Судді Конституційного Суду України обговорили питання, пов’язані з особливостями роботи Суду в умовах воєнного стану

Версія для друку

 

17.06.2022

У Конституційному Суді України 16 червня відбувся круглий стіл на тему: „Конституційний Суд України в умовах війни“.

У заході, що проходив у режимі відеоконференції, взяли участь судді КСУ Віктор Городовенко, Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Олег Первомайський, Ігор Сліденко, Петро Філюк, Галина Юровська, а також представники Національної школи суддів України, судді, адвокати, студенти вищих освітніх закладів, правники.

Учасники заходу обговорили низку важливих аспектів діяльності органу конституційного контролю в умовах війни та надали відповіді на питання про те, як працює Конституційний Суд України від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Так, суддя Петро Філюк наголосив, що Конституційний Суд України в умовах воєнного стану не припиняв здійснювати свої конституційні функції. Судом проводяться засідання та вже ухвалено низку рішень, зокрема, стосовно посиленого захисту військовослужбовців, щодо реалізації права на судовий захист, презумпції невинуватості, індивідуалізації юридичної відповідальності. Він навів статистичні дані щодо ухвалених Судом актів за цей період, загальна кількість яких становить 204 акта.

Петро Філюк звернув увагу й на те, що у 2016 році відбулися зміни до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України. І на сьогодні орган конституційної юрисдикції є елементом системи стримувань і противаг, відповідним балансом між гілками влади, і регулює те, щоб вони залишалися в правовому полі. Саме для цього Суду надані конституційні повноваження, і він може визнавати закони парламенту та укази президента такими, що не відповідають приписам Основного Закону.

Він висловив занепокоєння щодо бажання окремих політиків зламати систему стримувань і противаг, і застеріг, що подібні намагання знівельовують не лише авторитет КСУ, а й державу в цілому, особливо напередодні інтеграції України в Європейський Союз.

Суддя Віктор Колісник висловив думку, що в умовах воєнного стану приписи Закону України „Про Конституційний Суд України“ щодо поширення інформації про його діяльність в межах відкритості, гласності та ін. мають застосуватися зважено, обережно і помірковано.

Суддя підкреслив, що у кількох справах Суд змінив форму розгляду конституційного провадження з усної на письмову, але законом про Конституційний Суд України визначено, що письмова форма є основною. І в цьому випадку це лише питання безпеки у воєнний час.

Він також наголосив, що надмірна відкритість окремих видів та форм інформації становить небезпеку і для суддів, і для працівників Секретаріату Суду, і для сторін, учасників конституційного провадження, і присутніх громадян. Тому, не може бути завчасних повідомлень, зокрема, про місце і час засідань, про порядки денні, те саме стосується доступу до публічної інформації.

Водночас суддя Олег Первомайський зазначив, що, виконуючи свою основну функцію щодо захисту прав і свобод людини, Суд продовжує ухвалювати рішення і виникає низка дискусійних питань, зокрема щодо врахування існування воєнного стану в механізмі можливого відтермінування втрати чинності певного припису закону чи іншого акту, який визнаний Судом неконституційним. Він висловив думку про можливість закріплення на законодавчому рівні цього конституційного припису.

Продовжуючи дискусію, суддя Ігор Сліденко підкреслив, що у цей непростий для країни час, коли ворог зневільовує цінності Української держави, і вважає Україну державою, яка не відбулася, нам потрібно довести, насамперед у розумінні західноєвропейської цивілізації, що ми держава інституційно сильна. Тому робота Конституційного Суду України, Верховного Суду та інших державних органів є принципово важливою.

Суддя Галина Юровська презентувала учасникам заходу витяги з висновків Європейської комісії „За демократію через право“ (Венеційська комісія), яка постійно висловлює позиції про важливість такого інституту як Конституційний Суд. В одному з таких витягів зазначалося: „… створення Конституційного Суду є каталізатором у суспільстві, що переходить до демократії, захисту прав людини та верховенства права. Крім захисту індивідуальних прав, визначених Конституцією, Суд забезпечує дотримання органами державної влади своїх повноважень в межах Конституції та вирішує конфлікти між ними“ (2009 р.).

Про роль Конституційного Суду України у забезпеченні людської гідності в умовах воєнного стану розповіла суддя Оксана Грищук. Вона зазначила, що людська гідність визнана багатьма державами і міжнародним правом основною соціальною цінністю та джерелом прав і свобод людини та відіграє важливу роль у визначенні обмежень конституційних прав. Суддя повідомила, що людська гідність є невід’ємною частиною Конституції України. У зв’язку з чим, акцентувала увагу на рішеннях Конституційного Суду, де людська гідність трактується як право, гарантоване ст. 28 Конституції України, та як конституційна цінність. Зокрема, у справі про перегляд вироку особі, караній на довічне позбавлення волі йдеться, що „хоча засудження особи, яка вчинила протиправне діяння, до відбування покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі неминуче матиме наслідком обмеження її права на свободу і недоторканність, це не означає, що державі дозволено посягати на людську гідність, обмежувати її або заперечувати“.

Суддя Віктор Городовенко у своєму виступі зазначив, що актуальною темою на сьогодні є питання щодо позитивного обов’язку держави стосовно захисту конституційних прав своїх громадян в умовах воєнного стану.

Ця тема стала предметом комітетських слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, і є важливою для суддів. Він поінформував, що статус „біженця“ та „тимчасовий захист“ є різними правовими категоріями, і мають різні юридичні наслідки та різне нормативне регулювання. Суддя окремо зупинився на відмінностях між цими статусами.

Віктор Городовенко підкреслив, що держава має конституційний обов’язок перед своїми громадянами і має про них піклуватися.

Під час заходу судді також наголосили, що Суд не залишається осторонь тих подій, що відбуваються в Україні. Судді надають постійну суттєву допомогу Збройним Силам України, їх окремим підрозділам, сім’ям військовослужбовців, переселенцям, пересічним громадянам.

Наостанок суддя Ігор Сліденко побажав і Конституційному Суду України та конституційній системі України стійкості, та констатував, що поки існуватиме конституційна система, існуватиме й можливість до перемоги, яка обов’язково буде.

Судді подякували Галині Юровській і Національній школі суддів України за організацію круглого столу та можливість обговорити актуальні питання сьогодення.

 

            

                               

 

 

Інформує відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу

 

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2023 Конституційний Суд України