Конституційний Суд України

Версія для друку

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.

Конституційний Суд України розпочав свою діяльність, яка ґрунтується на засадах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, відкритості, повноти і всебічності розгляду справ, обґрунтованості та обов'язковості ухвалених ним рішень і висновків, 16 жовтня 1996 року.

Конституційний Суд ухвалює рішення, надає висновки, постановляє ухвали, видає забезпечувальні накази. Акти з питань, не пов'язаних із конституційним провадженням, Суд ухвалює у формі постанови. Своє перше Рішення Конституційний Суд України ухвалив 13 травня 1997 року.

Порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів Конституційного Суду України, підстави і порядок звернення до нього, процедура розгляду ним справ і виконання його рішень визначається Конституцією України (28 червня 1996 року), Законом України «Про Конституційний Суд України» (13 липня 2017 року) та Регламентом Конституційного Суду України (22 лютого 2018 року).

Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів. Президент України, Верховна Рада та з 'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду за результатами конкурсного відбору. Наразі у складі Конституційного Суду України перебувають 15 суддів.

У складі Суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій.

Велика палата діє у складі всіх суддів Конституційного Суду.

Сенат (перший та другий) діє у складі дев'яти суддів Конституційного Суду.

Колегія (шість колегій) діє у складі трьох суддів Конституційного Суду.

На засіданні Колегії із числа суддів Конституційного Суду, які входять до її складу, обирається секретар Колегії.

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Суду зі складу суддів Конституційного Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням. Він здійснює представницькі, організаційні, розпорядчі функції.

Заступник Голови Конституційного Суду обирається за пропозицією Голови Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням у порядку, передбаченому для обрання Голови Конституційного Суду України. Заступник Голови Суду виконує за дорученням Голови Конституційного Суду України окремі його повноваження.

Для вирішення питань, пов'язаних з організаційною діяльністю Суду, скликаються спеціальні пленарні засідання Суду та засідання Суду.

Допоміжними органами Суду з питань організації його внутрішньої діяльності є постійні комісії.

Наразі у Конституційному Суді створено постійну комісію з міжнародних зв 'язків, постійну комісію з питань регламенту та етики, постійну комісію з питань бюджету та кадрів, постійну комісію з питань наукового та інформаційного забезпечення.

Формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга.

Організаційне, аналітичне, юридичне, інформаційне та матеріально- технічне забезпечення діяльності Суду здійснює Секретаріат Конституційного Суду України, який очолює керівник Секретаріату Конституційного Суду України.

Положення про Секретаріат Конституційного Суду України, його структуру і штатний розпис затверджує Конституційний Суд України за поданням керівника Секретаріату.

Упродовж першого кварталу кожного року Суд оприлюднює щорічну інформаційну доповідь за підсумками своєї діяльності та фінансового забезпечення у попередньому році.

При Конституційному Суді діє Науково-консультативна рада, яка складається з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права, для підготовки наукових висновків з питань діяльності Конституційного Суду.

Суд підтримує співробітництво з органами конституційної юрисдикції інших держав, міжнародними судами та міжнародними організаціями шляхом укладання угод про співробітництво, взаємного обміну делегаціями тощо.

Офіційним виданням Конституційного Суду України є «Вісник Конституційного Суду України».

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України