Юридична практика: КСУ ухвалив Рішення щодо гарантії соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (14 вересня, 2023)

Версія для друку

 

Юридична практика, 14 вересня 2023 р.

КСУ ухвалив Рішення щодо гарантії соціального захисту громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Перший сенат Конституційного Суду України на пленарному засіданні 13 вересня 2023 року ухвалив рішення у справі за конституційною скаргою Костіни Миколи Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення п. 26 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України. Про це повідомляє відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу

Зазначеним положенням Кодексу, зокрема, установлено, що норми і положення статей 50, 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796 –XII (Закон № 796) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, з огляду на наявні фінансові ресурси державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Отже, як вказав КСУ, предметом конституційного контролю в цій справі є положення п. 26 розд. VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу в частині застосування норм і положень статей 50, 54 Закону № 796.

Закон № 796 є спеціальним, ним визначено основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їхнього життя і здоров’я, в тому числі порядок пенсійного забезпечення таких осіб, тому Суд наголошує, що соціальні гарантії для цієї категорії осіб, зокрема, розмір їх пенсійного забезпечення має встановлювати законодавець виключно в Законі № 796.

У рішенні зазначається, що Законом № 796 для встановлення пільг і компенсацій визначено чотири категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Порядок призначення державної та додаткової пенсій особам, віднесеним до категорії 1, врегульовано статтями 50, 54 Закону № 796.

Згідно зі ст. 54 Закону № 796 визначено державну пенсію особам, віднесеним до категорії 1, та у зв’язку з втратою годувальника. Цією самою статтею установлено розмір пенсії з інвалідності особам, віднесеним до категорії 1, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, а Кабінет Міністрів України визначає лише порядок призначення такої пенсії.

Суд наголошує, що розміри пенсії з інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи не можуть залежати від наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Такі пенсії мають виплачуватися в порядку та розмірах, визначених законом. При цьому розмір пенсій  не може корегуватися Кабінетом Міністрів України в залежності від наявних фінансових ресурсів.

Оскільки встановлення положенням п. 26 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу іншого, ніж у статті 54 Закону № 796, законодавчого регулювання спричиняє юридичну невизначеність під час застосування зазначених норм Кодексу та Закону № 796, це позбавляє осіб, віднесених до категорії 1, можливості бути впевненими в отриманні гарантованої державної пенсії, адже їх виплати залежать від фінансових можливостей держави. Це, на переконання Суду, суперечить принципу верховенства права, встановленому ч. 1 ст. 8 Конституції України.

Отже, Суд визнав таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення п. 26 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу у частині застосування ст. 54 Закону № 796.

Водночас у рішенні Суд визнав конституційним положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у частині, за якою норми і положення ст. 50 Закону України № 796 зі змінами застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, з огляду на наявні фінансові ресурси державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Відповідно до статті 50 Закону № 796 особам, віднесеним до категорії 1, призначають щомісячну додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Оскільки ст. 50 Закону № 796 безпосередньо не встановлює розмірів щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1, у Суду відсутні підстави вважати, що положення п. 26 розд. VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу в частині, за якою норми і положення ст. 50 Закону № 796 застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, з огляду на наявні фінансові ресурси державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, має ознаки невідповідності положенням ч. 1 ст. 8 Конституції України.

Враховуючи викладене, Суд дійшов висновку, що положення п. 26 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу у частині застосування ст. 54 Закону № 796 є неконституційним. Також Суд визнав таким, що відповідає Конституції України, положення п. 26 розд. VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу в частині застосування норм і положень ст. 50 Закону № 796.

Суддя-доповідач у цій справі – Віктор Кичун.

Юридична практика

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2023 Конституційний Суд України