Тематична книжкова виставка до 25-ї річниці з дня заснування Конституційного Суду України: „Розвиток конституційної юстиції та конституційного права в Україні“

Версія для друку

 

Конституційний Суд України 16 жовтня відзначає 25-у річницю своєї діяльності. З нагоди цієї визначної події в бібліотеці Суду представлено тематичну виставку, на якій експонуються збірники наукових праць, навчальні посібники, матеріали наукових конференцій, що стосуються розвитку українського конституціоналізму, історії заснування та становлення Конституційного Суду України.

У виданнях, презентованих на виставці, досліджуються проблеми методології і практики функціонування органу конституційного контролю, аналізуються актуальні питання розвитку конституційного правосуддя.

Окремі збірки містять інформацію про порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів, підстави та порядок прийняття звернень до Суду, ухвалені акти Конституційного Суду України. Увагу також акцентовано на юридичних позиціях Суду.

Пропонуємо до уваги читачів огляд окремих книжкових видань.

Конституція України: подарункове видання / упоряд.: Л.І. Бірюк, Н.І. Адамчик, Є.Г. Кудлай (та ін.): Київ: BAITE, 2021. 234 c.

У виданні подано офіційний текст Конституції України станом на 1 травня 2021 року разом із витягами з рішень Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення статей Основного Закону. Видання містить перелік усіх рішень Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень Конституції України в чинній і попередній редакціях та юридичні позиції Конституційного Суду України стосовно її статей.

 

 

 

Шаповал В. М. Основи конституціоналізму (нариси з історії, теорії і практики) : [До 25-річчя Конституції України] / Центр політико-правових реформ. Київ : Мишалов Д. В., 2021. – 116 с.

У підготованій до 25-річчя Конституції України книзі автором аналізується стан і перспективи розвитку конституціоналізму в ракурсі світових історії, теорії і практики конституціоналізму.

 

 

 

 

 

Новий шлях до права. Колективна монографія / Кер. авт.  колективу А.О. Селіванов. – К.: Логос, 2021. – 208 с.

У цій науковій монографії, як продовження першої книги „Право у сучасному політичному житті України», авторський колектив розкриває оригінальну тему «Новий шлях до права», яка вперше в юридичній літературі висвітлює особливості формування правової системи в Україні. Вчені вважають, що ця тема є актуальною і тому їхні особисті наукові погляди привернуть увагу читачів.

 

 

 

Колектив авторів: Т.В. Поличко, Ю.М. Бисага, В.В. Берч, Л.М. Дешко, Г.Ю. Нечипорук, Н.І. Петрецька / монографія. Ужгород. – 2021

Монографія є комплексним конституційно-правовим дослідженням верховенства конституційних норм у національній системі права. Обґрунтовано низку концептуальних положень, узагальнень та висновків. Здійснено методологічне дослідження щодо з’ясування юридичної природи актів конституційного судочинства. Виокремлено пропозиції щодо розвитку інституту конституційної скарги з урахуванням світового досвіду.

 

 

 

Михайло Савчин. Конституційна юстиція та забезпечення конституційного порядку: 2005-2020: монографія. Ужгород: Вид-во РІК-У, 2020. 384 с.

У монографії зроблено порівняльний аналіз розвитку інституту конституційної юстиції в Україні станом на 2005 та 2020 роки. Перша, україномовна частина монографії, є дослідженням стану доктрини конституційної юстиції в Україні станом на кінець 2005 року. Друга, англомовна частина дослідження є підбиттям підсумків розвитку конституційної юстиції в Україні станом на початок 2020 року. Порівнюються сучасні моделі захисту конституції, визначаються основні тенденції розвитку конституційної юстиції із інститутами влади та інститутами громадянського суспільства та в міжнародному контексті. Розкриваються основні аспекти запровадження конституційної скарги в Україні та визначаються найбільш значущі правила обґрунтування їх положень для належного розгляду Конституційним Судом України та поновлення порушених конституційних прав.

