У Конституційному Суді України відбулась зустріч з представниками Ради Європи

Версія для друку

 

Сьогодні, 4 жовтня, заступник Голови Конституційного Суду України Сергій Головатий зустрівся з представниками Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини Генерального Директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи.

Участь у зустрічі взяли начальник відділу Департаменту виконання рішень ЄСПЛ Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Павло Пушкар, Голова Офісу Ради Європи в Україні, представник Генерального секретаря Ради Європи з питань координації програм співробітництва Ради Європи Стен Ньорлов та юрист відділу Департаменту виконання рішень ЄСПЛ Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Ольга Дубінська.

Учасники зустрічі обговорили питання поточного стану справ щодо виконання Україною рішень ЄСПЛ та ті проблемні питання, що перебувають на розгляді Комітету міністрів Ради Європи.

У цьому контексті Павло Пушкар зауважив, що Департамент виконання рішень ЄСПЛ Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи позитивно оцінює рішення Конституційного Суду України від 16 вересня 2021 року № 6-р(II)/2021 у справі про перегляд вироку особі, караній на довічне позбавлення волі. На думку представників Ради Європи, це хороший показник упровадження Конституційним Судом України європейських стандартів навіть у дуже чутливих ділянках юридичного життя України.

Заступник Голови КСУ Сергій Головатий наголосив, що зазначене рішення ґрунтується на документах міжнародного права, зокрема, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Статуті Організації Об’єднаних Націй 1945 року, Всесвітній декларації людських прав („Загальна декларація прав людини“) 1948 року, Міжнародному пакті про громадянські й політичні права 1966 року, Міжнародному пакті про економічні, соціальні й культурні права 1966 року, Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи „Про поводження з особами, засудженими до тривалих строків ув’язнення“ від 17 лютого 1976 року № (76)2, Додатку Комітету Міністрів Ради Європи до Рекомендації „Про умовне звільнення (умовно-дострокове звільнення)“ від 24 вересня 2003 року № Rec(2003)22, а також практиці Європейського суду з прав людини, Суду Справедливості Європейського Союзу. У Рішенні Конституційний Суд України врахував також практику органів конституційної юрисдикції європейських країн та наукову доктрину Західного світу.

Співрозмовники обмінялися думками щодо потенційних напрямів поглиблення співпраці.

Зокрема, сторони обговорили можливість розроблення методики застосування практики Європейського суду з прав людини та рішень Комітету Міністрів Ради Європи, а також доцільність напрацювання англо-українського словника з термінології та доктринальних понять, що містяться в документах Ради Європи. Це покращило б якість перекладу текстів рішень ЄСПЛ.

Сторони висловили обопільну готовність до подальшої співпраці.

 

      

 

04.10.2021

Інформує відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу

 

 

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2022 Конституційний Суд України