З нагоди Дня Конституції України відбувся семінар "Актуальні проблеми розвитку конституційного права України"

Версія для друку

ПРЕС-СЛУЖБА

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

01033, Київ, Жилянська, 14

тел. 238-10-80, 238-11-38

факс 287-36-16

 

 

З нагоди Дня Конституції України відбувся семінар «Актуальні проблеми розвитку конституційного права України»

 

 

24 червня 2014 року з нагоди Дня Конституції України та в рамках інформаційно-просвітницьких заходів, передбачених Указом Президента України «Про відзначення 18-ї річниці Конституції України» і спрямованих на формування правової культури громадян, зокрема щодо реалізації конституційних прав і свобод, засад діяльності держави та її інститутів, в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбувся методологічний семінар на тему «Актуальні проблеми розвитку конституційного права України».

У заході, організованому Конституційним Судом України, Національною академією наук України, Національною академією правових наук України, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького за сприяння юридичної фірми «Салком», взяли участь Голова Конституційного Суду України Юрій Баулін, судді КСУ Сергій Вдовіченко, Олександр Касмінін, Сергій Сас, Ігор Сліденко, Петро Стецюк, Олександр Тупицький, Станіслав Шевчук, відомі вчені, представники провідних наукових інституцій в галузі права, судових органів та юридичних навчальних закладів країни.

Відкрив семінар директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПрН України Юрій Шемшученко. Відомий вчений підкреслив важливу роль Конституції України в житті нашої держави, констатувавши водночас певні проблеми, пов`язані з функціонуванням Основного Закону. На думку науковця, сьогодні є потреба системної модернізації Конституції України, причому цей процес має проходити з використанням творчого потенціалу науковців і з урахуванням соціально-політичної та економічної ситуації в країні. Така модернізація, переконаний директор інституту, має торкнутися більшості статей чинної Конституції України.

Як повідомив учений, створена при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького спеціальна робоча група, взявши за основу концепцію, напрацьовану Конституційною Асамблеєю, підготувала свій проект конституційних змін. «Питання змін до Конституції України поставлено на порядок денний і має вирішуватись за допомогою вчених, юридичної науки», –  підкреслив Юрій Шемшученко.

Різні теоретичні та практичні аспекти конституціоналізму, проблеми реалізації конституційних прав та свобод, судової практики стали темами виступів інших авторитетних науковців, запрошених на зібрання. Зокрема, Голова Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Юрій Баулін порушив тему «Розвиток конституційної доктрини Української держави в рішеннях Конституційного Суду України». Вчений виокремив і проаналізував низку доктринальних характеристик Української держави, які насамперед розвиває у своїх рішеннях Конституційний Суд України, зокрема такі: Україна – це демократична держава;  Україна є незалежною та суверенною державою; Україна – це унітарна держава; Україна – це правова держава, в якій визнається і діє принцип верховенства права; Україна є соціальною державою; головним обов`язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини; державна влада в Україні  здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

У підсумку науковець дійшов висновку, що правові позиції Суду усувають правову невизначеність в певній частині суспільних відносин, а також, з точки зору розвитку вітчизняної правової доктрини, потребують визнання їх як окремої категорії серед правових явищ.

Активними учасниками заходу були судді КСУ – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Станіслав Шевчук, кандидат юридичних наук, доцент, доктор права Петро Стецюк, авторитетний правознавець і юрист-практик Сергій Вдовіченко, які торкнулися питань гарантування свобод громадян Конституцією України, вдосконалення діяльності КСУ, проблем розвитку національної доктрини конституційної держави, удосконалення процесу внесення змін до Конституції України, практичних аспектів діяльності Європейського суду з прав людини та інших проблем.

 У ході семінару виступили також перший віце-президент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Олександр Петришин, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, член-кореспондент НАН України Олександр Копиленко, в. о. директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор Олександр Майборода, ректор Національної школи суддів, доктор юридичних наук Микола Оніщук, інші авторитетні вчені  – представники провідних наукових інституцій в галузі права. Виступи іменитих  колег спонукали учасників заходу до жвавих дискусій та відкритого обміну думками з різних аспектів удосконалення правового механізму функціонування інститутів державної влади, реалізації правової реформи, напрямів розвитку теорії конституційного права України, забезпечення участі громадян у здійсненні державної влади, конституційних засад децентралізації влади тощо.

За підсумками обговорення ухвалено методологічні рекомендації, спрямовані перш за все на більш ефективне використання творчого потенціалу юридичної науки. Учасники семінару запропонували розширити і поглибити тематику теоретичних досліджень стосовно вдосконалення Конституції України, активізувати теоретичну роботу над проблемами конституційного права, поглибити  дослідження принципів верховенства права і верховенства закону з точки зору забезпечення ефективної реалізації правових норм і приписів. Вчені вважають за доцільне також активізувати зусилля провідних наукових інституцій і навчальних закладів з дослідження проблем конституціоналізму і реформування публічної влади, ширше залучати молодих вчених до наукових досліджень та посилити роз`яснювальну роботу щодо ролі та соціальної цінності Конституції України в суспільстві, в реформуванні державної влади та місцевого самоврядування, гарантуванні та захисті прав людини.

Матеріали семінару рекомендовано опублікувати окремим виданням та розмістити їх в мережі інтернет.

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2023 Конституційний Суд України