Городовенко В. Інституційна незалежність судової гілки влади в Україні у системі "стримувань і противаг" (2020)

Версія для друку

Городовенко В. Інституційна незалежність судової гілки влади в Україні у системі "стримувань і противаг". Доктринальні підходи в діяльності Конституційного Суду України : зб. матеріалів і тез наук.-практ. онлайн-конф. (м. Київ, 28 жовтня 2020 р.). Київ: Ваіте, 2020. С. 13-16.

Анотація:

У публікації акцентовано, що, інституційна незалежність судової влади є складним та багатогранним явищем, оскільки її слід розглядати як недопущення будь-якого неправомірного стороннього впливу на судову владу, повноцінну її автономність від інших гілок влади, що означає невтру­чання у функцію правосуддя, а також передбачає дотримання суддівської незалежності в усіх її аспектах, проявах, гарантій незалежності та недоторканності суддів у повному обсязі. Така незалежність, на думку автора, є універсальною у конституційно-правовому вимірі з огляду на її значущість як істотної вимоги принципу поділу влади, верховенства права та права на судовий захист. Наголошено, що аналіз останніх тенденцій у практиці КСУ щодо захисту суддівської неза­лежності свідчить не лише про порушення окремих гарантій суддівської незалежності, а й втручання в інституційну незалежність судової гілки влади в Україні як незалежного арбітра з-поміж інших гілок влади через впровадження сукупності законодавчих змін щодо національної судової системи, які посягнули на її конституційно визначену структуру та ключові гарантії незалежності суддів (принцип незмінюваності суддів, їх належне матері­альне утримання, забезпечення самостійності суддівського врядування). Зроблено висновок про наявність ознак кризи у взаємовідносинах між законодавчою та судовою гілками влади, що підриває довіру суспільства до останньої, суперечить конституційним принципам поділу влади, верховенства права, нівелює право на судовий захист та ослаблює конституційний правопорядок загалом. [ТЕКСТ]

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2022 Конституційний Суд України