 

Кампо В. Еволюція Конституції України: суспільно-правовий вимір (науково-популярні нариси). – Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2018. – 68 с.

У брошурі розкриваються суспільно-правові аспекти еволюції Конституції України, головним чином, після Революції гідності. Відзначається роль конституційної реформи судової влади 2016 року, негативне значення конституційного нігілізму для функціонування національної держави та переходу до конституційної демократії.

 

 

 

 

Бринцев В.Д. Судовий конституціоналізм в Україні: доктрина і практика формування: у 2 кн.: монографія. –Х.: Право, 2012

Перша книга. В умовах триваючого процесу розробки нової Конституції України актуального значення набувають дослідження теоретичних засад сучасного конституціоналізму. У роботі обґрунтовується існування судового конституціоналізму як самостійної складової конституціоналізму, аналізуються проблемні питання у формуванні його національної доктрини, досліджується вплив на процеси нормотворення судової практики Конституційного Суду України, органів конституційного судочинства інших держав.

Друга книга. Автором здійснено спробу визначити систему конституційних цінностей, місце і значення в ній прав і свобод людини і громадянина. Значну увагу приділено проблемним питанням формування сучасного визначення демократії, досліджено вплив судового конституціоналізму на виборчий процес в Україні.

 

Мироненко О.М. Конституційний Суд України: історія і сучасність, доктрина і практика/ 2011. 910 с.

Досліджуються особливості передісторії та історії народження і становлення Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції, що гарантує верховенство права і найвищу юридичну силу Конституції України. 

Аналізується видатний внесок вітчизняних правознавців у еволюцію ідей судової конституційної юстиції, у процес започаткування ними європейської моделі конституційної юрисдикції, її концептуальних засад, доктринальні і прикладні передумови створення першого в Україні конституційного суду, його організація, повноваження, порядок діяльності, практика конституційного судочинства, набутий досвід, дискусійні акти, невирішені проблеми, пропонуються шляхи їх розв’язання і підвищення ефективності вітчизняного конституційного правосуддя.

 

 

Питання теорії конституційного правосуддя в Україні: актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя/ А.О. Селіванов, А.А. Стрижак. – К.: Логос, 2010. – 276 с.

У монографічному дослідженні розглядаються теоретичні питання, що становлять доктринальне праворозуміння конституційного правосуддя, яке реалізується в двох найважливіших напрямах — конституційного контролю і офіційного тлумачення норм Конституції та законів України. З урахуванням практичного досвіду діяльності Конституційного Суду України досліджуються проблеми, пов’язані із застосуванням принципу верховенства права під час розгляду конституційних подань і звернень встановленими суб’єктами, а також аналізується функціональна природа конституційного правосудця в забезпеченні конституційного ладу в державі.

 

 

Скомороха В.Є. Конституційна юрисдикція в Україні: проблеми теорії, методології і практики. – К.: МП Леся, 2007. – 716 с.

У книзі вперше на сучасному рівні науки та практики досліджено проблеми теорії, методології і практики функціонування такої владної структури як Конституційний Суд України.

На підставі сучасних методологічних орієнтирів, які знайшли своє закріплення у чинній Конституції України, системного та комплексного дослідження окремих проблем конституційного судочинства обґрунтовані та сформовані пропозиції щодо доповнення та зміни чинного законодавства, удосконалення правових механізмів, за допомогою яких кожен міг би впливати на діяльність держави, її органів, посадових осіб з метою реального забезпечення прав і свобод людини.

 

 

Селіванов А.О. Верховенство права в Конституційному правосудді: Аналіз конституційної юрисдикції. – К.; Х. : Акад. прав. наук України, 2006. – 400 с.

Видання присвячено актуальній проблемі конституційного права – аналізу рішень і висновків Конституційного Суду України, який єдиний наділений правом конституційного правосуддя і конституційного контролю.

 

 

 

 

 

 

13.10.2021

Інформує відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу

 

 

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2021 Конституційний Суд України