У КСУ відбулася презентація монографій з конституційно-правової проблематики

Версія для друку

У КСУ відбулася презентація монографій з конституційно-правової проблематики

 

10.12.2019

У Бібліотеці Конституційного Суду України відбулася презентація монографій з конституційно-правової проблематики «Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні» та «Теоретичні засади захисту публічних інтересів у цивільному судочинстві та конституційному провадженні». Метою заходу є поширення інформації щодо новітніх доробків провідних вітчизняних вчених з конституційно права, а також розвиток наукових комунікацій Конституційного Суду України.

Захід відкрив суддя Конституційного Суду України у відставці, доктор юридичних наук, професор, дійсний член Національної академії правових наук України Михайло Костицький. Він привітав учасників заходу та поділився спогадами про співпрацю з Юрієм Ключковським та Іриною Берестовою на різних етапах їх професійного шляху. Михайло Костицький зазначив, що науковий доробок Юрія Ключковського є квінтесенцією його багаторічних наукових досліджень, зокрема, у галузі виборчого права. Він також наголосив на сміливості Ірини Берестової щодо написання роботи на стиці кількох різних галузей юридичної науки.

Монографія відомого вченого, державного діяча, політика, доктора юридичних наук Юрія Ключковського «Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні» присвячена дослідженню системи принципів виборчого права, їх змісту і ролі для виборчого права. Юрієм Ключковським було здійснено систематизацію принципів права, які чинять істотний вплив на правове регулювання виборів. Ці принципи розглядаються у взаємозв’язку з міжнародними виборчими стандартами. У монографії було досліджено принципи загального і рівного виборчого права, вільних, чесних і справжніх виборів, розглянуто систему суб’єктивних виборчих прав, розкрито їх зміст, проаналізовано окремі інститути виборчого права,  розглянуто проблему кодифікації виборчого законодавства. Також, Юрієм Ключковським було запропоновано структуру Виборчого кодексу України.

Видання розраховане на науковців-правознавців, викладачів правничих дисциплін, аспірантів та студентів правничих спеціальностей, фахівців у сфері виборів, усіх, хто цікавиться проблемами виборчого права і проведення виборів.

Монографія провідного фахівця в галузі конституційного та цивільного права, заслуженого юриста України Ірини Берестової «Теоретичні засади захисту публічних інтересів у цивільному судочинстві та конституційному провадженні» є комплексним науковим дослідженням, яке лягло в основу її докторської дисертації.

В монографічному дослідженні було зʼясовано місце Конституційного Суду України в системі інших юрисдикційних органів та його роль у механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина та юридичних осіб приватного права, розкрито взаємозвʼязки між цивільним судочинством та конституційним провадженням, виокремлено їх конкретні форми в контексті доктрини судового права, визначено природу публічного інтересу з позиції системного підходу та його прояв у цивільному судочинстві як предмета судового захисту та ознаки, яка впливає на рух цивільного процесу, встановлено коло субʼєктів, які можуть звертатися за захистом публічного інтересу в цивільному судочинстві і конституційному провадженні, розмежовано їх повноваження та моменти вступу в процеси.

Іриною Берестовою було запропоновано цілісну теоретичну модель комплексного порядку захисту публічних інтересів учасників цивільних відносин у контексті взаємозвʼязку цивільного судочинства та конституційного провадження.

До заходу долучилися працівники Секретаріату Конституційного Суду України та патронатних служб суддів КСУ.

Відео. Частина 1. (Костицький М.В.)

Відео. Частина 2. (Ключковський Ю.Б.)

Відео. Частина 3. (Берестова І.Е.)

Відео. Частина 4. (Обговорення)

 

Інформує відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України