвище, ім’я, по батькові (згідно з паспортом), назву країни, номер та серію паспорта, місце роботи або навчання, бажані дату та час проведення екскурсії, контактний телефон та/або електронну адресу.

9. Письмові звернення надсилаються (на вибір):

– поштою за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 14, Конституційний Суд України;

– електронною поштою: inbox@ccu.gov.ua;

– передаються особисто до відділу прийняття та реєстрації документів  (м. Київ, вул. Жилянська, 14, години прийому документів у робочі дні: з 9.00 до 16.00 (13.00–13.45 – обідня перерва).

10. На підставі отриманих звернень Відділ складає план-графік проведення оглядових екскурсій за підписом завідувача Відділу, який затверджує  керівник Секретаріату Суду.

План-графік проведення оглядових екскурсій у письмовому або електронному вигляді подається до:

–  підрозділу охорони Суду (разом зі списками груп);

– режимно-секретного сектору;

– структурних підрозділів Суду, залучених до проведення оглядових екскурсій.

11. Допуск учасників оглядової екскурсії здійснюється відповідно до встановленого режиму допуску на об’єкти Суду за паспортами громадян України, закордонними паспортами, свідоцтвами про народження, учнівськими чи студентськими квитками або іншими документами, що посвідчують особу.

12. Загальний контроль за організацією оглядових екскурсій здійснює керівник Секретаріату Суду, а безпосередній контроль за організацією і проведенням оглядових екскурсій – завідувач Відділу.

13. Учасники оглядової екскурсії зобов’язані:

– дотримуватися загальних правил і належних норм поведінки, культури спілкування;

– дбайливо ставитися до майна Суду, дотримуватися тиші й порядку у приміщенні Суду;

– мати зовнішній вигляд,

– на час проведення оглядової екскурсії залишити мобільні телефони, фото- та відеоапаратуру, інші технічні прилади у підрозділі охорони (у керівників груп мобільні телефони залишаються).

14. Учасникам оглядової екскурсії заборонено:

– приносити вогнепальну й холодну зброю, колючо-ріжучі предмети, вогненебезпечні й вибухові речовини, алкогольні напої, наркотичні та психотропні речовини;

– приходити у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння;

– відхилятися від визначеного маршруту, перебувати в службових кабінетах без дозволу працівників Суду;

– виносити документи, майно та інші речі, які є власністю Суду.

15. Оглядові екскурсії здійснюються на безоплатній основі.

16. Оглядові екскурсії можуть включатися до програми днів відкритих дверей, що проводяться у Суді з нагоди державних та професійних свят. У такому разі відповідні структурні підрозділи Секретаріату Суду, що організовують захід, звертаються із службовою запискою до керівника Секретаріату Суду, в якій зазначають цільову аудиторію, кількісний склад, дату, час та тривалість проведення оглядової екскурсії.

 

Додаток 1

 

ЗРАЗОК
оформлення письмового звернення

 
На бланку установи                                                                                                                                                                                                     Керівник Секретаріату
Конституційного Суду України
 

 

Шановний (ім’я, по батькові)!

 

    Просимо Вашого сприяння щодо проведення оглядової екскурсії у Конституційному Суді України для представників (вказується назва навчального закладу, установи, організації), дата проведення (зазначаються дата й час).

   Узгодження організаційних питань покладається на відповідальну особу (вказуються прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон, е-mail).

   Список групи* додається.

Посада                                                                                                                                                                                                Підпис керівника
Печатка (за наявності)                   

 

                                             

___________________________________

* Список групи оформлюється із зазначенням прізвищ, імен, по батькові учасників,  засвідчується підписом керівника та скріплюється печаткою у разі її наявності.

 

З приводу організації оглядових екскурсій звертатися до відділу комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу за телефонами: (044) 238-10-80, 238-14-80.

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України