Огляд першого номера видання «Вісник Конституційного Суду України»

Версія для друку

 

Огляд першого номера видання «Вісник Конституційного Суду України»

07.04.2021

 

Вийшов друком перший номер загальнодержавного періодичного видання «Вісник Конституційного Суду України», в якому читачі можуть ознайомитися з інформацією про діяльність Конституційного Суду України, ухвалені Судом акти, а також з науковими статтями юристів-конституціоналістів, науковців, що присвячені теорії та практиці конституційної юрисдикції.

На перших сторінках видання презентовано біографію кандидата юридичних наук, доцента, судді КСУ Віктора Кичуна, якого 18 лютого 2021 року Верховна Рада України за результатами конкурсу призначила на посаду судді Конституційного Суду України.

У традиційному розділі Вісника «Акти Конституційного Суду України» опубліковано ухвали, постановлені колегіями суддів Першого та Другого сенатів Суду, про відмову у відкритті конституційного провадження у справах за конституційними скаргами.

У розділі «Теорія та практика конституційної юрисдикції» читачі можуть ознайомитися зі статтею доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України, судді Конституційного Суду України Віктора Городовенка в якій досліджено конституційно-правовий аспект інституційної незалежності судової гілки влади в Україні, який осмислений із урахуванням міжнародних стандартів щодо розуміння такої незалежності. Ураховуючи можливість потужного за змістом та масштабного за наслідками впливу законодавця на судову владу, останні тенденції щодо її захисту в практиці Конституційного Суду України, автором зроблено висновок щодо наявності ознак кризи у взаємовідносинах між законодавчою і судовою гілками влади, що є наслідком втручання в інституційну незалежність судової влади.

У статті «Загальнотеоретичні аспекти забезпечення передбачуваності судових рішень» професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор юридичних наук, професор Роман Гринюк та суддя Вінницького окружного адміністративного суду Павло Комар висвітлюють питання, що здаються перспективними з точки зору можливості їхнього впливу на суспільну довіру до судової влади та утвердження верховенства права.

Автори стверджують, що наразі стан українського законодавства не відповідає принципу правової визначеності, зокрема через недотримання правил юридичної техніки, недостатнє використання юридичної герменевтики як наукової методології дослідження юридичних текстів за умови відсутності офіційного тлумачення законів України Конституційним Судом України.

Суддя Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук Галина Юровська та головний консультант відділу юридичного супроводження розгляду конституційних скарг Управління опрацювання конституційних скарг Правового департаменту Секретаріату Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук Лариса Жданкіна представили читачам статтю «Людська гідність і гендерна рівність: конституційні метаморфози».

У статті на основі аналізу актів Конституційного Суду України та в аспекті конвенційних стандартів щодо основних прав людини, гідності та цінності людської особистості, рівноправності чоловіків та жінок досліджено основні характеристики гідності як невід’ємної особливості кожної людини та фундаментальної цінності, яку потрібно захищати.

«Поняття гідності є універсальним явищем, яке підкреслює значення особистості як представника людського роду, відображає її цінність. Як конституційно-правова категорія гідність є конституційною цінністю, що через критерії моралі відображає унікальність і неперевершеність людини, яка з моменту її народження є однаковою та рівною з гідністю всіх інших людей. Незалежно від соціального походження, інших особистісних ознак чи характеристик (раси, переконань, статі, поглядів, майнового стану тощо) людина має гідність (володіє нею), яку повинні поважати всі інші», – зазначають автори.

У розділі «Дискусії та обговорення» представлено статтю юриста, здобувача кафедри міжнародних відносин в університеті Перуджі (Італія) Ярослава Кургуна «Конституційна криза чи криза конституціоналізму». У статті йдеться про те, що без розуміння та врахування суті конституціоналізму саме як юридичного відображення еволюції суспільства заклики до зміни конституції із маніпулюванням юридичними термінами й політичними гаслами є спробою ослаблення та правового колапсу вертикалі й горизонталі влади в Україні. Автор закликає широке коло фахівців – не лише правників, а й економістів та міжнародних медіаторів, до діалогу, результатом якого має бути економічно та юридично обґрунтований висновок зі збереженням національного інтересу.

У розділі «Зовнішні зв’язки Конституційного Суду України» надано інформацію про участь Голови, суддів Конституційного Суду України, працівників Секретаріату Суду в міжнародних наукових заходах, тренінгах та фахових зустрічах, які відбулися в режимі онлайн у грудні минулого року.

 Окрему частину журналу приділено інформації про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2020 рік.

 

Інформує відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2021 Конституційний Суд України