3.1.2. Обґрунтування тверджень щодо неконституційності акта (його окремих положень)

№№ 387-3(І)/18, …,

Конституційне подання містить висловлювання щодо незгоди з порядком висунення та проведення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах, що не є юридичними аргументами на підтвердження неконституційності оспорюваних положень Регламенту.

(абзац четвертий пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення абзацу першого частини третьої, абзацу другого частини третьої, частини четвертої статті 208-4 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України „Про Регламент Верховної Ради України“ від 19 грудня 2018 року № 387-3(І)/2018

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2020 Конституційний Суд України