До Дня Конституції України в Конституційному Суді України відкрилась книжкова виставка

Версія для друку

ПРЕС-СЛУЖБА

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

01033, Київ, Жилянська, 14

тел. 238-10-80, 238-11-38

факс 287-36-16

 

 

До Дня Конституції України в  Конституційному Суді України відкрилась книжкова виставка

 

 

З нагоди 18-річчя Конституції України  у бібліотеці Конституційного Суду України відкрито тематичну  виставку під назвою «Конституція України в контексті сучасності», на якій експонуються книжкові та газетно-публіцистичні матеріали, датовані  1996 роком – роком прийняття Основного Закону незалежної держави України і ближчими до нинішнього дня датами. Це періодичні видання, збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій, газетні публікації.

Прийняття конституції в будь-якій демократичній країні вважається значним досягненням нації в її самовизначенні та розвитку. Але повною мірою велич кожної конституції, її значення для народу виявляється в дії, в процесі її реалізації. Про це йдеться в книзі «Проблеми реалізації Конституції України», яка досліджує теоретичні проблеми конституційного ладу України, реалізації прав і свобод людини і громадянина, прямого народовладдя, а також законодавчої та виконавчої влади України, судоустрою і судочинства. До її створення  долучився  Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України і колектив авторів, серед яких доктори юридичних наук В.Погорілко, Л.Кривенко, В.Авер’янов, кандидати юридичних наук Г.Мурашин, М.Ставнійчук, Н.Гаєва, Н.Воротіна та інші  відомі конституціоналісти. Крім важливих теоретичних аспектів, книга містить  ряд пропозицій щодо поліпшення процесу реалізації Конституції України, зокрема прийняття системи законодавчих актів, що стосу­ються найважливіших конституційних інститутів, виборів і референдумів, здійснення парла­ментської, адміністративної та судової реформ.

Працівникам законодавчої, виконавчої і судової влади, народним депутатам, науковцям, викладачам вузів, студентам варто ознайомитися з виданням «Історія основного Закону», в якій ідеться про становлення незалежної України як конституційної держави. Про етапи роботи над Основним Законом розповідають безпосередні учасники підготовки проекту Конституції України – член Робочої групи конституційної комісії 1994-96 років В. Шаповал і секретар Конституційної комісії України та керівник Робочої групи Конституційної комісії 1994-96 років А. Корнєєв.

Рідкісна за жанром політичної публіцистики книга-нарис політичного і державного діяча, народного депутата України Вадима Гетьмана «Як приймалася Конституція України» так само присвячена визначній події в сучасній історії нашої молодої незалежної держави – прийняттю 28 червня 1996 року її Конституції. Книга цікава багатьма маловідомими фактами й свідченнями одного з активних учасників змальованих у ній подій. Зі сторінок нарису постає драматична картина напруженої боротьби патріотичних сил українського парламенту за створення справді демократичного Основного Закону.

Науково-практичне видання «Конституція України у судових рішеннях» містить систематизований постатейний мате­ріал із практики Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції, а також Європейського Суду з прав людини щодо застосування норм Конституції України за 15 років її чинності (станом на 28 червня 2011 року). До конституційних положень наводяться витяги із судових рішень, що дозволяє побачити норми Основного Закону в їх судовій інтерпретації, тобто саму Конституцію в її дії, стабільності та динамізмі.

Авторське видання «Конституція України в актах Конституційного Суду України» судді КСУ у відставці А.Стрижака містить результати аналітичного дослідження практики конституційного судочинства (рішення, висновки та процесуальні ухва­ли за 1997-2009 роки) щодо реалізації Конституційним Судом України його головного завдання — гарантування верховенства Конституції як Основного Закону держави. Виокремлено правові позиції КСУ, а також авторські коментарі з питань конституційності законів та інших правових актів, тлумачення Конституції й законів України, інших питань, вирішення яких належить до конституційних повноважень Суду.

Видання є корисним для студентів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, суддів, прокурорів, адвокатів, державних службовців, депутатів і всіх, хто ціка­виться судовою практикою застосування Конституції України – Основного Закону нашої незалежної держави, 18-річчя якого 28 червня відзначає вся наша країна.

 

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2024 Конституційний Суд України