Відбулася відкрита частина пленарного засідання у справі за конституційною скаргою Сергія Ващенка

Версія для друку

6 червня 2024 року

Другий сенат 5 червня 2024 року на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Ващенка Сергія Євгенійовича, який оспорює частину другу статті 21, частину першу, пункт 2 частини другої статті 22, частину першу статті 1175 Цивільного кодексу України (далі – Кодекс).

Згідно з приписами частини другої статті 21 Кодексу „суд визнає незаконним та скасовує нормативно-правовий акт органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси“.

Відповідно до статті 22 Кодексу „особа, якій завдано збитків у результаті  порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування“ (частина перша); збитками є „доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода)“ (пункт 2 частини другої).

За приписами частини першої статті 1175 Кодексу „шкода, завдана  фізичній або юридичній особі в результаті прийняття органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування нормативно-правового акта, що був визнаний незаконним і скасований, відшкодовується державою, Автономної Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини посадових і службових осіб цих органів“.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Володимир Мойсик виклав зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника. Зокрема, суддя зазначив, що зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається таке.

Верховна Рада України Постановою звільнила заявника з посади судді, а згідно з наказом голови суду його виключено зі штату суду. Оскільки після звільнення Сергію Ващенку не було виплачено одноразову вихідну допомогу у розмірі 10 місячних заробітних плат, він звернувся до суду.

Суди системи судоустрою України відмовили Сергію Ващенку в задоволенні позову щодо виплати йому одноразової вихідної допомоги у розмірі 10 місячних заробітних плат за останньою посадою, з огляду на те, що відповідно до підпункту 1 пункту 28 розділу ІІ Закону України „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні“ від 27 березня 2014 року № 1166–VII (далі – Закон № 1166) було виключено статтю 136, частиною першою якої було встановлено право судді, який вийшов у відставку, на виплату вихідної допомоги в розмірі 10 місячних заробітних плат за останньою посадою.

Конституційний Суд України 15 квітня 2020 року ухвалив Рішення про неконституційність положення підпункту 1 пункту 28 розділу II Закону № 1166. У зв’язку з цим заявник звернувся із заявою про перегляд його справи за виключними обставинами. Суди відмовили йому у задоволенні цієї заяви.

Зазначене стало підставою для звернення Сергія Ващенка до суду із позовом про стягнення з Державного бюджету України на свою користь шкоди, завданої „законом, який визнано неконституційним“. Суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позовних вимог Сергія Ващенка відмовили, а касаційний суд ухвалив повернути касаційну скаргу особі, яка її подала.

На думку автора клопотання, оспорювані приписи Кодексу „не є чіткими, зрозумілими і однозначними“ і не відповідають принципам верховенства права та порушують його право власності, а також „не забезпечують належний захист та реалізацію права на вішкодування шкоди, яке держава гарантувала на конституційному рівні“ та „не відповідають принципові рівності у реалізації права на відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди, у тому числі під час та/або у зв’язку з проходженням публічної служби, завданих законом, що визнаний неконституційним“.

Суддя-доповідач також поінформував, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення він направив запити до низки органів державної влади та наукових установ із проханням висловити позиції щодо питань, порушених у конституційній скарзі.

У цій справі Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

На засіданні був присутній суб’єкт права на конституційну скаргу Сергій Ващенко.

Переглянути пленарне засідання можна на офіційному вебсайті Суду в рубриці „Архів відеотрансляцій засідань“.

суддя-доповідач у справі Володимир Мойсик

суб’єкт права на конституційну скаргу Сергій Ващенко


на відкритій частині пленарного засідання

 

Інформує відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України