Галина Юровська. Роль доктрини Леоніда Юзькова у становленні українського конституціоналізму (2023)

Версія для друку

Юровська Г. Роль доктрини Леоніда Юзькова у становленні українського конституціоналізму. Правові засади організації та здійснення публічної влади : зб. тез VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 85-річчю від дня народження д-ра юрид. наук, проф., академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Л. П. Юзькова (м. Хмельницький, 31 березня 2023 р.). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права ім. Л. Юзькова, 2023. С. 591-594.

Анотація:

Авторка наголошує, що серед головних проблем українського конституціоналізму особливу увагу Леонід Юзьков приділяв питанню охорони (захисту) Конституції, яку на його думку мав здійснювати Конституційний Суд України, як орган, до прерогативи якого були б віднесені питання відповідності Конституції законів та інших нормативних актів. Істотна роль Конституційного Суду в розбудові української правової держави мала бути реалізована через виконання триєдиного завдання: утвердження верховенства права, забезпечення конституційної законності та формування правової культури. Правниця резюмує, що наукові ідеї та бачення Леоніда Юзькова щодо пріоритету загальнолюдських цінностей, концепції незалежної, демократичної, правової держави, гарантії забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина знайшли своє відображення в Основному Законі України, що стало основою подальшого розвитку вітчизняного конституціоналізму. [ТЕКСТ]

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України