Оксана Грищук. Конституційні цінності та принципи в рішеннях Конституційного Суду України: особливості в умовах воєнного стану та загроз національній безпеці (2022)

Версія для друку

Грищук О. В. Конституційні цінності та принципи в рішеннях Конституційного Суду України: особливості в умовах воєнного стану та загроз національній безпеці. Вісник Конституційного Суду України. 2022. № 6. С. 96-106.

Анотація: 

У публікації зазначається, що періоди кризи зумовлюють підвищену вразливість конституційного ладу та фундаментальних людських прав, у зв’язку з чим постає питання можливих легітимних заходів захисту конституційної демократії. Одним із найефективніших, як засвідчила юридична практика, визнано механізм, запропонований концепцією «войовничої демократії», або «демократії, здатної захистити себе». Таку концепцію було запроваджено для обґрунтування заборони політичних партій, програма яких спрямована на усунення демократії, проте згодом вона набула подальшого розвитку як превентивний засіб для запобігання тероризму та зловживаннями демократією. Наголошується, що практично важливим аспектом концепції войовничої демократії є з’ясування критеріїв її застосування, з-поміж яких виокремлюють тест «очевидної і нагальної загрози» («clear and present danger»), розроблений Верховним Судом США, і тест «очевидної і неминучої загрози» («clear and imminent danger»), запроваджений Європейським судом з прав людини. Апробація останнього послугувала методологічною основою для вирішення Конституційним Судом України низки справ, пов’язаних із захистом стабільності демократичного конституційного ладу України, її незалежності, територіальної цілісності, зокрема коли йшлося про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні, які заперечували цінність людського життя та людської гідності, становили реальну загрозу для української державності, та заборону їх символіки; про захист інформаційного простору як складника національної безпеки Української держави. На думку авторки, такі приклади засвідчують процес захисту демократії в кризові періоди за допомогою конституційних цінностей. При цьому практика Конституційного Суду України є яскравим свідченням і зворотного зв’язку, що комплексно відображає сутність конституційної демократії: збереження та утвердження конституційних цінностей у періоди загроз національній безпеці держави завдяки можливостям демократії. Ілюстративними у цьому контексті є рішення Конституційного Суду України, що стосуються підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців, посилених соціальних гарантій для захисників і захисниць України, збереження національної ідентичності та її основних складників (як-от мови, освіти), а також утвердження нормативності конституційних цінностей, їх високої регулятивної значущості у процесі забезпечення засадничих людських прав. Резюмується, що конституційні цінності в кризових умовах становлять основу збереження демократії, і навпаки, їх захист у таких умовах уможливлюється сталими процедурами демократії, вартівником і реалізатором яких є Конституційний Суд України.  [ТЕКСТ]

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України