Візит до м.Кейптаун

Версія для друку

Візит до м.Кейптаун

 

22 – 25 січня 2009 року на запрошення Конституційного Суду Південно-Африканської Республіки (далі - ПАР) та Венеціанської Комісії Ради Європи делегація Конституційного Суду України на чолі з Головою Конституційного Суду України А.Стрижаком перебувала у м.Кейптаун з метою участі у першій Всесвітній конференції конституційного правосуддя «Вплив конституційного правосуддя на суспільство та розвиток глобальної юриспруденції з питань захисту прав людини».

У роботі конференції взяли участь делегації 93 органів конституційної юрисдикції - конституційних судів, конституційних рад, верховних судів та інших органів з подібною юрисдикцією.

Таким чином, вперше за історію існування конституційних судів зібралися разом представники восьми різних регіональних/лінгвістичних груп (арабської, азіатської, країн Співдружності націй, європейської, франкомовної, іберо-американської, Південно-Африканської та країн молодої демократії/СНД).

 

У ході роботи конференції обговорювалися дві теми:

вплив конституційного правосуддя на суспільство;

розвиток світової юриспруденції в галузі прав людини.

Обговорюючи загальні тенденції конституційного розвитку у світі, формування конституційної культури, учасниками було зроблено деякі висновки щодо ряду стійких і загальних тенденцій, які спостерігаються по всьому світу:

 

1. Усе більше домінуючими стають демократичні конституційні цінності. Принципи правової, демократичної держави здобувають системний характер. Конституційні зміни і доповнення спрямовані на обмеження влади, децентралізацію політичної, економічної і адміністративної сил і одночасно на зміцнення гарантій і розширення можливостей інститутів самоврядування. Рішення конституційних судів впливають на суспільство, визначають тенденції розвитку країни, є джерелом права, а самі конституційні суди є гарантом необоротності встановлення конституційної демократії.

2. Принцип верховенства права здобуває реальний зміст, приводяться у відповідність основні конституційні принципи і конкретні механізми конституційних правовідносин, підвищуються вимоги до посилення конституційної відповідальності.

3. Поглиблюється процес конституціоналізації суспільних систем, основні конституційні права і свободи людини і громадянина здобувають безпосередньо діючий характер, визначають зміст влади, зміцнюють конституційні гарантії їхнього захисту. Конституційне визначення про гідність особистості як джерело її прав і свобод, а також про характер безпосередньої дії конституційних прав здобувають загальновизнаний зміст.

4. Послідовно конкретизуються функціональні повноваження інститутів державної влади, вони приводяться у відповідність із функціями гілок влади, зміцнюють гарантії незалежного здійснення цих повноважень. Здобуває системного характеру збалансованість конституційних повноважень, поділ влади здійснюється на більше конкретній критеріальній основі, забезпечуючи динамічну функціональну збалансованість різних галузей влади. Функціонування інститутів державної влади більше базується на принципах співробітництва і взаємодії.

5. Закріплюється цілісний конституційний механізм виявлення, оцінки і відновлення порушеного функціонального конституційного балансу інститутів влади з метою послідовного зміцнення суспільства, зміцнюються гарантії конституційної стабільності.

 

6. Паралельно з поглибленням правової глобалізації спостерігається стійкий пошук механізмів поєднання універсальних цінностей з національними особливостями. Принципи і норми міжнародного права на основі загальних цінностей, стандартів і позицій грають усе більше зростаючу роль у національних правових системах. Міняються також характер і функції держави і права. Відбувається інтернаціоналізація права. КС є провідниками міжнародних принципів і норм на національний ґрунт. В цьому контексті важливим є активний обмін та вивчення правових позицій інших судів, спільні конференції, дво- та багатосторонній обмін досвідом.

 

У зв’язку з цим назріла необхідність укріплення міжнародного форуму конституційного правосуддя.

 

***

Голова Конституційного Суду України А.Стрижак взяв активну участь у роботі конференції. Він представив учасникам конференції доповідь на тему: «Захист прав і свобод людини і громадянина як основний напрям діяльності Конституційного Суду України».

У своєму виступі він коротко окреслив основні напрями діяльності Конституційного Суду України, а також порушив проблематику виконання рішень судів та політизації судів, яка трапляється внаслідок неоднозначного сприйняття рішень конституційних судів різними політичними силами.

Останні дві теми викликали значний інтерес і широко обговорювалися під час засідання. Було визнано, що існує проблема виконання рішень, особливо в країнах, де суди є відносно молодими. Втім, поступово інші органи влади визнають рішення, хоча й не завжди оперативно, але є надія на покращення ситуації. Водночас підкреслювалося, що судді повинні прагнути домагатися поваги від населення при прийнятті рішень.

 

***

За результатами конференції було прийнято підсумкову декларацію, в якій відзначено, що:

Всесвітня конференція з конституційного судочинства відбулася вперше, зібравши представників 9 регіональних/лінгвістичних груп;

конституційне судочинство є ключовим елементом розвитку та поглиблення основних цінностей, закріплених у Конституціях, які є основою для роботи судів та рад;

дотримання прав людини в усьому світі є абсолютно важливим, а уряди повинні дотримуватися міжнародних інструментів захисту прав людини.

 

Декларація відзначила спільний інтерес у захисті прав людини та верховенства права як на регіональному, так і на світовому рівні. Одним з елементів, що становить ядро цієї тенденції в юриспруденції, є об’єднувальна сила Загальної декларації прав людини та пактів ООН, а також рішень регіональних судів, таких, як Європейський суд з прав людини, Міжамериканський суд з прав людини та Африканський суд з прав людини.

Джерелом натхнення для діяльності КС значною мірою є також практика судів з аналогічною юрисдикцією іноземних країн, та навіть інших континентів, що створює умови для «перехресного обпилювання» судів в міжнародних масштабах.

В той час, як конституції різняться між собою, основні принципи, що лежать в їх основі, зокрема, захисту прав людини, людської гідності, дотримання Конституції та принципу верховенства права залишаються спільними. Юридична аргументація при застосуванні цих принципів в одній країні може стати поштовхом для ідей в іншій країні, незалежно від того, наскільки відрізняються їх Конституції.

Отже, обмін інформацією та досвідом між судами та радами має зміцнюватися на регіональному та світовому рівні.

 Учасники доручили Бюро, що складається з Голів трьох регіональних груп та трьох судів, що проводили підготовчі зустрічі за допомогою Венеціанської Комісії Ради Європи, організувати другу Всесвітню Конференцію конституційного судочинства не пізніше, ніж через три роки.

На Бюро також покладено завдання внести пропозиції щодо створення Світової Асоціації конституційних судів, відкритої для членства судам, що належать до регіональних чи лінгвістичних груп

 

***

У рамках візиту делегація Конституційного Суду України провела низку зустрічей з представниками органів конституційної юрисдикції Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Індонезії, Киргизії, Латвії, Литви, Молдови, Росії, Румунії, Угорщини та ін., у ході яких сторони обмінялися досвідом функціонування своїх судів та обговорили подальші напрями розвитку співробітництва.

 

 

NY 070small.jpg

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2022 Конституційний Суд України