Правосуддя

№№ 223-2(ІІ)/18, 253-2(І)/18, 286-2(І)/18, 295-2(І)/18, 378-3(ІІ)/2018, 381-3(ІІ)/18,…,

Принцип презумпції невинуватості є галузевим принципом кримінального судочинства, який встановлює право особи, обвинуваченої у вчиненні злочину, вважатися невинною доти, доки її винуватість не буде встановлено судом у законному порядку.

(речення друге абзацу четвертого пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою акціонерного товариства "Запорізький завод феросплавів" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 13 частини першої статті 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" від 19 липня 2018 року № 223-2(ІІ)/2018

 

У конституційній скарзі також не наведено аргументів, які підтверджували би порушення права автора клопотання на подання конституційної скарги у зв’язку з неухваленням в установлений строк Регламенту Конституційного Суду України. Відсутність положень щодо порядку попередньої перевірки конституційних скарг у Регламенті Конституційного Суду України, затвердженому Рішенням Конституційного Суду України від 5 березня 1997 року № 2-з зі змінами, чинному на момент звернення Холодова Т.Т. з конституційною скаргою від 8 листопада 2017 року (вх. № 18/4807), не може бути аргументом для визнання оспорюваних положень Закону неконституційними, оскільки вимоги щодо форми конституційної скарги передбачені саме в Законі, а не в Регламенті Конституційного Суду України.

(речення перше, друге абзацу сьомого пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Холодова Тимофія Тимофійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 57 Закону України "Про Конституційний Суд України", окремого положення пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України від 04 вересня 2018 року № 253-2(І)/2018

 

Проте незгоду із законодавчим регулюванням правовідносин, а також неприйняттям органами державної влади підзаконних нормативно-правових актів на виконання вимог законів України не можна вважати підставою для визнання неконституційними законів України (їх окремих положень).

(речення друге абзацу четвертого підпункту 2.2 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Саврицького Миколи Михайловича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 3, 42 розділу I Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, частини вісімнадцятої статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 року № 1789-ХII у редакції Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, частини двадцятої статті 86, підпункту 1 пункту 3 розділу ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII від 17 вересня 2018 року № 286-2(І)/2018

 

Однак цей факт не може вказувати на дотримання автором клопотання строку подання конституційної скарги, оскільки Законом України „Про Конституційний Суд України“ передбачено не внесення виправленої конституційної скарги, а лише подання її повторно з дотриманням вимог цього закону.

(речення друге абзацу четвертого підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Дирекція адміністративних будівель" щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 частини першої статті 8 Закону України "Про судовий збір" від 20 вересня 2018 року № 295-2(І)/2018

 

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 57 Закону України „Про Конституційний Суд України“ повернення конституційної скарги не перешкоджає повторному зверненню до Конституційного Суду України з дотриманням вимог цього закону.
      Подання конституційної скарги повторно після її повернення керівником Секретаріату Конституційного Суду України є новим зверненням до Конституційного Суду України, тому автор клопотання повинен дотримуватися усіх вимог щодо форми, змісту та строків подання конституційної скарги, визначених у Законі України „Про Конституційний Суд України“.

(абзаци четвертий, п’ятий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Горбача Володимира Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 90 та підпункту 1 пункту 2 розділу ХІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про державну службу“ від 10 грудня 2015 року № 889–VIII від 11 грудня 2018 року № 378-3(ІІ)/2018

 

Твердження автора клопотання стосовно безпідставності повернення йому конституційної скарги керівником Секретаріату Конституційного Суду України, що стало причиною пропущення ним тримісячного строку подання конституційної скарги, є необґрунтованими, оскільки умовою прийнятності конституційної скарги є дотримання вимог статті 55 Закону України „Про Конституційний Суд України“. <…>

(абзац сьомий підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини)
      Ухвала Третьої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ліщука Анатолія Володимировича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини двадцятої статті 86 Закону України „Про прокуратуру“ від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII від 18 грудня 2018 року № 381-3(ІІ)/2018

Сайт розроблено за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні
© 2021 Конституційний Суд України