Олександр Петришин. Проблеми конституціоналізації судової влади та судової реформи (2023)

Версія для друку

Олександр Петришин. Проблеми конституціоналізації судової влади та судової реформи. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27 жовтня 2023 р., м. Чернівці). Чернівці, 2023. С. 46-51.

Анотація:

Автор наголошує, що питання про установчий характер Конституції сприймається актуальним внаслідок того, що досить тривалий час Конституція сприймалась у суспільстві політиками та юридичною спільнотою зазвичай як декларація, програмний документ та загальний (абстрактний) орієнтир для системи законодавства. Відтак вимоги до конституційних норм як до діючого права взагалі не ставились. За великим рахунком, конституційні норми формувались у такий спосіб, щоб їх було неможливо і непотрібно практично застосовувати.  Усе це обумовлює питання про конституційну ідентичність, яке починає, наразі, активно обговорюватися у контексті формування конституційної доктрини. З одного боку, Конституція покликана відображати найбільш вагомі, екзистенціальні, і в такому розумінні усталені риси існування та розвитку тієї чи іншої політичної нації. З іншого боку, потрібно бути сьогодні обережними у визначенні таких рис конституційної ідентичності з двох причин: перша, навряд чи на сьогодні можна стверджувати про остаточний конституційний дизайн української держави - нації, друга - напередодні набуття повноправного членства в ЄС неодмінно постане питання про пошук оптимального співвідношення європейських стандартів і національних цінностей. На думку автора, тут скоріше доцільно розглядати питання про конституціоналізацію усієї правової системи України, тобто забезпечити функціонування і законодавства, і судової системи на основі Конституції. Автор також акцентує, що Конституційний Суд України в усіх своїх рішеннях прагне до використання усталених підходів та стандартів діяльності європейських конституційних судів, провідною ідеєю яких є дотримання принципу верховенства права (правовладдя), демократичних засад діяльності державної влади. Зокрема, для цього у Конституційному Суді України з метою розширення можливостей доступу громадян до конституційного правосуддя був розроблений спеціальний формуляр конституційної скарги, який містить конкретні вимоги до подання скарги, її змісту, структури та форми, що має на меті істотне спрощення звернень приватних громадян до Конституційного Суду для захисту своїх конституційних прав. [ТЕКСТ]

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України